Umeå kommun

Ny avfallsplan i Umeå från 2021

Dela

Umeå kommun, det kommunala bolaget Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram en ny avfallsplan som ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle. Planen berör alla som bor och verkar i våra kommuner och börjar gälla 1 januari 2021.

– Det här är en viktig plan för Umeå kommun, som lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle. Den bygger på tidigare beslut och principer om att utveckla en cirkulär ekonomi, säger Hans Lindberg (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. Genom mål och åtgärder i avfallsplanen ska avfallsmängderna minska, återvinningen öka och miljöpåverkan från avfallet minska.

– Det är en styrka att dessa sex kommuner kan enas om en gemensam avfallsplan med åtgärder. Genom avfallsplanen och dess åtgärdsförslag, så fortsätter vi arbeta gemensamt i regionen för ett hållbart samhälle, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

De övergripande målen i planen utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

Avfallsplanen innehåller målsättningar om bland annat:

  • Minska total mängd hushållsavfall, mat- och restavfall och matsvinn
  • Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
  • Öka andelen hushållsavfall för materialåtervinning och biologisk behandling
  • Sortera rätt avfall i matavfall
  • Minska nedskräpning
  • Inget farligt avfall i restavfallet
  • Enbart fossilfria drivmedel för kommunernas insamling av avfall

Den nya avfallsplanen väntas bidra till att avfall förebyggs, att resurser används på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt och att avfall som uppstår så långt möjligt återvinns i form av råvaror vid framställning av nya produkter. Att genomföra avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande positiv miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.

Samverkan mellan olika funktioner inom och mellan kommunerna i Umeåregionen kommer att vara viktigt och underlätta det fortsatta arbetet med planen.

I handlingsplanen presenteras åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen. För att följa upp målsättningarna finns det även resultatmått. Tidsramen för att genomföra åtgärderna sträcker sig från 2021 – 2025.

Läs mer:

www.umea.se/avfallsplan (där avfallsplan, handlingsplan och övriga bilagor finns att ladda ner)

www.umea.se/miljomal

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. 

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum