Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Nulägesrapport kring coronastödens effekter

Dela

Resultat från finanskrisen visar att ett fortsatt högt användande av korttidsarbete riskerar att bromsa arbetsmarknadens återhämtning. Det är en av slutsatserna i Tillväxtanalys återrapportering om effekterna av statens coronastöd riktade till svenska företag.

– Liksom under pågående pandemi använde flera länder korttidsstöd för att rädda jobben under finanskrisen. Under nedgångsfasen gav stödet önskade effekter enligt internationella utvärderingar från finanskrisen. Ett fortsatt flitigt användande även under återhämtningsfasen gav däremot negativa sysselsättningseffekter enligt samma studier. Det säger Magnus Gustavsson, analytiker på Tillväxtanalys.

Den 15 juni kl. 10 presenterar Tillväxtanalys en första återrapportering av regeringsuppdraget där vi följer upp de nationella coronastöden riktade till näringslivet. Det sker i samband med ett seminarium.

Förutom effekterna av korttidsstödet har vi kartlagt likheter och skillnader i olika länders stödmix.

– En skillnad är att flera andra länder inte enbart har fokuserat på företagens överlevnad utan också initierat stöd i form av subventioner för att främja innovation, investeringar och kompetensutveckling, säger Magnus Gustavsson.

I samband med seminariet kommer vi även att presentera resultatet av en enkät som vi har genomfört i samverkan med Svenskt näringsliv där vi kartlägger vilka stöd företagen har sökt och vilka effekter dessa har haft.

Varmt välkommen att delta på seminariet och få tillgång till de fem studier som vi hittills har publicerat inom ramen för regeringsuppdraget.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum