Almega

Ny e-fakturalag - säkerställ att företagen inte hamnar i kläm

Dela

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft i Sverige, lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, e-fakturalagen

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft i Sverige, lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, e-fakturalagen

De nya reglerna innebär att upphandlande myndigheter kommer bli skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med en viss EU-standard för elektronisk fakturering. Detta ligger i linje med EU-reglerna. Den svenska lagen går dock längre än vad EU-reglerna kräver genom att det samtidigt även blir obligatoriskt för leverantörer som fakturerar upphandlade myndigheter att använda e-fakturor som uppfyller EU-standarden. De nya reglerna gäller alla upphandlingar, även direktupphandlingar, som påbörjats efter den 1 april 2019.

En utvärdering visar att många småföretag saknar systemstöd för att kunna fakturera på det sätt som lagen kräver. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) vill nu införa föreskrifter som innebär att upphandlande myndigheter blir skyldiga att tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal som kan användas av företag som saknar eget systemstöd för e-fakturering. Almega ställer sig bakom DIGG:s förslag om fakturaportal.

-          Vi på Almega ser positivt på en övergång till e-fakturering. Det är ett effektivt sätt att hantera betalningar. Det är dock av största betydelse att en sådan omställning genomförs på ett tidsmässigt rimligt sätt. Vi kan konstatera att de nya reglerna snart träder i kraft samtidigt som många av de mindre företagen saknar egna systemstöd för e-fakturering med EU-standard. Genom inrättandet av fakturaportaler kommer sådana företag att kunna leva upp till de nya reglerna och delta i upphandlingar. Det tycker vi är klokt och bra, säger Ulrica Dyrke näringspolitisk expert för upphandlingsfrågor.

DIGG:s förslag innebär att fakturaportal ska finnas per den 1 oktober 2019, vilket är sex månader efter att e-fakturalagen trätt i kraft. Detta tidsmässiga glapp kan orsaka problem för de företag som idag saknar systemstöd. Almega ser risk för att fakturaportaler inte kommer finnas på plats ens till den 1 oktober. Almega föreslår mot denna bakgrund att det införs en kontrollpunkt där implementeringen på de upphandlande myndigheterna och enheterna av både system och fakturaportaler undersöks av DIGG.

-          Innan det säkerställs att det finns fungerande system och fakturaportaler på plats på myndigheternas sida anser vi att DIGG inte kan vitesförelägga leverantörer att sända e-fakturor enligt den nya EU-standarden. En sådan tillämpning skulle innebära att många företag skulle hamna i kläm på ett orimligt sätt, menar Ulrica Dyrke

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega erbjuder 200 jobb under Järvaveckan12.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Kompetenskrisen utmanar tjänstesektorn. Företagen hittar inte personal att anställa. Bara med hjälp av en bättre fungerande integration kan fler nyanlända och utrikes födda få jobb. För att rekrytera nya medarbetare och förbättra integrationen kommer medlemsföretag från Kompetensföretagen, Almega Serviceföretagen och Fastighetsarbetsgivarna att närvara under Järvaveckan och erbjuda totalt 200 jobb.

Almega på Järvaveckan: Så får ännu fler Järvabor jobb11.6.2019 09:15:00 CESTPressinbjudan

Kompetenskrisen utmanar den privata tjänstesektorn. Företagen hittar inte personal att anställa. Bara med hjälp av en bättre fungerande integration kan fler nyanlända och utrikes födda få jobb. Almega deltar på Järvaveckan för att visa att privata tjänstesektorn är Sveriges ledande integrationsmotor. Tiotalet medlemsföretag från Kompetensföretagen och Almega Tjänsteförbunden kommer att rekrytera personal under Järvaveckan.

Thomas Erséus blir ny VD för Almega3.6.2019 14:10:31 CESTPressmeddelande

Thomas Erséus blir ny VD för Almega och ny förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden. Han har en gedigen bakgrund från flera olika delar av tjänstesektorn, bland andra konsult-, IT- och fastighetsbranschen. Efter över trettio år i näringslivet, varav 25 år som VD, kommer han nu att axla rollen som VD för arbetsgivarorganisationen Almega. Thomas kommer närmast från rollen som Chief Real Estate Officer på Ericsson AB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum