Studentlitteratur AB

Ny bok om falska nyheter och alternativa fakta

Dela

Vi behöver öka vår kunskap om den propaganda vi dagligen utsätts för. Detta är särskilt angeläget i en tid då nya digitala massmedier upptar en allt större del av våra liv. Det menar Jimmy Vulovic, författare till boken Propaganda. – Jag vill göra läsaren medveten om hur propagandister arbetar, både historiskt sett och idag, för att styra människor till att agera eller att tycka på ett visst vis, säger Jimmy.

Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.
Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.

Propagandister har alltid försökt få de egna budskapen att se ut som nyheter och journalistik, skriver Jimmy i boken. 
– Själva poängen med den strategin är att ”låna” det förtroende som människor i vår del av världen i regel har för nyhetsrapportering. Genom att göra den historiska och teoretiska aspekten av detta synligt samt genom att öka läsarens kritisk-analytiska förmåga tror jag att boken kan bidra i kampen mot falska nyheter, säger Jimmy.

Olika typer av propaganda
Jimmy, som är filosofie doktor i litteraturvetenskap och propagandaforskare, förklarar vad han i boken menar med vertikal respektive horisontal propaganda. 
– Ett av flera intressanta fall som jag belyser i boken är hur den svenske nazistledaren Sven Olov Lindholms kampdikt ”Friheten leve” från 1930-talet än idag tonsätts och spelas in. Dikten har fått lite av ett eget liv på bland annat Youtube där det finns flera nyinspelningar.

Propaganda av social natur
– Exemplet visar på hur vi idag inte enbart har att göra med den så kallade vertikala propagandan, det vill säga sådan propaganda som utgår från en avsändare i form av exempelvis en person eller ett parti. I allt större utsträckning måste vi också förhålla oss till så kallad horisontal propaganda. Den horisontala propagandan är mer social till sin natur. Kommentarfälten som finns i anslutning till de olika inspelningarna av dikten visar tydligt hur den fungerar. Vi som vill motverka propagandans påverkan ställs därför idag inför nya och svåra utmaningar.

Försvara journalistiken
Boken vänder sig till lärare och studenter vid universitet och högskola. Den ger kunskaper om propaganda, dess historia och teori samt utvecklar läsarens propagandaanalytiska förmåga. Jimmy tror att även journalister kan ha stor nytta av boken.
– Jag tror att journalister kan intressera sig för den nära relation som alltid har funnits mellan journalistik och propaganda genom mediehistorien. Boken ringar in vikten av att försvara den demokratitjänande journalistiken från de ständigt återkommande intrångsförsöken som propagandister gör på dess område, menar Jimmy. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.
Boken Propaganda ges ut att bokförlaget Studentlitteratur AB.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 317 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum