DriftioDriftio

Ny App för finansiell data som minskar oro över sin ekonomi!

Dela

Driftio är en ny och världsunik App och Webb-tjänst som digitalt samlar in tillgångar och skulder och automatiskt dagligen uppdaterar dessa värden. Resultatet innebär att våra användare får full insikt i den dagliga utvecklingen av värden på sin bostad, pension, aktier, fonder och lån, på bara 10 sekunder. Detta oavsett hur många banker, pensionslösningar från olika arbetsgivare eller långivare som användaren har. Genom att erbjuda daglig kontroll över balansen mellan tillgångar och skulder minskas också våra användares finansiella stress oro avseende marginaler för sina lån. Detta är extra viktigt för privatpersoner i dessa tider med osäkra arbetsförhållanden och bostadspriser samt volatila börser. Med Driftio kan våra gratisanvändare dessutom på ett unikt sätt kontrollera vem som får åtkomst till sin personliga finansiella data. Data kan enkelt delas helt säkert med vilka personer, företag och banker som de vill. Lika lätt kan åtkomsten till deras data återkallas.

Driftio ger konsumenten kontrollen och makten över sin data, samt möjlighet att få både tryggare rådgivning och finansiella produkter och tjänster som är bättre anpassade för just deras, eller dess familjs, aktuella ekonomiska förutsättningar.

Redan för ett år sedan lanserade vi en enklare tjänst för ett begränsat antal testanvändare såsom en Beta-tjänst. Efter utökad funktionalitet, bevisad säkerhet och förbättrade gränssnitt tillsammans med testanvändarna så lanserar vi nu Driftio för den breda allmänheten. Med Driftio vill vi i dagens svåra ekonomiska situation i värden gärna hjälpa privatpersoner med att förstå sin ekonomi via en snabb och enkel kontroll över den dagliga utvecklingen av sina samlade tillgångar och skulder. Genom denna insikt hoppas vi kunna få dem att ta bättre långsiktiga ekonomiska beslut och reducera sin finansiella oro.

Genom att enkelt och säkert kunna dela och återkalla åtkomst till sin finansiella data kan våra användare erhålla betydande värde från sin personliga data. Med bara ett klick så kan användare exempelvis säkert dela utvald data med familjemedlemmar för bättre insikt i och mindre bråk om den gemensamma par-ekonomin, eller få möjlighet att hjälpa föräldrar med sitt pensions- och fondsparande. Genom Appen så kan de även dela data med andra privatpersoner för gemensamma sparmål, såsom exempelvis en resa eller för grannarnas gemensamma redskapsinköp inom delningsekonomin. Därutöver så kan användarna dela data med de banker och företag som de vill ha som potentiella leverantörer, vilket t.e.x. innebär möjlighet att få bättre priser vid bud på bostäder, ett effektivare sparande, lägre kostnad för lån och mer personligt anpassade lösningar för pensioner.

Delning av data återkallas lika enkelt med ett klick, vilket gör att både åtkomst och nyttjanderätt till delad data omedelbart försvinner från mottagaren. Driftio säljer givetvis inte våra användares personliga eller ekonomiska data, utan endast de individer, företag eller banker som användaren aktivt och säkert själv väljer får ta del av den data som valts ut för att delas.

Huvudsaklig funktionalitet i Driftio är helt gratis att använda och det tar endast någon minut att skapa ett konto i våra Appar eller på hemsidan. För de mest aktiva användarna erbjuds även ett valfritt månatligt Premium betalabonnemang för 49 kr/månad, som kan köpas säkert via Driftios Web-tjänst. Våra användare får dock tillgång till allt nedanstående helt gratis.

Insikt och kontroll av din data:

  • Full kontroll - Kopiera in din ekonomiska data automatiskt och få en samlad vy över alla tillgångar, skulder och dess löpande utveckling
  • Minska finansiell stress - Skapa trygghet genom full kontroll över automatiskt uppdaterade värden och insikt i familjemedlemmars ekonomi
  • Dela data med privatpersoner - Dela valfri data säkert och krypterat med familj eller vänner för gemensamt sparande eller hjälp med sitt pensions- och fondsparande
  • Dela validerad data med företag - Dela valfri data krypterat med de kommersiella aktörer som just du vill, så länge som du vill. Endast de banker eller företag som du själv valt får åtkomst till din data


Värde av din data:

  • Ta bättre finansiella beslut - 10 sek daglig användning av Appen räcker för insiktsfulla beslut baserade på automatiskt uppdaterade värden av din bostad, pensioner, sparande i aktier och fonder samt lån
  • Öka din avkastning - Minska din risknivå och öka förutsättningar för god långsiktig avkastning genom att sprida dina besparingar i olika tillgångsslag
  • Välj bästa leverantör - Välj bland erbjudanden anpassade för att förbättra din ekonomi baserat på just dina ekonomiska förutsättningar (lanseras snart)
  • Sänk din kostnad - Erhåll notiser med attraktiva personifierade erbjudanden med lösningar för bättre sparande, pensioner och lån (lanseras snart)

-       ”I enlighet med EU:s personliga datareglering GDPR och nyimplementerade California Consumer Privacy Act (CCPA) så vill vi ge privatpersoner tillbaka kontrollen och värdet över sin ekonomiska data. Vi har med testanvändare nu bevisat att Driftio är lika säker såsom bankernas Appar och räknar därmed att nu kunna få hjälpa en stor andel privatpersoner att minska sin finansiella stress och oro. Att därutöver enkelt och helt säkert med ett klick kunna kontrollera, dela och återkalla åtkomst till sin personliga finansiella data för att få värde tillbaka är helt unikt.” säger Driftios grundare Peter Montgomery.

Väldefinierat behov stöds av lokal och global Research och starka trender i hela västvärlden

En studie från Svenska Folkhälsomyndigheten från 2019 1) visar att arbetslöshet och ekonomiska problem ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. De viktigaste faktorerna till ojämlikheter i psykisk hälsa bland vuxna är enligt studien kopplade till sysselsättning och ekonomi. 34% av arbetslösa upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Ogynnsamma livsvillkor såsom exempelvis arbetslöshet eller låg inkomst leder också till kortare livslängd. Statistiken lär knappast förbättras nu när betydligt fler arbetslösa och ska konkurrera om de färre antal nya arbeten som blir lediga och ska tillsättas.

För två år sedan presenterades även en studie från Employee Financial Wellnes 2) utförd på 1 600 anställda i USA. Redan då visade rapporten att 47% av de anställda trots sin anställning är stressade av sin ekonomiska situation, och 26% uppger vidare att finansiell stress har påverkat deras familjerelationer negativt. I dagens situation har dessa siffror sannolikt ökat betydligt.

-       ”Det område som par bråkar allra mest om är ekonomi. Det kan handla om allt ifrån olika ekonomiska värderingar till dålig inblick i varandras ekonomi, oro för vart pengarna går och om de ska räcka till. Om vi har full kontroll på vår ekonomi minskar oro och stress, vilket i sin tur gör att vi både sover bättre på nätterna samt bråkar och irriterar oss mindre på personer i vår omgivning, allt ifrån vår partner till kollegor på arbetsplatsen.” säger relationsexperten och KBT-terapeuten Jacqueline Joo.

Enligt revisions- och konsultbolaget Deloittes Millennial Survey studie 3) från maj 2019 så har förtroendet för företag sjunkit hos Millennials och generation Z. Utvecklingen beror delvis på företagens oförmåga att hantera personlig data. 78 procent av respondenterna är oroliga för hur företag delar personlig data med varandra och en fjärdedel har avslutat en relation till ett företag de varit kund hos på grund av deras oförmåga att skydda data.

Enligt en global studie från Accenture 4) från 2019 av 47.000 konsumenter i 28 länder, så är 80% beredda att dela med sig av information i utbyte mot lägre priser på bank- och försäkringsbolags tjänster och produkter. Noterbart är att även 80% av de som i allmänhet är skeptiska till nya tjänster och produkter även är villiga att dela data i utbyte mot personliga tjänster med bättre villkor. Vidare är 45% av de 1.000 svenska intervjuade kunderna till banker och försäkringsbolag villiga att dela personlig data för att få tillgång till mer personliga erbjudanden. Motsvarande siffror för exempelvis Storbritannien och Tyskland är 40%, USA 50% och Kina 67%.

1) Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6db68e38e372406aab877b4669736eec/ojamlikhet-psykisk-halsa-sverige-kortversion.pdf
2) Källa: https://www.pwc.com/us/en/private-company-services/publications/assets/pwc-2018-employee-wellness-survey.pdf
3) Källa: https://www2.deloitte.com/se/sv/footerlinks/pressreleasespage/millennial-survey-2019.html  
4) Källa: https://www.accenture.com/us-en/insights/financial-services/financial-services-consumer-study-2019

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Maskot
Maskot
Ladda ned bild
Team
Team
Ladda ned bild
VD och grundare
VD och grundare
Ladda ned bild
Icon
Icon
Ladda ned bild
Icon transparent
Icon transparent
Ladda ned bild
Logo high resolution
Logo high resolution
Ladda ned bild
Logo high res. transparent
Logo high res. transparent
Ladda ned bild
Mix icon and logo
Mix icon and logo
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

DriftioBolaget grundades år 2017 med målsättningen att utifrån GDPR på ett hållbart sätt låta användare av tjänsten kunna få kontroll över sin tillgänglighet till sin finansiella data samt utnyttja sin data för att kunna minska stress, spara tid, kostnader och erhålla förutsättningar för en bättre långsiktig avkastning. Det uppfyller vi genom att erbjuda konsumenter en lättanvänd och automatiskt uppdaterad personlig balansräkning bestående av digitalt insamlade tillgångar och skulder som du som användare när du vill kan dela med vem eller vilka företag eller banker som du vill. Det skapar möjligheter för att erhålla ett tryggare liv med bättre råd och tjänster anpassade för just dina och din familjs specifika ekonomiska förutsättningar. Personligt kontrollerad data med tjänsten kommer också att ge erbjudanden med attraktivare priser och villkor för pensioner, sparande och lån.

Driftio erbjuds såsom Gratis-, Premium- och Business-versioner och finns tillgänglig via Appar, alternativt såsom en Web-tjänst. Driftio är helt säker att använda och erbjuder högsta integritet för den personliga data som läggs in i tjänsten. Våra användares ekonomiska data är helt konfidentiell och som användare väljer du aktivt själv när det gynnar dig att dela med dig av tillgänglighet till utvalda delar av din personliga finansiella data. Ingen data säljs utan all data som läggs in i tjänsten stannar hos Driftio och delas bara enligt våra användares uttryckliga önskemål. Kommunikationen krypteras med 256 bitars RSA-kryptering samt lagras säkert i en molnlösning inom EU. Verifieringen av våra användares identitet garanteras säkert i Sverige med hjälp av BankID och bolagets utveckling supportas och stöttas av statliga Almi genom lån.