BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ny deklaration från världens stödlinjer för barn

Dela

Idag släpps Stockholmsdeklarationen från den 10:e Internationella konsultationen för stödlinjer för barn. Här sammanfattas de gemensamma framtida behoven som världens stödlinjer ser finns för att garantera att varje barn får det stöd, skydd och vård som varje barn har rätt till – och som stödlinjerna uppmanar regeringar och FN att agera på.

I veckan har Bris tillsammans med Child Helpline International stått värdar för en global konferens som samlat företrädare för stödlinjer för barn från över 100 länder. Barns förmåga att återhämta sig efter svåra situationer och i kristider har varit ett samlande tema för världsmötet.  En viktig slutsats av konferensen är att stödlinjer är helt centrala för att skydda och stärka barn.

– Den nya gemensamma deklarationen är ett tydligt budskap från världens stödlinjer för barn. Regeringar världen över behöver göra väsentligt mer än idag för att säkerställa att varje barn, oavsett var de bor, har tillgång till det stöd som de har rätt till, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och representant för Child Helpline International Europa.

Världens stödlinjer uppmanar regeringar och FN att:

  1. Säkerställa att alla barn och unga runt om i världen har tillgång till en kostnadsfri och högkvalitativ stödlinje för barn.
  2. Skydda barn och unga från alla former av våld genom att vidta robusta legala, sociala och utbildningsmässiga åtgärder.
  3. Adressera den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga genom att verka för stärkt psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.
  4. Respektera och säkerställa barnets rätt till hälsa, utveckling och skydd genom att bl.a.  etablera och upprätthålla strukturerade partnerskap med civilsamhället och privata aktörer.
  5. Erkänna att nationella stödlinjer för barn har en samhällsbärande funktion och ge dem ekonomiska förutsättningar för att bedriva en hållbar verksamhet av hög kvalitet.
  6. Inkludera barn och ungas röster i policyarbete, genom att använda data från stödlinjerför barn och genom att barn och unga deltar i beslutsprocesser som påverkar dem.
  7. Ta alla nödvändiga steg för att säkerställa att delmål 3.4 och delmål 16.2 i Agenda 2030 uppnås före år 2030.

Läs Stockholmsdeklarationen i sin helhet här (svenska).

Engelsk version här

Om Child Helpline International – Child Helpline International är en paraplyorganisation för alla världens stödlinjer (telefon, mejl, chatt) för barn. Varje år tar stödlinjerna i 140 länder tillsammans emot kontakter från miljontals barn och unga. Läs mer här.  

Läs mer – I linje med deklarationen debatterar Bris idag på Dagens Samhälle för ökad statlig finansiering av den nationella stödlinjen för barn i Sverige. Läs den artikeln här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet29.11.2022 06:15:00 CET | Pressmeddelande

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Ny rapport: Kommunerna brister i att säkerställa barns rättigheter18.11.2022 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla verksamheter. Det finns även tydliga utmaningar kopplade till arbetssätt, metoder och det systematiska barnrättsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum