Försäkringskassan

Ny analys: svensk sjukfrånvaro nu i nivå med den europeiska

Dela

I tidigare internationella jämförelser har den svenska sjukfrånvaron stuckit ut som både hög och fluktuerande. Men de senaste 20 åren har sjukfrånvaron blivit såväl lägre som mer stabil. Numera ligger Sverige i nivå med genomsnittet för ett antal västeuropeiska länder. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

I dag presenterar Försäkringskassan en analys av sjukfrånvarons utveckling i Sverige och i våra närmaste västeuropeiska grannländer för åren 1995–2021. Sjukfrånvarons utveckling påverkas av flera faktorer, till exempel sjukförsäkringens utformning, ekonomiskt skydd vid arbetslöshet, utvecklingen på arbetsmarknaden och andra sociala skyddsnät.

Den svenska sjukfrånvaron är lägre och mer stabil idag

Tidigare har Sverige, Norge och Nederländerna haft en både hög och fluktuerande sjukfrånvaro. Men i Sverige har sjukfrånvaron minskat gradvis under de senaste två decennierna. Numera ligger sjukfrånvaron på en lägre och mer stabil nivå jämfört med tiden före 2003, då nedgången inleddes.

– Utvecklingen i Sverige har präglats av flera förändringar i sjukförsäkringen: regeringens halveringsmål av sjukfrånvaron år 2003, införandet av rehabiliteringskedjan 2008 samt regeringens 9,0 mål år 2015 att minska sjukpenningtalet från dåvarande 10,5 till 9,0 sjukdagar i slutet av år 2020, säger Johanna Nyman, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till analysen.

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män, särskilt i Sverige

I samtliga länder har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Störst är skillnaden i Sverige där sjukfrånvaron bland kvinnor är 3,2 procent jämfört med männens 2 procent. Också i Storbritannien och Norge är könsskillnaderna stora.

– Att Sverige placerar sig så högt skulle kunna förklaras av att en relativt hög andel kvinnor i Sverige arbetar heltid och fortfarande tar stort ansvar för barn och familj. Att kvinnor tar större ansvar för barn och familj än vad män gör gäller generellt i Europa, men i många länder arbetar färre kvinnor heltid vilket innebär lägre sjukfrånvaro, säger Johanna Nyman.

Förändringar i sjukförsäkringen minskade sjukfrånvaron i Sverige och Nederländerna

Sammantaget visar analysen att både förändringar inom sjukförsäkringen och sysselsättningsgraden troligen har påverkat sjukfrånvarons utveckling i de åtta länderna, men i olika grad beroende på land. I Sverige och Nederländerna där sjukfrånvaron minskat, trots att fler arbetar, verkar regeländringar och reformer av sjukförsäkringens utformning ha spelat en större roll. Att sjukfrånvaron ökat parallellt med en stigande sysselsättningsgrad i Tyskland och Frankrike skulle delvis kunna förklaras av en ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor och äldre. Att kvinnor dessutom ofta arbetar i andra yrken och i lägre positioner, kan också ha förstärkt kopplingen mellan sysselsättningsgrad och sjukfrånvaro för kvinnor i dessa länder.

Sjukfrånvaro per land samt genomsnitt 1995–2021
Graferna nedan visar sjukfrånvarons utveckling där nordiska länders och andra västeuropeiska länders utveckling presenteras var för sig mot genomsnittet för länderna exklusive Storbritannien.

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

När assistansersättning upphör är det oftast på grund av flytt till boende27.9.2022 09:01:50 CEST | Pressmeddelande

I en ny studie har Försäkringskassan analyserat orsaker till att assistansersättning sänks eller upphör. När ersättningen upphör beror det oftast på att mottagaren flyttat till ett annat boende där hjälpen som assistansersättningen täckte ingår i boendet. När ersättningen har sänkts har det oftast berott på att mottagaren vistas i daglig verksamhet eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Att ersättning upphör efter en ansökan om fler timmar är ovanligt. För ungefär en procent av alla ansökningar eller anmälningar om fler timmar har beslutet inneburit att ersättningen upphört och för tre procent har ersättningen sänkts.

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 202128.6.2022 09:00:17 CEST | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum