Europaparlamentet

Ny amerikansk president: hopp om nystart för de transatlantiska förbindelserna

Dela

Ledamöterna välkomnar installationen av Joe Biden som ny amerikansk president som ett tillfälle för EU att stärka förbindelserna med USA och kämpa hårdare mot gemensamma hot mot demokratin.

På onsdagsmorgonen debatterade Europaparlamentet installationen av Joe Biden som ny amerikansk president och den politiska utvecklingen i USA. I debatten deltog också Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Charles Michel inledde debatten med att säga: ”I dag är ett tillfälle att förnya det transatlantiska partnerskap som har fått lida mycket de senaste fyra åren. Under dessa år har världen blivit mer komplex, mindre stabil och mindre förutsägbar. Detta kräver mer än någonsin tidigare att vi européer tar vårt öde i egna händer för att försvara våra intressen och främja våra värden. Tillsammans med USA måste vi utgöra en grund för den regelbaserade världsordningen och arbeta för fred, säkerhet, välstånd, frihet, mänskliga rättigheter och jämställdhet.”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fortsatte: ”Europa har nu en vän i Vita huset och är redo för en nystart med sin äldsta och mest pålitliga partner. Tillsammans måste vi driva på för globala förändringar baserat på gemensamma värden, såsom demokrati, klimatåtgärder, hanteringen av covid-19-pandemin och digitaliseringen.”

Med hänvisning till stormningen av Kapitolium som organiserades på internet, ökningen av hatpropaganda och spridningen av desinformation via sociala medier efterfrågade von der Leyen också mer EU-samarbete med USA för att ta fram nya regler för stora sociala medieföretag. ”Internetjättarnas otyglade politiska makt måste stävjas" eftersom deras agerande måste dikteras av lagar istället för av "godtyckliga beslut som fattas av en vd i Silicon Valley", sa hon.

Regler för internetföretag, bekämpa populism, hantera gemensamma utmaningar

Manfred Weber (EPP, Tyskland) underströk att: ”i dag är en hoppfull dag. Fyra år med att dela samhället ligger nu bakom oss”. Han tillade att EU dock inte bör tillrättavisa USA eftersom Europa kämpar med liknande samhällsutmaningar ”Sociala medier lyfter fram extremistiska positioner. Stora internetföretag behöver tydliga regler – de måste tjäna samhället”. Det är också viktigt att ta Trumpanhängarnas bekymmer på allvar, sa Weber. ”Att skydda våra gränser är inte extremism. Låt oss försvara våra gemensamma värden och institutioner tillsammans”, avslutade han.

”Några av de värsta omvälvningarna de senaste åren, såsom brexit och den politiska rörelsen runt Donald Trump, beror på att vi ignorerat ojämlikhetens gissel, sa Iratxe García Pérez (S&D, Spanien). Hon lyfte fram att alla demokratier, inklusive de allra starkaste, är sårbara. De fasansfulla scenerna med våldet i Kapitolium bevisar att ”vi måste bekämpa desinformation”. En annan gemensam utmaning för EU och USA är arbetet med att bygga upp det multilaterala systemet och garantera att regler och demokratiska institutioner respekteras, avslutade hon.

”Attacken på Kapitolium har igenkännliga rötter”, sa Dacian Ciolos (Renew Europe, Rumänien). ”Populism, politikers strävan efter individualistiska intressen, polarisering och stora lögner som skapas och sprids från landets högsta ämbete. Ingen demokrati i världen är immun mot dessa faror”, sa han. I dag är ”ett tillfälle som vi inte får missa. Vi måste kavla upp ärmarna och omforma vårt partnerskap (…), samt finna en gemensam syn på hur vi ska hantera våra gemensamma utmaningar”, inklusive att minska handelsspänningarna, bekämpa klimatförändringarna och reglera de stora internetföretagens verksamheter, tillade han.

Jérôme Rivière (ID, Frankrike) sa att attacken på templet för USA:s demokrati är oförlåtlig. Han fördömde också att nästan alla sociala medieföretag blockerade en demokratiskt vald president från sina kanaler och att de därmed bröt mot den demokratiska principen om yttrandefrihet. Han sa också att Donald Trumps förlust i det amerikanska valet inte innebär någon förändring av USA politiska dagordning, ”som fortfarande syftar till att dominera människor runt om i världen.”

Ska Keller (De gröna/EFA, Tyskland) framhöll att de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen måste värnas. Händelserna på Kapitolium var ett direkt resultat av president Trumps uppmuntringar och ”fyra år med dagliga lögner och förakt för fakta”. Är Europa ordentligt skyddat från populism och demagoger, från desinformation och attacker på rättsstatsprincipen, frågade hon sig, och lyfte fram en brexitkampanj ”fylld med uppenbara lögner och falska löften”, den polska regeringens ”otroliga åsidosättande av kvinnors ägande av sina egna kroppar” och ”Viktor Orbáns systematiska nedmontering av rättsstatsprincipen i Ungern”.

Derk Jan Eppink (ECR, Nederländerna) varnade för teknikjättars och politikers försök att tysta den offentliga debatten. Han påpekade att ”stora internetföretag missbrukar sin dominerande ställning och att deras makt måste minska”. Men samtidigt som demokraterna i USA må vara traumatiserade efter fyra år med Trump […] bör de nya beslutsfattarna avstå från att kriminalisera oliktänkande. Att lyfta fram obekväma frågor utgör kärnan av demokratin” tillade han.

Martin Schirdewan (The Left, Tyskland) sa att fyra år med Donald Trump har undergrävt förtroendet för demokratin, som måste återställas och stärkas. En ny amerikansk president måste också signalera en nystart för det transatlantiska partnerskapet, tillade han, och betonade att kraven från hans politiska grupp är tydliga: en återgång till multilateralism, en gemensam politik med fokus på klimatåtgärder och att arbeta tillsammans för en fredlig världsordning.

Du kan se hela debatten igen här (20.01.2021)

Klicka på länkarna för att se de individuella uttalandena igen

Charles MICHEL Europeiska rådets ordförande

Ursula von der LEYEN, EU-kommissionens ordförande

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Renew Europe, RO)

Jérôme RIVIERE (ID, FR)

Ska KELLER (De gröna/EFA, DE)

Derk Jan EPPINK (ECR, NL)

Martin SCHIRDEWAN (The Left group, DE)

Tiziana BEGHIN Tiziana (NI, IT)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Debatt om flyktingsituationen på Kanarieöarna1.3.2021 13:42:39 CETPressmeddelande

Antalet migranter som tar sig till Kanarieöarna tiodubblades förra året. Hur ser situationen ut och vad kan EU göra för att hjälpa dem? Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för migration, Ángel Víctor Torres, Kanarieöarnas president och representanter för organisationen Spanish Commission for Refugees gästar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor idag, måndag, kl.16.50–18.20.

Utfrågning om aborträtten i Polen24.2.2021 13:02:40 CETPressmeddelande

I Polen har det styrande partiet Lag och Rättvisa fört en lång kamp mot aborträtten. Den nya kritiserade abortlagen och rättsstatsprincipen står på agendan när Europaparlamentet idag kl. 13.45–15.15 frågar ut Helena Dalli, EU-kommissionär för jämlikhet, Andrzej Sadoś, Polens ambassadör till EU samt Marta Lempar, en av grundarna till ”Polska kvinnostrejken” och andra representanter från civilsamhället.

Ny opinionsundersökning: Så ser svenskarna på EU-samarbetet12.2.2021 05:59:00 CETPressmeddelande

I EU har stödet för samarbetet stärkts under pandemin. I Sverige har stödet fallit, men är fortfarande högre än genomsnittet i EU. Synen på vad EU bör prioritera i framtiden har förändrats. Svenskarna vill att EU prioriterar åtgärder för att bekämpa terrorism och organiserad brottlighet. Den senaste Parlameter-undersökningen, som Kantar Sifo har genomfört i november-december 2020 på uppdrag av Europaparlamentet, visar att 63 % av EU-medborgarna anser att EU-medlemskapet är bra, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. I Sverige är motsvarande andel 68 %, vilket är en minskning med fyra procentenheter. Andelen EU-medborgare som anser att deras land har tjänat på att vara med i EU har stigit med fyra procentenheter till 72 %. I Sverige är motsvarande andel 66 %, vilket är en minskning med sex procentenheter. Hälften av EU-medborgarna svarar att de har en positiv bild av unionen. Det motsvarar en ökning på tio procentenheter jämfört med hösten 2019. 14 % av de tillfrågade EU-medborgarn

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum