Studentlitteratur AB

Ny bok - första svenska boken i konsumentbeteende

Dela

Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv är den första svenska läroboken i konsumentbeteende. Majoriteten av existerande läroböcker i konsumentbeteende är amerikanska, med undantag av en översättning av en brittisk lärobok. Bakgrunden till den nya boken är att ge en grundläggande förståelse för konsumtion i Sverige.

Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.
Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.

– Vår utgångspunkt har varit att göra ett nytt och aktuellt läromedel i en genre som till dags datum dominerats av amerikanska böcker där de stora framtidsfrågorna som till exempel hållbarhet i hög grad lyst med sin frånvaro. Vi ville också visa på den mångfald som idag genomsyrar konsumentbeteendefältet där influenser märks inte bara från psykologi och nationalekonomi utan även från ämnen som sociologi och antropologi, säger Mikael Ottoson, medförfattare och fil. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Nyanserat och mångfacetterat
Konsumtion är komplext och skiljer sig åt i olika kulturer. Boken syftar vidare till att belysa konsumtion som nyanserat och mångfacetterat snarare än att ensidigt tala om bra eller dåligt.

     – Efter att ha läst boken så förstår man konsumentbeteendeämnets utveckling från klassiska till samtida perspektiv. Historiskt har fokus legat på individen som beslutsfattare som gärna sågs agera rationellt.  Idag betonas betydelsen av att studera konsumtionskultur och konsumtionspraktiker och att förstå individer såväl som sociala sammanhang, säger medförfattaren Karin M. Ekström professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Konsument som aktivt handlande aktör
Två utgångspunkter genomsyrar boken och skiljer boken från tidigare böcker: dels ett konsumentperspektiv, något som benämns konsumenten som subjekt och dels ett hållbarhetsperspektiv. Att se konsumenten som subjekt innebär att konsumenten inte ses som passiv eller som någon som kan manipuleras. Istället ses konsumenten som en aktivt handlande aktör som förtjänar att respekteras och ges möjlighet att göra sin röst hörd. Ett företag som betraktar konsumenten som subjekt låter produktion, distribution och marknadsföring utgå från konsumentens önskemål.

Uppmärksammar miljömässiga problem
Konsumtion ger upphov till ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som också behöver uppmärksammas. Det är via konsumtion som efterfrågan på produkter kan förändras, vilket i sin tur förändrar företags affärsmodeller, produktutveckling och val av distributionskanaler. Samtidigt behöver företag och myndigheter underlätta för konsumenter att agera miljövänligt. För att kunna göra det behöver de förstå konsumenters livsvillkor och konsumtionens innebörd för konsumenter.

     – I ett samhälle där konsumtion kommit att spela en allt större roll är en ökad förståelse för varför och på vilket sätt människor konsumerar intressant både för företag, organisationer, myndigheter och politiker, säger Karin M. Ekström.

Konsumtionsbeteende utifrån två teoretiska perspektiv
I boken beskrivs konsumentbeteendeämnet utifrån två övergripande teoretiska fält: teorier om konsumentens psykologi och beslut samt teorier om konsumtionskultur och konsumtionspraktik. Dessa två perspektiv kompletterar varandra och bidrar till en ökad förståelse för konsumtionens komplexitet. De flesta konsumentbeteendeböcker fokuserar framförallt på det första perspektivet. Vi behöver förstå både kausala samband som teorier om konsumentens psykologi och beslut kan bidra med och de djupare socio-kulturella tolkningar som teorier om konsumtionskultur och konsumtionspraktik kan bidra med. De skiljer sig åt i flera avseenden, bl. a att det första perspektivet har köpet och beslutet i fokus medan det andra perspektivet har konsumtionen och kulturen i fokus.

     – Tätheten när det gäller kommunikation, erbjudanden och brus har ökat, samtidigt som konsumenter blir allt mer trötta på företags försök att nå dem. Allt detta gör det angeläget att förstå hur kunder tänker och hur den konsumtionskulturella kontexten påverkar konsumentens tankar och agerande, säger Anders Parment, medförfattare och ek. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter:

Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås. E-mail: karinm.ekstrom@hb.se  Mobil: 070-6180082

Mikael Ottosson är fil. dr och universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Linköpings universitet. E-mail: mikael.ottosson@liu.se Mobil: 013-282260

Anders Parment är ek dr. och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. E-mail: anp@sbs.su.se Mobil: 070-5130363

Nyckelord

Kontakter

Jonas Eklund
Kommunikatör
040-31 21 80
jonas.eklund@studentlitteratur.se

Bilder

Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.
Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 317 miljoner kronor och har 128 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Ny bok ger svaret på hemligheten bakom världens bästa skolsystem17.9.2018 15:51Nyheter

I boken, Cleverlands – Vad skapar utbildning i världsklass?, ger Lucy Crehan en unik inblick i hemligheten bakom ett antal länders framgångar i PISA. Lucy Crehan var en brittisk lärare när hon tröttnade på förutsättningarna för sitt arbete och istället gav sig ut på en upptäcktsresa. Hon bestämde sig för att ta reda på sanningen bakom världens mest lyckade skolsystem, och göra det konkret och verkligt för alla, bortom statistik och grafer.

Prisregn över Studentlitteraturs författare5.9.2018 08:00Pressmeddelande

Studentlitteraturs författare prisas i tre av sex kategorier när läromedelsförfattarpriset Lärkan delas ut på Skolforum den 29 oktober. – Vi är mycket stolta över att så många av våra författare uppmärksammas med detta pris. Det är en bekräftelse på det arbete författarna lagt ner för att skapa högkvalitativa läromedel och visar på bredden i Studentlitteraturs utgivning, säger Studentlitteraturs VD, Stefan Persson.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum