ManpowerGroup

Ny arbetsmarknadsprognos: Något fler jobb väntas under sommaren

Dela

Svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under tredje kvartalet 2018 med en sysselsättningstrend på +4 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Jobbprognosen ligger dock sju procentenheter lägre jämfört med samma period 2017. Arbetsgivare i Skåne är mest optimistiska och störst efterfrågan på arbetskraft förväntas i hotell- och restaurangbranschen.

– Det är glädjande att högkonjunkturen och efterfrågan på arbetskraft förväntas hålla i sig under sommaren, samtidigt som vi vet att det råder kompetensbrist i Sverige. Politiker och vi arbetsgivare behöver prioritera frågan om kompetensförsörjning för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, både nu och på lång sikt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Starkast jobbprognoser från storstadsregionerna
Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar något från föregående kvartal till +4 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under årets tredje kvartal. Prognosen innebär dock en dock en minskning på sju procentenheter jämfört med samma period 2017, då svenska arbetsgivare rapporterade den starkaste sysselsättningstrenden på fem år.

Arbetsgivare i fem av sex regioner lämnar positiva sysselsättningsprognoser och det är framför allt i storstadsregionerna där jobben väntas finnas. Arbetsgivare i Skåne och Blekinge rapporterar landets starkaste sysselsättningstrend på +8 procent, den högsta jobbprognosen från regionen hittills i år. Även arbetsgivare i Västsverige och i Stockholm- och Uppsalaregionen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft med en sysselsättningstrend på +6 respektive +5 procent. Prognoserna ligger dock betydligt lägre jämfört med samma period 2017. Östra Götaland är den enda regionen med en negativ jobbprognos på -2 procent, en rejäl minskning jämfört med samma period 2017 då regionen hade en jobbprognos på hela +14 procent.

Uppsving för byggbranschen
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser inför sommaren. Precis som föregående kvartal så återfinns de mest optimistiska arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen, som rapporterar en sysselsättningstrend på +13 procent. Även arbetsgivare i byggbranschen lämnar en stark jobbprognos på +12 procent, ett markant uppsving från föregående kvartal då prognosen låg på -9 procent. Även energisektorn, finans-, fastighets- och uppdragssektorn och parti- och detaljhandeln tror på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet.

– Arbetsmarknadsbarometern visar en stor efterfrågan på arbetskraft i viktiga branscher som ger många utrikesfödda en fot in på arbetsmarknaden, till exempel hotell- och restaurangbranschen. Vi ser också att rapporterna om en byggkris i Sverige inte återspeglas i jobbprognosen från byggbranschens arbetsgivare, säger Lars Forseth.

Främst positiva prognoser på den globala arbetsmarknaden
Jämfört med föregående kvartal rapporteras endast små förändringar i jobbprognoserna på den globala arbetsmarknaden. Av de 44 länder som undersöks lämnar arbetsgivare i hela 43 länder positiva jobbprognoser, med Italien som enda landet med en negativ sysselsättningstrend.

– Den globala högkonjunkturen bidrar till kompetensbristen i Sverige genom att göra det svårare att locka till sig de internationella talangerna. Därför är det viktigt att svenska företag planerar för hur de kan hjälpa sina medarbetare att utveckla de kompetenser som kommer behövas framöver, säger Lars Forseth.

Topplistor
Svenska regioners jobbprognoser
Branscherna med starkast jobbprognoser

Bilagor
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q3 2018
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q3 2018 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2018 presenteras den 11 september.

Svenska regioners jobbprognoser
1. Skåne och Blekinge län, +8 procent
2. Västra Götaland och Hallands län, +6 procent
3. Stockholm- och Uppsalaregionen, +5 procent
4. Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +4 procent
5. Norrland, +1 procent
6. Östra Götaland, -2 procent

Branscherna med starkast jobbprognoser
1. Hotell- och restaurangbranschen, +13 procent
2. Byggbranschen, +12 procent
2. Energisektorn, +12 procent
4. Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +10 procent
5. Parti- och detaljhandeln, +9 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2018 förväntar sig 9 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 4 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (87 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +5 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +4 procent

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 15 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 763 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Film där ManpowerGroups VD Lars Forseth förklarar Arbetsmarknadsbarometern för Q3 2018.
Fler videor

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Rekordhög kompetensbrist – 6 av 10 arbetsgivare har svårt att rekrytera4.2.2020 07:50:00 CETPressmeddelande

Drygt sex av tio svenska arbetsgivare, 64 procent, upplever att det är svårt att hitta kompetent personal. Det är den högsta siffran i undersökningens historia, kompetensbristen i Sverige har mer än fördubblats jämfört med för tio år sedan. Situationen är värst för storföretagen, där hela 89 procent har svårt att rekrytera. Det visar nya siffror från ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage.

Tre av tio tänker byta jobb i början av 20202.1.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Svenskarna är sugna på att inleda det nya decenniet med att byta jobb, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life. Hela 29 procent uppger att de helt säkert tänker byta jobb det närmaste halvåret. Dessutom funderar ytterligare 31 procent på att byta jobb, vilket innebär att hela sex av tio går i tankarna på att inleda det nya året med att byta arbetsgivare. Dessutom är män är något mer bytesbenägna än kvinnor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum