Almega

Ny e-fakturalag - säkerställ att företagen inte hamnar i kläm

Dela

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft i Sverige, lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, e-fakturalagen

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft i Sverige, lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, e-fakturalagen

De nya reglerna innebär att upphandlande myndigheter kommer bli skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med en viss EU-standard för elektronisk fakturering. Detta ligger i linje med EU-reglerna. Den svenska lagen går dock längre än vad EU-reglerna kräver genom att det samtidigt även blir obligatoriskt för leverantörer som fakturerar upphandlade myndigheter att använda e-fakturor som uppfyller EU-standarden. De nya reglerna gäller alla upphandlingar, även direktupphandlingar, som påbörjats efter den 1 april 2019.

En utvärdering visar att många småföretag saknar systemstöd för att kunna fakturera på det sätt som lagen kräver. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) vill nu införa föreskrifter som innebär att upphandlande myndigheter blir skyldiga att tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal som kan användas av företag som saknar eget systemstöd för e-fakturering. Almega ställer sig bakom DIGG:s förslag om fakturaportal.

-          Vi på Almega ser positivt på en övergång till e-fakturering. Det är ett effektivt sätt att hantera betalningar. Det är dock av största betydelse att en sådan omställning genomförs på ett tidsmässigt rimligt sätt. Vi kan konstatera att de nya reglerna snart träder i kraft samtidigt som många av de mindre företagen saknar egna systemstöd för e-fakturering med EU-standard. Genom inrättandet av fakturaportaler kommer sådana företag att kunna leva upp till de nya reglerna och delta i upphandlingar. Det tycker vi är klokt och bra, säger Ulrica Dyrke näringspolitisk expert för upphandlingsfrågor.

DIGG:s förslag innebär att fakturaportal ska finnas per den 1 oktober 2019, vilket är sex månader efter att e-fakturalagen trätt i kraft. Detta tidsmässiga glapp kan orsaka problem för de företag som idag saknar systemstöd. Almega ser risk för att fakturaportaler inte kommer finnas på plats ens till den 1 oktober. Almega föreslår mot denna bakgrund att det införs en kontrollpunkt där implementeringen på de upphandlande myndigheterna och enheterna av både system och fakturaportaler undersöks av DIGG.

-          Innan det säkerställs att det finns fungerande system och fakturaportaler på plats på myndigheternas sida anser vi att DIGG inte kan vitesförelägga leverantörer att sända e-fakturor enligt den nya EU-standarden. En sådan tillämpning skulle innebära att många företag skulle hamna i kläm på ett orimligt sätt, menar Ulrica Dyrke

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Trappa upp reformtempot10.4.2019 08:45:21 CESTPressmeddelande

Under morgonen har regeringens vårbudgetproposition presenterats. Propositionen är ett resultat av regeringspartiernas förhandlingar med Centerpartiet och Liberalerna. Januariavtalet innehåller mycket bra, bland annat reformeringen av Arbetsförmedlingen och LAS samt breddningen av Rut-avdraget. - Men det är dags att regeringen trappar upp reformtempot för att förbättra kompetensförsörjningen, menar Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström.

Pressinbjudan: En reformerad arbetsförmedling – hur lyckades Australien?29.3.2019 16:00:00 CETPressinbjudan

Arbetsförmedlingen är på allas läppar. Australien lyfts ofta om inte alltid fram som ett exempel på hur man kan konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. Vi har bjudit in Con Kittos, ordförande för ett av Australiens ledande matchningsföretag, som var med och reformerade systemet i Australien. Han kommer ge oss en bild av vad som var framgångsfaktorerna men också var fanns svårigheterna. Möjlighet att ställa frågor kommer finnas.

Osund offentlig konkurrens hämmar tjänstesektorn28.2.2019 08:26:16 CETPressmeddelande

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, drabbas av osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 %) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum