Moment Group

Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan

Dela

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

Inom koncernen har i princip samtliga arenor stängt sina verksamheter och försäljningsintäkterna på kort sikt är i det närmaste obefintliga. Då det i dagsläget inte finns några tecken på att restriktionerna gällande folksamlingar kommer att ändras i någon större utsträckning inom de närmaste månaderna, fattades i förra veckan beslut om att även ställa in sommarens teaterföreställningar i Falkenberg och Kalmar. Viss försäljning sker fortsatt för produktioner och projekt med genomförande under andra halvåret, men omfattningen är avsevärt mindre än normalt.

ANSÖKNINGAR OM OMSTÄLLNINGSSTÖD PÅ 12 MSEK
Så långt möjligheterna har öppnats upp har ansökningar avseende omställnings- och kulturstöd för de svenska, danska och norska verksamheterna lämnats in. Till dags dato har stöd till en omfattning av ca 12 msek sökts varav 8 msek beviljats. Beslut rörande resterande 4 msek väntas under sommaren och så snart ansökningsmöjligheten öppnas upp är avsikten att även söka det omställningsstöd regeringen aviserade den 30 april.

KOSTNADSERSÄTTNINGAR GENOM PERMITTERINGSSTÖD OCH HYRESRABATT OM CA 26 MSEK
Gällande övriga aviserade stödpaket har de korttidspermitteringar som genomförts inom koncernen givit en sammantagen kostnadsbesparing om ca 20 msek. Förhandlingar med samtliga verksamheters hyresvärdar drivs vidare avseende det indirekta stödet för andra kvartalets fasta hyreskostnader och per dagens datum har ca 2 msek beviljats och förhandlingar pågår med målsättningen att uppnå ytterligare drygt4 msek i stöd.

ANSTÅND MED SKATTER, AVGIFTER OCH HYROR OM CA 37 MSEK
Inom koncernen har anstånd med skatter och avgifter uppgående till ca 30 msek beviljats och för kommande månader kommer anstånd att sökas löpande. Anstånd med hyror i de olika verksamheterna i koncernen har beviljats med cirka 7 msek och förhandlingar om att skjuta upp betalningarna även för tredje kvartalet pågår.

Anstånden har en viktig likviditetsstärkande effekt under den period coronapandemin starkt påverkar Moment Groups verksamheter, samtidigt som det ska noteras att återbetalning av anstånden förväntas behöva ske med start i september 2020 och fram till och med första tertialet 2021.

FINANSIERING FRAMÅT
För att stärka likviditeten i koncernen har det tidigare offentliggjorts att Moment Group både har säkrat del av finansieringen genom en lånefacilitet och avser föreslå årsstämman att besluta om att genomföra en fullt säkerställd riktad nyemission. Vidare har bolaget sedan tidigare presenterat ändring av obligationsvillkoren och diskussionerna med aktörer rörande bolagets långsiktiga finansiering fortsätter med full kraft.

– Parallellt med arbetet med kostnadsbesparingar, nyttjande av stödpaketen, förhandlingar med hyresvärdar och diskussioner rörande framtida finansiering arbetar vi med att skapa skarpa aktivitetsplaner för att ligga väl framme för en återöppning av verksamheterna. Vi utgår i nuläget från scenariot att öppning av våra verksamheter, i begränsad skala, kan ske i september för att sedan successivt öka i omfattning under koncernens så viktiga fjärde kvartal, säger Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

VD har ordet - hämtat från rapporten 1 jan-30 jun 202024.7.2020 09:13:36 CESTPressmeddelande

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighets-restriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

ÅRETS föreställning av Alla tiders ÅSA-NISSE på VALLARNAS FRILUFTSTEATER 2020 flyttas till sommaren 2021 8.5.2020 12:09:41 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group AB Regeringen beslöt den 11 mars att följa Folkhälsomyndigheternas restriktioner att stoppa ALLA allmänna sammankomster och offentliga träffpunkter med fler än 500 personer. Därefter från och med söndag den 29 mars får allmänna tillställningar ha max 50 deltagare. Detta gör att vi från Vallarnas friluftsteater har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lyftas under en snar framtid, men med rådande situation fattar vi nu beslutet att flytta vår verksamhet till 2021. Självklart vidtar vi detta beslut med omtanke om publikens och medarbetarnas hälsa och i förhållande till Coronavirusets framfart (covid-19) i Sverige. Därav finner vi att det blir bäst att 2020 års buskis Alla Tiders Åsa-Nisse flyttas till sommaren 2021 och blir 25 års jubileumsföreställningen. ”Inget har egentligen förändrats när det kommer till bokningsläget. Förutom att vi flyttat föreställningen ett år. De som redan bokat en biljett till årets föreställning behål

Detta har jag sett fram emot!4.5.2020 14:03:41 CESTPressmeddelande

Den 1 maj i år tillträdde jag som tillförordnad VD/Koncernchef för Moment Group. Jag har min bakgrund i konsumentvarubranschen och har haft ledande positioner i konsumentvaru- och serviceföretag såsom Carlsberg, Selecta, Procter & Gamble m fl. Nuförtiden har jag fokuserat på kortare uppdrag som interims VD och kommer närmast från tjänsten som tillförordnad VD för den svenska klädkedjan Twilfit, som vi tog igenom en företagsrekonstruktion och försäljning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum