Tekniska verken i Linköping

Ny avfallsplan ska minska mängden avfall i Linköping

Dela

Linköpings kommuns nya avfallsplan berör alla typer av avfall, från matsvinn och nedskräpning till byggavfall, och ska ersätta den gamla från 2006. Målet är att så lite avfall som möjligt ska deponeras. Helst ska avfall inte uppstå och att deponera ska vara sista utvägen.

Syftet med avfallsplanen är bland annat att ta fram mål och åtgärder för kommunens arbete för att minska avfallets mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär ekonomi. Det som står i planen gäller alla som bor och verkar i Linköpings kommun.

Den befintliga avfallsplanen uppdaterades delvis 2011 i samband med att gröna påsen infördes, men nu har en ny och mer omfattande avfallsplan tagits fram. Det handlar om hur olika typer av avfall ska tas om hand, men utgångspunkten är att så långt det är möjligt undvika att det blir avfall samt att använda och återanvända befintligt material.

– Nu kan vi ta ett samlat grepp och arbeta vidare för att minska mängden avfall och farligheten. Vi behöver förbättra sorteringen samt öka återbruk och återanvändning, säger Marie Hägglund, projektledare på Linköpings kommun.

Avfallsplanen har tagits fram i samarbete med Tekniska verken under 2019 och 2020. Planen ska vara en utgångspunkt för Tekniska verken när de skapar ännu bättre avfallslösningar.

– Det känns bra att vi har en ny avfallsplan som sätter riktningen för de kommande åren. Nu handlar det om att gå från ord till handling och driva på för att skapa världens mest resurseffektiva region, säger Johan Borg, avdelningschef för hushållsavfall på Tekniska verken.

De kommunala fastighetsbolagen har deltagit i framtagandet av planen. Företag och branschorganisationer inom fastighets- och byggbranschen samt inom återvinning har också bidragit med synpunkter. Hänsyn har också tagits till förslag och synpunkter som kommit till kommunen och Tekniska verken om avfallshantering och sortering.

– Vi har en stadig dialog med olika branscher och det är viktigt att alla parter tar del av detta och jobbar med samma mål i sikte. Avfallsplanen kommer att vara en viktig del i dialogen med företagarna framåt, säger Martin Sundström, näringslivsutvecklare på Linköpings kommun.

Efter samrådsperioden som pågår mellan 22 februari och 22 april, går processen vidare och kommunfullmäktige väntas ta beslut i november.

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum