Studentlitteratur AB

Ny bok om falska nyheter och alternativa fakta

Dela

Vi behöver öka vår kunskap om den propaganda vi dagligen utsätts för. Detta är särskilt angeläget i en tid då nya digitala massmedier upptar en allt större del av våra liv. Det menar Jimmy Vulovic, författare till boken Propaganda. – Jag vill göra läsaren medveten om hur propagandister arbetar, både historiskt sett och idag, för att styra människor till att agera eller att tycka på ett visst vis, säger Jimmy.

Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.
Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.

Propagandister har alltid försökt få de egna budskapen att se ut som nyheter och journalistik, skriver Jimmy i boken. 
– Själva poängen med den strategin är att ”låna” det förtroende som människor i vår del av världen i regel har för nyhetsrapportering. Genom att göra den historiska och teoretiska aspekten av detta synligt samt genom att öka läsarens kritisk-analytiska förmåga tror jag att boken kan bidra i kampen mot falska nyheter, säger Jimmy.

Olika typer av propaganda
Jimmy, som är filosofie doktor i litteraturvetenskap och propagandaforskare, förklarar vad han i boken menar med vertikal respektive horisontal propaganda. 
– Ett av flera intressanta fall som jag belyser i boken är hur den svenske nazistledaren Sven Olov Lindholms kampdikt ”Friheten leve” från 1930-talet än idag tonsätts och spelas in. Dikten har fått lite av ett eget liv på bland annat Youtube där det finns flera nyinspelningar.

Propaganda av social natur
– Exemplet visar på hur vi idag inte enbart har att göra med den så kallade vertikala propagandan, det vill säga sådan propaganda som utgår från en avsändare i form av exempelvis en person eller ett parti. I allt större utsträckning måste vi också förhålla oss till så kallad horisontal propaganda. Den horisontala propagandan är mer social till sin natur. Kommentarfälten som finns i anslutning till de olika inspelningarna av dikten visar tydligt hur den fungerar. Vi som vill motverka propagandans påverkan ställs därför idag inför nya och svåra utmaningar.

Försvara journalistiken
Boken vänder sig till lärare och studenter vid universitet och högskola. Den ger kunskaper om propaganda, dess historia och teori samt utvecklar läsarens propagandaanalytiska förmåga. Jimmy tror att även journalister kan ha stor nytta av boken.
– Jag tror att journalister kan intressera sig för den nära relation som alltid har funnits mellan journalistik och propaganda genom mediehistorien. Boken ringar in vikten av att försvara den demokratitjänande journalistiken från de ständigt återkommande intrångsförsöken som propagandister gör på dess område, menar Jimmy. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.
Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 317 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Ett nytt perspektiv på läraryrket som profession14.2.2019 08:47:12 CETNyheter

De senaste åren har debatten om förstelärarreformen och avprofessionaliseringen av läraryrket varit livlig och känslorna har många gånger varit starka, något som kan stå i vägen för en mer objektiv diskussion kring arbetsinnehållet och vad införandet av förstelärarna egentligen kan tillföra skolan. Det menar Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum