Studentlitteratur AB

Ny bok om att förändra ett destruktivt ledarskap

Dela

Utmattade medarbetare, ständiga konflikter och sämre resultat. Det är några av konsekvenserna ett destruktivt ledarskap kan få. Men kunskap och självinsikt kan bryta den onda cirkeln och få organisationen att utvecklas. Det är budskapet i den nya boken ”Destruktivt ledarskap” av fil dr Maria Fors Brandebo och hennes forskarkollegor fil dr Sofia Nilsson och professor Gerry Larsson, alla verksamma vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum.

Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.
Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.

Varför har ni skrivit den här boken?

Vi möter ett stort intresse för det vi kallar ett destruktivt ledarskap, alltså ledare som , medvetet eller omedvetet, påverkar medarbetarna negativt. Många känner igen sig och vill veta mer. Och framförallt vill man veta om det går att göra något åt det. Vår bok fokuserar på just det, att även ett destruktivt ledarskap kan förändras med rätt verktyg. Den är tänkt att användas i undervisning, men även som verktyg för HR-avdelningar och ledarna själva.

Vad kännetecknar ett destruktivt ledarskap?

Vi skiljer på passivt och aktivt destruktivt ledarskap. Den aktiva typen motsvarar nidbilden av en arrogant och överlägsen chef som behandlar medarbetare orättvist och delar ut bestraffningar. Men forskning visar faktiskt att den mest skadliga formen av ledarskap är den passivt destruktiva, med otydlighet, osäkerhet och ständigt ändrade besked. Ofta kan en sådan chef ha goda intentioner, men skapar ändå konflikter och dåligt mående bland sina medarbetare med sin passivitet.

Vad kan man göra åt destruktivt ledarskap?

Det är viktigt att skapa en positiv feedback-kultur i organisationen, där medarbetare kan reagera på ledarskap utan att riskera repressalier. Men lika avgörande att ledare själva får verktyg och utrymme att reflektera över sitt eget sätt, utan att skuldbeläggas. Alla kan göra fel och de flesta ledare använder sig någon gång av destruktiva ledarbeteenden. Men rätt kunskap och ökad självinsikt kan negativa mönster brytas.

Men kan alla destruktiva ledare verkligen bli bra ledare?

Nja. I boken tar vi också upp ledare med narcissistisk eller psykopatisk personlighet, som är nästan omöjliga att förändra. Där handlar det mer om att vara noggrann i rekrytering och undvika sådana ledare överhuvudtaget. Det är också viktigt att komma ihåg att fokus på den destruktiva ledarens egen utveckling inte gäller kriminellt beteende och brott mot arbetsmiljölagen. Där är det ett juridiskt synsätt som gäller, inget annat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.
Illustration från bokens omslag. Boken "Destruktivt ledarskap" ges ut av Studentlitteratur.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Ett nytt perspektiv på läraryrket som profession14.2.2019 08:47:12 CETNyheter

De senaste åren har debatten om förstelärarreformen och avprofessionaliseringen av läraryrket varit livlig och känslorna har många gånger varit starka, något som kan stå i vägen för en mer objektiv diskussion kring arbetsinnehållet och vad införandet av förstelärarna egentligen kan tillföra skolan. Det menar Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum