Uppsala Konsert & Kongress

Ny ägaridé för Uppsala Konsert & Kongress

Dela

UKK:s tidigare ägardirektiv ersätts av en mer långsiktig ägaridé. Detta klubbades tidigare idag i kommunfullmäktige. – VI ser nu fram emot att tillsammans i styrelse och ledning planera för vilka effekter den nya ägaridén får i vår verksamhet, säger Walter Brolund, tf vd UKK.

 – Det handlar i grund och botten om att uttrycka syftet med varför kommunen ska äga ett bolag som UKK. Vi vill att ägaridén ska vara långsiktig och hålla över flera mandatperioder. Därför har vi haft en lång process med de olika partierna för att mejsla fram en idé som kan stå sig oavsett politisk majoritet. Det är viktigt att vi är överens när vi tar omtag på kommunala bolag som UKK, sa kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling i UNT förra veckan. 

Och nu är det alltså klubbat och klart att UKK:s tidigare ägardirektiv ersätts av en ägaridé. Den nya texten betonar bland annat att UKK ska vara ett hus fyllt av många olika typer av musik, ska bidra till att stadskärnan vidgas österut och att bolaget ska verka med affärsmässighet som drivkraft. 

– Vi välkomnar en ägaridé som tydligt pekar ut riktningen för bolaget och ser nu fram emot att tillsammans i styrelse och ledning planera för vilka effekter den nya ägaridén får i vår verksamhet – på kort och på lång sikt, säger Walter Brolund, tf vd Uppsala Konsert & Kongress. 

Också bolagets nytillträdde styrelseordförande Wolkert Wolkert ser positivt på ägarens långsiktiga idé kring husets verksamhet. 

– Ägaren har gett mig, styrelsen och verksamheten en mycket bra utgångspunkt för vårt fortsatta arbete, säger Wolkert. Jag är glad för det stödet, och att det tydligt uttalats att UKK skall vara en livfull mötesplats som genomsyras av musik! 

Vad händer nu?

Nu inleder UKK arbetet med att genomlysa verksamheten i förhållande till den nya ägaridén för att utröna vilka områden som ska utvecklas, förstärkas och förändras framåt. För 2020 och även 2021 är stora delar av verksamheten redan planerad, så det stora genomslaget av den nya ägaridén kommer märkas först på längre sikt.

– Vi har också en pågående vd-rekrytering, påminner Walter. Vissa frågor blir naturligt att avvakta med tills den är avslutad och ordinarie-vd finns på plats.*

Ägaridén i sin helhet

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft. 

***


* Före sommaren förväntas vd-rekryteringen vara avslutad. Rekryteringen hanteras av Source Executive Search. Läs platsannonsen här. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala torg 1
753 75 Uppsala

018 727 90 00https://www.ukk.se/

Uppsala Konsert & Kongress, UKK, har sedan invigningen 2007 blivit en av nordens mest omtalade, uppskattade och framgångsrika mötesplatser för kultur och näringsliv. Här genomförs årligen hundratals kulturevenemang, 
konferenser, möten, föreläsningar, mässor och utställningar. UKK är ett 14 000 kvadratmeter stort allkonsthus, beläget mitt i en snabbt växande storstad. Husets ledstjärna är att, med ett utbud som präglas av mångfald och hög kvalitet, välkomna alla.

Följ Uppsala Konsert & Kongress

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Konsert & Kongress

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum