Trafikverket

Ny belysningsteknik längs cykelvägar sparar 70 % energi

Dela

Trafikverkets innovativa lösning med närvarostyrd belysning längs gång- och cykelvägar ger stora energibesparingar. Nu är den nya belysningstekniken på plats längs en 7 km lång sträcka.

Många av Trafikverkets cykelvägar är lågt utnyttjade över dygnet, så varför ska det stå och lysa med fullt ljus när ingen är där? Ny belysningsteknik gör det möjligt att steglöst dämpa ljus nivån efter behov. En ny belysningsanläggning med denna teknik finns nu på plats utefter den 7 km långa cykelvägen som binder ihop Gävle med utflyktsmålet Bönan, Gävlebuktens pärla. Förutom energisnåla LED-armaturer har också anläggningen försetts med närvarostyrning som dämpar ljusstyrkan när ingen använder cykelvägen. För att motverka upplevd otrygghet på sträckan och minska störningen för boende vid förändringar i ljuset har ett speciellt styrscenario använts. Närvarosensorn styr inte bara stolpen den sitter på utan tänder även upp flera armaturer framför och bakom, det blir heller inte helt mörkt utan nivån styrs ner till 20 % av fullt ljus när ingen rör sig på cykelvägen. Förändringen i ljusstyrka sker gradvis över flera sekunder för att få en så mjuk övergång som möjligt mellan de olika stegen.

70 % energibesparing Om nyttjandegraden av cykelvägen ligger på 10 % kommer närvarostyrningen att ge mer än 70 % energibesparing. Andra positiva effekter är minskade ljusföroreningar och mindre påverkan på djur och växtlighet. Det innebär också en bättre ljussituation för trafiken på närliggande bilväg och mindre oönskat ströljus till boende längs sträckan.

Principen för närvarostyrning på gång- och cykelväg är resultatet av ett forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket genomfört i samarbete med Trafikkontoret i Stockholms stad. Arbetet fortsätter under 2017 med utvärdering och kunskapsspridning.

Kontakter

Maytham Ibrahim, projektledare, Trafikverket,
076-103 42 48
Henrik Gidlund, teknikstöd el- och belysning, Trafikverket, 010-123 90 73
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum