Energimyndigheten

Nulägesanalys: Utsläppsintensiv industri satsar på teknikskiftande lösningar

Dela

Industrin gör stora satsningar på nya tekniker kopplade till bland annat vätgas och elektrifiering för att nå klimatmålen. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys som presenteras inom regeringsuppdraget Industriklivet. En ny breddning av Industriklivet ger möjligheter för industrin att, utöver en minskning av sina egna utsläpp, också bidra till samhällets klimatomställning genom sina produkter och tjänster.

Foto: Pixabay/Foto-Rabe
Foto: Pixabay/Foto-Rabe

Industrin står för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige, varav omkring två tredjedelar kommer från processer för tillverkning och bearbetning.

— Ny teknik finns och dessa nya lösningar behöver nu testas, skalas upp och kommersialiseras om vi ska nå klimatneutralitet till 2045, säger Paula Hallonsten, enhetschef Policyenheten på Energimyndigheten.

Innovativa och teknikskiftande initiativ pågår

I de branscher som har stora processrelaterade utsläpp sker i dag stora satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar för att minska utsläppen.

  • I järn- och stålindustrin, som har de största processrelaterade utsläppen, pågår stora satsningar på fossilfria processer med biobaserade reduktionsmedel eller genom vätgas som har potential att kraftigt reducera eller eliminera dagens utsläpp.

  • I mineralindustrin, som har de näst största processrelaterade utsläppen, pågår satsningar på elektrifiering kombinerat med avskiljning, transport och lagring av koldioxid för att minska branschens utsläpp.

  • I raffinaderi- och kemiindustrin pågår flera initiativ, såsom fossilfri vätgasproduktion med elektrolys, ökad biodrivmedelsproduktion, avskiljning av koldioxid och tillverkning av elektrobränslen.

Samtidigt som satsningar görs för att reducera utsläppen finns det en stor potential inom industrin och el- och värmesektorn att bidra med permanenta negativa utsläpp genom exempelvis avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid. Både teknikskiftande lösningar för att minska processrelaterade utsläpp och negativa utsläpp är fokus för regeringens omfattande satsning Industriklivet.

Industrin viktig i samhällets klimatomställning

Inom Industriklivet ges sedan årsskiftet också stöd till så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Exempelvis har det beviljats stöd för förstudier om kemisk återvinning av plast, vilket möjliggör återvinning av komplexa plaster som inte går med dagens teknik.

– En anläggning för kemisk återvinning av plast, ett så kallat plastreturraffinaderi, kan bidra till minskad klimatpåverkan i samhället på flera sätt. Genom att materialåtervinna minskar utsläppen av växthusgaser och kemiindustrin minskar sitt beroende av fossila råvaror, säger Klara Helstad, enhetschef Hållbar industri på Energimyndigheten.

Läs mer

Rapporten: Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning 

Om industriklivet 

Nyhet: Stöd för kemisk återvinning av plast i Stenungsund

Om rapporten

Varje år analyserar Energimyndigheten nuläget vad gäller olika industribranschers utsläpp, deras potential och förutsättningar till utsläppsreduktion samt teknisk utveckling inom området. Samma sak görs även för möjligheterna att uppnå negativa utsläpp i Sverige genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS). Årets redovisning innefattar också strategiskt viktiga insatser som är viktiga för klimatomställningen i stort.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Pixabay/Foto-Rabe
Foto: Pixabay/Foto-Rabe
Ladda ned bild

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum