Studentlitteratur AB

Ny bok om att förändra ett destruktivt ledarskap

Dela

Utmattade medarbetare, ständiga konflikter och sämre resultat. Det är några av konsekvenserna ett destruktivt ledarskap kan få. Men kunskap och självinsikt kan bryta den onda cirkeln och få organisationen att utvecklas. Det är budskapet i den nya boken ”Destruktivt ledarskap” av fil dr Maria Fors Brandebo och hennes forskarkollegor fil dr Sofia Nilsson och professor Gerry Larsson, alla verksamma vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum.

Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.
Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.

Varför har ni skrivit den här boken?

Vi möter ett stort intresse för det vi kallar ett destruktivt ledarskap, alltså ledare som , medvetet eller omedvetet, påverkar medarbetarna negativt. Många känner igen sig och vill veta mer. Och framförallt vill man veta om det går att göra något åt det. Vår bok fokuserar på just det, att även ett destruktivt ledarskap kan förändras med rätt verktyg. Den är tänkt att användas i undervisning, men även som verktyg för HR-avdelningar och ledarna själva.

Vad kännetecknar ett destruktivt ledarskap?

Vi skiljer på passivt och aktivt destruktivt ledarskap. Den aktiva typen motsvarar nidbilden av en arrogant och överlägsen chef som behandlar medarbetare orättvist och delar ut bestraffningar. Men forskning visar faktiskt att den mest skadliga formen av ledarskap är den passivt destruktiva, med otydlighet, osäkerhet och ständigt ändrade besked. Ofta kan en sådan chef ha goda intentioner, men skapar ändå konflikter och dåligt mående bland sina medarbetare med sin passivitet.

Vad kan man göra åt destruktivt ledarskap?

Det är viktigt att skapa en positiv feedback-kultur i organisationen, där medarbetare kan reagera på ledarskap utan att riskera repressalier. Men lika avgörande att ledare själva får verktyg och utrymme att reflektera över sitt eget sätt, utan att skuldbeläggas. Alla kan göra fel och de flesta ledare använder sig någon gång av destruktiva ledarbeteenden. Men rätt kunskap och ökad självinsikt kan negativa mönster brytas.

Men kan alla destruktiva ledare verkligen bli bra ledare?

Nja. I boken tar vi också upp ledare med narcissistisk eller psykopatisk personlighet, som är nästan omöjliga att förändra. Där handlar det mer om att vara noggrann i rekrytering och undvika sådana ledare överhuvudtaget. Det är också viktigt att komma ihåg att fokus på den destruktiva ledarens egen utveckling inte gäller kriminellt beteende och brott mot arbetsmiljölagen. Där är det ett juridiskt synsätt som gäller, inget annat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.
Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum