Akademiska sjukhuset

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll

Dela

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

Överdriven självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Foto: genrebild
Överdriven självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Foto: genrebild

Studien var en så kallad single-case studie där man följer ett mindre antal personer noga, ofta både innan och efter behandling, och jämför varje person med sig själv, snarare än en stort antal personer och bara tittar på skillnader på gruppnivå.

- Resultaten är positiva och visar att personer med anorexia kombinerat med ohjälpsam överkontroll kan vara hjälpta av behandling med Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi, RO-DBT. Samtliga åtta som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt, små eller inga andra ätstörningssymptom, högre funktionsnivå och bättre livskvalitet efter behandling. Fem personer avbröt behandlingen i förtid och var oförbättrade eller bara delvis förbättrade, säger Martina Isaksson,psykolog och doktorand vid Uppsala universitet, som fram till nyligen arbetade vid ätstörningsenheten för vuxna, Akademiska sjukhuset.

Kännetecknande för ätstörningen anorexia nervosa är att man svälter sig för att gå ner i vikt, och att man väger mindre än vad som är hälsosamt för sin längd och ålder. Många har också en hög förmåga till självkontroll. Hög självkontroll är ofta positivt, till exempel kan det göra att man kan jobba hårt eller stå emot starka impulser. Men det kan också bli för mycket av det goda. Överdriven självkontroll, eller överkontroll, leder ofta till överdriven rigiditet, svårigheter att vara flexibel och öppen, att uttrycka genuina känslor samt att utveckla varma och nära relationer. I förlängningen kan det leda till svår känslomässig ensamhet, perfektionism och psykisk ohälsa som långvarig depression eller anorexia.

Det vanliga vid ätstörning för vuxna är KBT-behandling och det hjälper för vissa, men enligt Martina Isaksson finns bristande evidens för behandlingar vid anorexia, och ingen behandling har visat sig vara mer effektiv en någon annan. Ungefär 30 procent blir helt friska efter behandling, men många återfaller och mellan 30-70 procent avbryter behandlingen i förtid.

- Många patienter upplever att behandlingar för anorexia fokuserar för mycket på ätande och vikt, och för lite på de faktorer som gjort att det hamnat i ätstörningen. RO-DBT skiljer sig från tidigare behandlingar genom att man fokuserar på relationella och känslomässiga faktorer samtidigt som man fokuserar på att återfå en frisk kropp. Metoden har hittills framförallt använts för patienter med kronisk depression, men den är inte diagnosspecifik utan passar för alla som har svårigheter relaterade till en överkontrollerad personlighetsstil. Ingen metod verkar passa för alla. Vi behöver sannolikt en variation av insatser för att kunna hjälpa fler med denna sjukdom, förklarar hon.

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, ges som behandling under tio månader. I behandlingen jobbar man med vikt och ätande, eftersom det är helt centralt för att kunna bli fri från anorexia.

- Fokus är dock också på ogynnsamma effekter av för mycket självkontroll, såsom att arbeta orimligt hårt för att undvika att misslyckas, eller ensamhet till följd av man håller många känslor inom sig. Syftet med behandlingen är framförallt att öka öppenhet och mottaglighet, att öka flexibilitet samt att öka social samhörighet, berättar Martina Isaksson.

Behandlingen ges individuellt en gång per vecka i 40 veckor, och parallellt med det som färdighetsträning i grupp en gång per vecka i 30 veckor. Genomgående tränar deltagarna på regelbundet och tillräckligt ätande samt färdigheter i radikal öppenhet så som att fördjupa relationer, att ta emot och lära sig från korrigerande feedback utan att ”gå sönder”, att prova på nya saker och delta tillsammans med andra, samt att förstå, berätta om och uttrycka sina personliga känslor eller upplevelser.

- Patienternas egen upplevelse av behandlingen var övervägande positiv. En del tyckte att det var svårt att fokusera på både ätstörning och överkontroll utan mer stöd kring ätandet i öppenvårdsformatet. De flesta upplevde dock att behandlingen var flexibel och att det var bra att behandlingen fokuserade på relationella och emotionella svårigheter och vad som kan ha orsakat ätstörningen, istället för att bara fokusera på kropp och vikt, avrundar Martina Isaksson.


FAKTA: Studie RO-DBT som behandling vid anorexia och ohjälpsam överkontroll

  • Den kliniska studien pågick 2016-2019 vid ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.
  • Syftet var dels att undersöka effekten behandling med RO-DBT inom öppenvården, dels att undersöka patienternas egna upplevelse av behandlingen.
  • Totalt ingick 13 personer med diagnostiserad anorexi och lämpade för öppenvårdsbehandling. Deltagarna skulle ha en BMI>16 och inte vara i omedelbart behov av inneliggande vård eller måltidsstöd i dagvård. Ett annat kriterium var att de skulle känna igen sig i en överkontrollerad personlighetsstil.
  • Behandlingen omfattar, liksom standard DBT, många terapeutiska och teoretiska riktningar: Inlärningsteori, kognitiv terapi, dialektisk filosofi och zenbuddhistisk filosofi.

För mer information, kontakta:

Martina Isaksson, psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, och doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, tel: 070-695 41 08 ellere-post: martina.isaksson@neuro.uu.se

Läs mer om studien via länkar nedan.

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 71.

Journal of Eating Disorders, 9(29).

Nyckelord

Bilder

Överdriven självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Foto: genrebild
Överdriven självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Foto: genrebild
Ladda ned bild
Martina Isaksson, psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, och
doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
Martina Isaksson, psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, och doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes14.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Transplantation med så kallade Langerhanska öar är en alternativ behandling för personer med svår typ 1-diabetes och oförutsägbara, kraftiga variationer av blodsockret. På grund av avstötningsrisk måste patienterna dock ta immunhämmande läkemedel livet ut. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utvärdera en ny metod för att minska behovet av sådan behandling genom att använda personens egna så kallade T-celler.

Bäst omhändertagande för ensamstående som genomgår donationsbehandling fokus för studie12.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan den svenska mödra- och barnhälsovården ta hand om och ge stöd till ensamstående kvinnor som genomgår spermie eller embryodonationsbehandling samt deras barn? Det ska en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. För att kunna besvara frågan kommer forskarna att fokusera på kvinnornas hälsa och sociala situation, men även barnets hälsa, anknytning och utveckling över tid.

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling7.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum