Umeå kommun

Ny avfallstaxa i Umeå kommun

Dela

Kommunfullmäktige i Umeå kommun har beslutat att anta en ny avfallstaxa från den 1 januari 2022. De beräknade intäkterna kommer att användas för att hantera beräknade kostnadsökningar och för att balansera resultatet i verksamheten.

Umeå Kommunföretag AB har föreslagit att kommunfullmäktige antar en ny avfallstaxa för 2022 och tills vidare. Ärendet har initierats av styrelsen för Umeå vatten och avfall AB. Beslutet innebär att grundavgifterna höjs för samtliga kundkategorier då indirekta kostnader samt kostnader för återvinningscentraler bedöms öka. Behållaravgifter och viktavgifter höjs för att möta indexhöjningar samt höjning av förbränningsskatten från 2022.

Den beslutade avgiften ska erläggas till Vakin.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Vi efterfrågar invånare med erfarenhet av vård och omsorg21.1.2022 11:55:40 CET | Pressmeddelande

Personalläget är ansträngt inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Frånvaron är hög och behovet av vikarier stort för att kunna upprätthålla en trygg och säker vård och omsorg. Vi vädjar därför till invånare som har erfarenhet av arbete inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, funktionshinderomsorg eller personlig assistans och har möjlighet att under en begränsad tid hjälpa till inom kommunens äldreomsorg eller funktionshindersomsorg att ta kontakt med respektive rekryteringscentrum.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum