Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny analys visar: Nästan hälften av eleverna i årskurs 9 har utsatts för brott

Dela
Foto: Aleksandr Davydov
Foto: Aleksandr Davydov

48 procent av alla elever i årskurs 9 uppger att de under 2019 utsatts för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott.

Var tredje ung (16-24 år) känner sig så otrygg i det egna bostadsområdet att de inte vågar gå ut ensamma på kvällarna. Bland tjejer är andelen ännu större.

Det visar en analys som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Barnombudsmannen.

Analysen omfattar statistik från Brottsförebyggande rådet under åren 2015 till 2020. Syftet med den gemensamma analysen är att lyfta frågan om barn och ungas utsatthet.

År 2019 uppgav 27 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för minst en stöld under de senaste tolv månaderna. Andelen är på samma nivå som 2017. Det är något vanligare att killar utsätts för stöld än att tjejer drabbas.

  • 18 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna. Det sker oftast i skolan eller på skolgården. 2019 var andelen bland killar 21 procent jämfört med 14 procent bland tjejer.
  • Fyra procent av eleverna i årskurs 9 uppgav att de år 2019 utsatts för grövre våld vid något tillfälle.
  • Något fler tjejer än killar uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle de senaste tolv månaderna, 14 respektive elva procent.

Skillnaden mellan killar och tjejer är tydligast vid utsatthet för sexualbrott. En av fem tjejer i årskurs 9 (20 procent) uppger att de utsatts för sexualbrott vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna. Samma siffra bland killar är 6 procent. Vanligast är att det sker i samband med exempelvis fester, festivaler och konserter.

- Enligt barnkonventionen har alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Trots det vet vi att barn utsätts för våld varje dag – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Det är oacceptabelt! Konkreta och evidensbaserade åtgärder måste tas fram på nationell, kommunal och regional nivå för att stoppa våld och övergrepp mot barn, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Analysen från Barnombudsmannen och MUCF visar också att många unga känner sig otrygga i sina bostadsområden. Var tredje ung i åldern 16–24 år känner sig otrygg kvällstid eller går inte ut ensam. Mest otrygga är tjejer, där är andelen 44 procent mot 20 procent bland killar.

- Att utsättas för brott kan få förödande konsekvenser för den som drabbas. Rädslan kan göra att unga börjar begränsa sin tillvaro och undvika olika sammanhang, att deras levnadsvillkor försämras. Det är ett samhällsproblem som kräver ett samlat grepp från myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Det är andra gången som Barnombudsmannen och MUCF tar fram en gemensam analys om barn och ungas situation i Sverige. Den förra belyste vräkningar och hot om vräkning som berör barn och unga och publicerades i juni 2020.

FAKTA/ STATISTIKEN

MUCF samlar statistik och information på ungidag.se för att kunna följa ungas levnadsvillkor i Sverige. Tillsammans samlar myndigheterna in statistik om arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, fritid, inflytande, representation och utbildning. Statistiken kommer bland annat från Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Folkhälsomyndigheten.

Läs analysen ”Barn och unga som utsatts för brott - Kort analys av Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Aleksandr Davydov
Foto: Aleksandr Davydov
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild
Elisabeth Dahlin, barnombudsman.. Foto: Magnus Sandberg
Elisabeth Dahlin, barnombudsman.. Foto: Magnus Sandberg
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande14.5.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas. - Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepres

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin8.4.2021 11:28:18 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i k

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Behov av fler mötesplatser MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötespla

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum