Socialdemokraternas PS Kansli

Nu växlar vi upp småföretagarpolitiken

Dela

Socialdemokraternas partikongress har idag fattat beslutat om riktlinjer för området ”Jobb och tillväxt för framtidstro”, Närings- och innovationsminister Mikael Damberg var huvudföredragande från partistyrelsen

-        Vi växlar nu upp småföretagarpolitiken, det ska bli billigare att anställa, lättare att hitta finansiering och även småföretagare ska omfattas av trygghetssystemen, säger Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.


Prioriterade beslut från riktlinjer:


Enklare att driva företag. Det ska bli billigare för fler företag att göra sin första anställning. Betalningstiderna mellan stora och små företag ska kortas. Trygghetssystemen ska fungera så att också egenföretagare, småföretagare och människor som kliver in och ut ur företagarrollen kan känna samma trygghet som andra. Finansieringen för växande företag ska förbättras.


Bättre kommunikationer. Kraftfulla förstärkningar av drift och underhåll av järnvägen ska göras, liksom insatser för ett välfungerande vägnät, sjöfart, flyg och hamnar. Viktiga godsstråk och järnvägssatsningar, som knyter samman regioner i hela landet, ska prioriteras. Arbetet med nya stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan, som en del av den botniska korridoren, ska påbörjas, liksom planeringen av den regionala kollektivtrafiken för att upprätta goda anslutningar till de nya stationerna. Fortsatt kraftfull utbyggnad av fast, mobilt bredband och telefoni ska ske. År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.


Fler vägar till jobb. För att klara kompetensförsörjningen i Sverige krävs fler utbildningsplatser i bristyrken och fler karriärvägar. Alla som är arbetslösa ska erbjudas validering och utbildning för att kunna bli anställningsbara. Samtidigt ska individen vara skyldig att utbilda sig. Olika former av subventionerade anställningar som nystartsjobb, extratjänster och beredskapsjobb är en språngbräda för den som har svårt att få jobb. Vi vill se fler broar mellan arbetsgivare och personer med anställningsstöd så att det blir enklare att anställa också för privata arbetsgivare. Fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska ges möjlighet att jobba, t.ex. genom arbetsintegrerande sociala företag.


Tryggare anställning. Vi vill att det skydd arbetstagare har mot uppsägningar ska gälla även då arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet.
___________________________________________
Beslut och dagsprotokoll läggs upp på vår hemsida
http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Kongress-2017/Beslut/ 

Daniel Ferreira, pressekreterare åt Mikael Damberg
076-1355692
Sam Assadi, pressekreterare
076-0520534

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum