Akademiska sjukhuset

Ny donationsprocess ökar tillgången på organ för transplantation

Dela

Trots en stark donationsvilja i befolkningen utförs få donationer i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. Med en ny donationsprocess kallad DCD, ska fler patienter kunna erbjudas transplantation. På Akademiska har berörd personal utbildats och sjukhuset är redo att tillämpa DCD. Detta uppmärksammas i samband med den nationella donationsveckan 8-14 november.

Den första njurtransplantationen enligt den nya DCD-processen genomfördes på Akademiska sjukhuset 2019. Nu har berörd personal utbildats och sjukhuset är berett att skala upp.
Den första njurtransplantationen enligt den nya DCD-processen genomfördes på Akademiska sjukhuset 2019. Nu har berörd personal utbildats och sjukhuset är berett att skala upp.

- Vi har utbildat involverad personal både här på Akademiska och på andra sjukhus i vår sjukvårdsregion. Det finns ett mycket starkt intresse för DCD på alla sjukhusen. Syftet är att möjliggöra för fler svenskar att få sin önskan att donera uppfylld och att fler patienter kan bli transplanterade, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantation vid Akademiska sjukhuset.

DCD, Donation after Circulatory Death, innebär att organ kan omhändertas från fler avlidna. De som kan omfattas av den nya processen är döende patienter som intensivvårdas på grund av en allvarlig sjukdom eller skada, efter ställningstagande att livsuppehållande behandling är utsiktslös och därför avslutas. Tidigare tillämpades enbart en process för donation av organ från avlidna kallad DBD, Donation after Brain Death, att organ doneras efter primär hjärnskada. Den nya processen är ett komplement till den gamla.

Närmare åtta av tio svenskar uppger sig villiga att donera organ/vävnader efter sin död, men trots en hög donationsvilja är behovet av organ fortfarande större än tillgången.

- I och med DCD kan antal njurtransplantationer ökas med cirka 30-40 procent, säger Amir Sedigh.

DCD-projektet startade 2016 i ett nationellt pilotprojekt som avslutades med en slutkonferens i mars 2020 i syfte att implementerat den nya donationsprocessen inom svensk hälso- och sjukvård. Införandet har fördröjts på flera sjukhus på grund av coronapandemin men har nu kommit igång.

För mer information och/eller intervju, kontakta:

Amir Sedigh, överläkare i kirurgi och sektionschef för transplantation vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-617 43 28, e-post: amir.sedigh@akademiska.se


FAKTA: DCD-processen i korthet:

  • Omfattar döende patienter som vårdas på grund av en allvarlig sjukdom eller skada på en intensivvårdsavdelning med livsuppehållande behandling (respirator, blodtryckshöjande läkemedel med mera).
  • Ansvarig läkare inom intensivvården gör mycket noggrann medicinsk utredning, som visar att den aktiva vården inte längre är till medicinsk nytta. Beslutet om avbrytande av livsuppehållande behandling förankras hos de närstående vid ett brytpunktssamtal.
  • Från och med detta inriktas behandlingen i stället på palliation i livets slutskede.
  • Transplantationsenheten kontaktas för bedömning om patienten är medicinskt lämplig som donator.
  • I ett separat samtal med patientens närstående erbjuder ansvarig läkare möjligheten för patienten att donera organ efter sin död. Erbjudandet är en del av vården i livets slutskede.
  • Samtycke för donation utreds genom sökning i donationsregister och via samtal med närstående.
  • De som önskar donera förbereds för donationsingrepp innan den livsuppehållande behandlingen avbryts. För de som inte önskar donera avbryts den livsuppehållande behandlingen utan några sådana förberedelser.

FOTNOT: Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka initierad av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Gör din vilja känd. Anmäl dig till donationsregistret här.

Nyckelord

Bilder

Den första njurtransplantationen enligt den nya DCD-processen genomfördes på Akademiska sjukhuset 2019. Nu har berörd personal utbildats och sjukhuset är berett att skala upp.
Den första njurtransplantationen enligt den nya DCD-processen genomfördes på Akademiska sjukhuset 2019. Nu har berörd personal utbildats och sjukhuset är berett att skala upp.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Mående efter könsbekräftande behandling fokus för forskningsstudie24.11.2021 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Antalet personer som söker vård för könsdysfori har ökat markant de senaste åren, särskilt bland yngre personer. Samtidigt finns kunskapsluckor om hur personer mår efter könsbekräftande behandling, bland annat vad gäller kroppsnöjdhet, psykisk hälsa och social sårbarhet såsom diskriminering och våldsutsatthet. Detta ska belysas i ett nytt forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Forskare efterlyser screening av KOL-patienters sväljförmåga vid sjukhusinläggning18.11.2021 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Sväljsvårigheter och nedsatt sväljförmåga är mer än dubbelt så vanligt hos KOL-patienter som vårdas på sjukhus för akut försämrad andning jämfört med patienter som vårdas för hjärtproblematik. Det visar en studie vid Akademiska sjukhuset och Gävle sjukhus där man undersökt 60 patienter; hälften inneliggande KOL-patienter och hälften patienter på hjärtavdelning. Nu efterlyser forskarna screening av KOL-patienter i samband med sjukhusinläggning vilket uppmärksammas på internationella KOL-dagen 18 november.

Bättre omhändertagande av gravida med havandeskapsförgiftning och dålig fostertillväxt målet för studie på Akademiska12.11.2021 11:15:00 CET | Pressmeddelande

Ungefär tre av hundra gravida kvinnor drabbas av havandeskapsförgiftning. Ungefär två av hundra drabbas av dålig tillväxt av sitt barn i magen. Och det är vanligt att dessa komplikationer samexisterar. I en studie ledd från Akademiska sjukhuset ska forskare kartlägga varför vissa kvinnor får dessa komplikationer och vad som händer i kroppen vid sjukdom. Ett särskilt fokus ligger på hur mammans hjärna påverkas vid havandeskapsförgiftning. Syftet är att kunna ge kvinnorna ett bättre omhändertagande inom mödra- och förlossningsvården. Likaså att ge dem rätt uppföljning senare i livet.

Hjärnan kan spela en nyckelroll för positiva diabeteseffekter efter överviktskirurgi12.11.2021 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Överviktskirurgi kan ge positiva hälsoeffekter på diabetes typ 2 och innebära att sjukdomen kan förebyggas eller botas. Nu visar studier vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet att effekterna verkar hänga samman med att hormon- och nervsignaler som styrs från hjärnan förändras på ett sätt som kan leda till lägre blodsocker och förbättring av flera andra riskfaktorer för diabetes och hjärtkärlsjukdom. Detta uppmärksammas i samband med Världsdiabetesdagen 14 november.

Ablation som första behandling mot ihållande hjärtflimmer utvärderas i studie på Akademiska10.11.2021 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Cryoballongablation vinner terräng som behandlingsmetod vid förmaksflimmer. I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska forskarna kartlägga om ablation med lungvensisolering är bättre än rytmstabiliserande läkemedel för patienter med ihållande hjärtflimmer. Behandlingen innebär att läkaren för in en kateter genom ett blodkärl fram till hjärtat och blockerar felaktiga impulser i vänster förmak med hjälp av kyla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum