Uppsala kommun

Ny arena breddar Uppsalas issporter

Dela

Nybyggnation samt om- och tillbyggnader för att Uppsala ska få en isarena som uppfyller hockeyligans krav och att det ska kunna genomföras nationella och nordiska mästerskapstävlingar i konståkning i Uppsala. Det är några av de förslag som kommunstyrelsen har tagit fram till kommunfullmäktige att fatta beslut om i mars.

– Vi föreslår att kommunen ska bygga en ny isarena i Uppsala som uppfyller hockeyligans krav för elithockey. Samtidigt vill vi anpassa befintliga anläggningar och göra nödvändiga renoveringar och utbyggnader för att möta idrottsföreningars behov och se till att nationella och nordiska mästerskapstävlingar i konståkning ska kunna genomföras i Uppsala. Det här förbättrar förutsättningarna för våra föreningar och idrottsutövare på både elit- och breddnivå och stärker Uppsala som idrottsstad, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

En nybyggnation av en issportarena kommer att medföra att ytterligare en isyta tillförs i Uppsala kommun. Även om en arena förknippas med matcher och evenemang med stor publik kommer en nybyggnation att ge fler tider för hockey- och konståkningsträning då arenan, framförallt på vardagar, kan användas för detta ändamål. En upprustning och tillbyggnad av den befintliga isanläggningen i Gränby kommer samtidigt att ge konståknings- bandy- och hockeyföreningarna mer ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter.


Kommunstyrelsen föreslår att kommunkommunfullmäktige fattar beslut om följande i mars:


- att Uppsala kommun ska uppföra en arena i egen regi för issporter som ska driftsättas 2022, med funktionskrav för elithockey,

- att ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter behoven hos de idrottsföreningar som använder anläggningarna,

- att säkerställa att Konståkningsförbundets funktionskrav uppfylls för att det ska kunna genomföras nationella och nordiska mästerskapstävlingar i Uppsala,

- att genomföra de om- och tillbyggnader som behövs för att göra den nuvarande anläggningen vid Gränby sportfält mer ändamålsenlig för issporterna,

- att utreda vilken typ av drift som är mest effektiv för den nya issportsarenan, det vill säga egen drift, extern drift eller en blandning av de båda.
För mer information


Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Patrik Hesselius, senior adviser och utredare
Telefon: 018-727 26 80
E-post: patrik.hesselius@uppsala.se

Presskontakt
Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-468 26 83 

Nyckelord

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 220 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till väldens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Dags att nominera till Uppsalas omsorgspris14.2.2019 06:45:00Pressmeddelande

Fram till 31 mars kan anhöriga, brukare och andra som har kontakt med socialtjänst eller vård och omsorg föreslå en eller flera personer till omsorgspriset 2019. Det ska gå till personer som gör skillnad för någon i sitt arbete. Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut priset i sommar. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. Därför delar Uppsala kommun ut omsorgspriset till en eller flera som har gjort skillnad för någon. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon att nå drömmar, peppat till bättre hälsa och bidragit till bättre livskvalitet. Omsorgspriset går till en eller flera som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänst och som har bidragit lite extra till: jämställdhet delaktighet god livskvalitet innovationer nytänkande. Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden har tillsammans tagit fram kriterierna för omsorgspriset. Totalt är det tre priser, ett pris från varje nämnd. Priset

​Finalisterna till Uppsala kommuns jämställdhetspris 2019 utsedda13.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Uppsala kommuns jämställdhetsråd har utsett tre finalister till årets jämställdhetspris. Priset uppmärksammar och lyfter fram verksamheter och medarbetare inom kommunen som bidragit till varaktig jämställdhet genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete. Den 8 mars tillkännages årets pristagare vid ett evenemang på Uppsala stadsteater. – Jag är glad över det gedigna jämställdhetsarbete som genomförs i Uppsala. Alla de nominerade verksamheterna är värdiga vinnare för deras insatser inom jämställdhet. Med dessa tre finalister kan vi konstatera att vinnaren kommer att fortsätta göra ett gott arbete och förvalta priset galant, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i jämställdhetsrådet. Av sju nominerade verksamheter har dessa tre utsetts till finalister: Arbetsmarknadsavdelningen inom arbetsmarknadsförvaltningen Fritid Uppsala inom kulturförvaltningen Uppsalahem AB Arbetsmarknadsavdelningen har under året bedrivit ett målmedvetet och systematiskt arbete med extratjänster. Arbetet har b

Uppsalas elever väljer som aldrig förr8.2.2019 17:39:00Pressmeddelande

Statistiken för Uppsalas skolval 2019 är klar - 96,3 procent har gjort ett aktivt val, vilket är en en ökning från tidigare år. Att eleverna gör ett aktivt skolval är viktigt eftersom det ökar deras möjlighet att få plats på den önskade skolan. - Det är glädjande att se att antalet som gör ett aktivt skolval stadigt stiger. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt att så många som möjligt använder sig av den valfrihet som skolvalet innebär, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden. - Vi är självklart glada över att så många vårdnadshavare och elever är aktiva, säger Outi Ceder, chef för enheten resursplanering och antagning. Tittar man på enskilda årskurser har flest antal elever deltagit i valet av skola inför årskurs 6, hela 99,1 procent. Nu börjar en period av placeringar inom fristående och kommunala grundskolor. Besked om placering kommer till vårdnadshavarna under perioden 1-12 mars genom e-tjänsten eBarnUngdom och via e-post. Därefter finns möjlighet

Uppsala kommun planerar för Bostad åt alla7.2.2019 06:30:00Pressmeddelande

Uppsala kommun planerar för Bostad åt alla Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för att underlätta och påskynda tillgången på bostäder till lägre kostnad. Handlingsplanen omfattar alla kommunens nämnder och bolag. I planen ingår att bostäder till lägre kostnad ska planeras på platser med tät kollektivtrafik och god samhällsservice. Ett annat mål i planen är att uppmuntra byggföretag att skapa attraktiva mobilitetslösningar för att minska boendekostnader, trängsel och utsläpp. Sedan 2017 har bostadsmarknaden saktat in i hela landet och behovet av att öka tillgången på bostäder till en lägre kostnad har blivit allt tydligare. - Utbudet på marknaden matchar inte de behov som finns hos till exempel unga, nyinflyttade och ensamstående, som kan ha sämre ekonomiska förutsättningar än de som är etablerade på arbetsmarknaden. Det tar vi på största allvar och därför arbetar Uppsala kommun aktivt med att möta behovet av bostäder till lägre kostnader, säger Erik Pelling (S), ordförande

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum