DriftioDriftio

Ny ekonomi-app för att kunna ta bättre dagliga beslut samt få attraktivare finansiella villkor och priser av din data

Dela

Nu lanseras Driftio, den första tjänsten som inte bara ger dig full överblick av dina samlade tillgångar och skulder, utan även hjälper dig att fatta bättre ekonomiska beslut och få värden tillbaka från din finansiella data. Nu kan du och din partner enkelt få kontroll över både den personliga och gemensamma ekonomin. Tjänsten sparar dig tid genom automatisk uppdatering, kommer att kunna ge lägre kostnader för pensioner och lån vid en god ekonomi samt erbjuder möjlighet att både reducera finansiell oro och skapa en god kommunikation om ekonomi inom familjen.

Startvy - Visar menysymbol, antal olästa notifieringar i tjänsten, de grupper med delade värden som uppdateras automatiskt, graf på nettotillgångar, daglig automatisk uppdaterad historisk utveckling av nettotillgångar samt i nedre halvan olika kategorikort med tillgångar och skulder (iPad vy).
Startvy - Visar menysymbol, antal olästa notifieringar i tjänsten, de grupper med delade värden som uppdateras automatiskt, graf på nettotillgångar, daglig automatisk uppdaterad historisk utveckling av nettotillgångar samt i nedre halvan olika kategorikort med tillgångar och skulder (iPad vy).

Driftio är en beslutsstödstjänst som hjälper konsumenter att ta välinformerade ekonomiska beslut och själva erhålla värde i form av fördelaktigare priser och villkor från sin personliga finansiella data. Vi vill ge privatpersoner över hela världen tillbaka makten över sin ekonomiska data. Vår vision är ta bort övervinster och ineffektivitet hos banker, kapitalförvaltare och kreditbolag. Med Driftio får du som användare allt detta gratis;

  • Full överblick - Hämta finansiell data automatiskt och få en samlad vy över alla dina tillgångar, skulder och dess dagliga utveckling
  • Ekonomisk trygghet - Dela uppdaterad data  säkert med anhöriga i gemensamma vyer för bättre ekonomisk kommunikation och mindre finansiell stress
  • Välinformerade beslut - Automatiskt dagligt uppdaterade värden på din bostad, pension, fonder, skulder etc. för bättre ekonomiska beslut
  • Bättre villkor - Möjlighet till bättre priser och villkor på pensioner, kapitalförvaltning och lån utav din personliga eller din familjs ekonomiska data (Tjänsten Bättre villkor lanseras inom kort)

Enligt en ny global studie* från Accenture, som släpptes nu i maj 2019 av 47 000 konsumenter i 28 länder, så är 80% beredda att dela med sig av information i utbyte mot lägre priser på bank- och försäkringsbolags tjänster och produkter. Noterbart är att även 80% av de som i allmänhet är skeptiska till nya tjänster och produkter även är villiga att dela data i utbyte mot personliga och bekväma tjänster med bättre villkor.

Vidare är 45% av de 1 000 svenska intervjuade kunderna till banker och försäkringsbolag villiga att dela personlig data för att få tillgång till mer personliga erbjudanden. Motsvarande siffror för exempelvis Storbritannien och Tyskland är 40%, USA 50% och Kina 67%.

Driftio är gratis att använda och det tar endast någon minut att skapa ett konto i appen eller via webben. För användare av tjänsten som själv ofta vill hämta förnyad data från andra Banker så kommer också ett månatligt betalabonnemang att erbjudas.

Efter ca 10 minuters automatiserad respektive manuell inmatad komplettering av alla dina tillgångar och skulder uppdaterar Driftio därefter värdena automatiskt. Värden på bostad, aktier, fonder, skulder samt pensioner (huvudsakligen) uppdateras dagligen per automatik, något som inte har varit möjligt tidigare i en och samma tjänst. Nu kan privatpersoner därmed få en fullständig översikt och kontroll över sin ekonomi samt ta välinformerade beslut baserat på aktuella finansiella förutsättningar.

Driftio är även den första tjänst där kan man följa värdeutvecklingen av din bostad automatiskt med daglig uppdatering. Detta har en avgörande betydelse för flertalet svenskars ekonomi eftersom Konsumentverkets tidigare studie** visat att svenskarnas tillgångar i genomsnitt till 72,5% består av bostäder och andra fastigheter.

Under 2018 presenterades även en studie*** från Employee Financial Wellnes utförd på 1 600 anställda i USA. Rapporten visar att 47% av de anställda trots sin anställning är stressade av sin ekonomiska situation, och 41% säger att deras stressnivå i samband med finansiella problem har ökat under de senaste 12 månaderna. 26% uppger vidare att finansiell stress har påverkat deras familjerelationer negativt.  

Med Driftio kan användare även enkelt dela valda delar av sin ekonomiska information med exempelvis sin  partner.

-       ”Det område som par bråkar allra mest om är ekonomi. Det kan handla om allt ifrån olika ekonomiska värderingar till dålig inblick i varandras ekonomi, oro för vart pengarna går och om de ska räcka till. Om vi har full kontroll på vår ekonomi minskar oro och stress, vilket i sin tur gör att vi både sover bättre på nätterna samt bråkar och irriterar oss mindre på personer i vår omgivning, allt ifrån vår partner till kollegor på arbetsplatsen.” säger relationsexperten och KBT-terapeuten Jacqueline Joo.

-       ”Har man däremot kontroll på sin ekonomi och för en kontinuerlig dialog där man öppet delar med sig till sin partner om sin ekonomiska situation så kan man skapa en tryggare och djupare relation. Vi måste våga prata om pengar utan att det ska leda till bråk, det är enda sättet att minska på misstänksamheten.” fortsätter Jacqueline.

Med Driftio kan många privatpersoner nu dagligen enkelt se sina pengar växa långsiktigt, genom att exempelvis månatliga tjänstepensionsinsättningar kontinuerligt ökar dina tillgångar samtidigt som amorteringar minskar skulderna.

-       ”Vi är övertygade om att de flesta privatpersoner som äger sin bostad, eller har aktier, fonder och tjänstepensioner, i sina dagliga beslut kommer att kunna ha stor nytta av Driftios automatisk uppdaterade värden. Vi har gjort allt för att tjänsten skall vara säkrare än bankerna och hoppas därför få förtroendet att förvalta privatpersoners data i utbyte mot bättre priser och villkor på finansiella produkter och tjänster inom pensioner, kapitalförvaltning och lån.” säger Peter Montgomery

Enligt revisions- och konsultbolaget Deloittes Millennial Survey studie**** från maj 2019 så har även förtroendet för företag sjunkit hos Millennials och generation Z. Utvecklingen bottnar ibland annat i företagens oförmåga att hantera personlig data. 78 procent av respondenterna är oroliga för hur företag delar personlig data med varandra och en fjärdedel har avslutat en relation till ett företag de varit kund hos på grund av deras oförmåga att skydda data.

Driftio är helt säkert och erbjuder högsta integritet för den personliga data som läggs in i tjänsten. Ingen får insyn i våra användares ekonomiska data men som användare kan du aktivt själv välja att dela din personliga finansiella data när det gynnar dig. All data som läggs in i tjänsten stannar hos Driftio och användares data kommer inte att säljas vidare. Kommunikationen krypteras med 256 bitars RSA-kryptering samt lagras säkert hos Google Cloud inom EU. Verksamheten är för närvarande inte tillståndspliktig men fullt försäkrad i enlighet med Finansinspektionens AISP-krav enligt PSD2 genom If Skadeförsäkring. Verifieringen av våra användares identitet garanteras med Nordeas BankID-tjänst.

* Källa: https://www.accenture.com/us-en/insights/financial-services/financial-services-consumer-study-2019

** Källa: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/finansiella-tjanster/rapport-2015-16-privata-fondsparande-konsumentverket.pdf, s 25

*** Källa: https://www.pwc.com/us/en/private-company-services/publications/assets/pwc-2018-employee-wellness-survey.pdf, s 22-26

**** Källa: https://www2.deloitte.com/se/sv/footerlinks/pressreleasespage/millennial-survey-2019.html 

Nyckelord

Kontakter

Peter Montgomery, Grundare och VD peter.montgomery@driftio.com 070-865 05 65

Bilder

Startvy - Visar menysymbol, antal olästa notifieringar i tjänsten, de grupper med delade värden som uppdateras automatiskt, graf på nettotillgångar, daglig automatisk uppdaterad historisk utveckling av nettotillgångar samt i nedre halvan olika kategorikort med tillgångar och skulder (iPad vy).
Startvy - Visar menysymbol, antal olästa notifieringar i tjänsten, de grupper med delade värden som uppdateras automatiskt, graf på nettotillgångar, daglig automatisk uppdaterad historisk utveckling av nettotillgångar samt i nedre halvan olika kategorikort med tillgångar och skulder (iPad vy).
Ladda ned bild

Menysystem med inställningar samt möjlighet att hantera abonnemangsform från gratis till betalabonnemang samt underst en lista på de säkra BankID-verifierade relationer som du lagt till i tjänsten. Med dessa relationer kan sedan valfria automatiskt uppdaterade värden delas i grupper. Till höger ses öppna kategorikort för att lägga till, editera eller radera värden på olika tillgångar och skulder (iPad vy).
Menysystem med inställningar samt möjlighet att hantera abonnemangsform från gratis till betalabonnemang samt underst en lista på de säkra BankID-verifierade relationer som du lagt till i tjänsten. Med dessa relationer kan sedan valfria automatiskt uppdaterade värden delas i grupper. Till höger ses öppna kategorikort för att lägga till, editera eller radera värden på olika tillgångar och skulder (iPad vy).
Ladda ned bild
Driftios maskot
Driftios maskot
Ladda ned bild
Team
Team
Ladda ned bild
VD
VD
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

DriftioDriftio grundades år 2017 och består av ett utvecklingsteam på 7 personer som idag erbjuder en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att samla, förstå samt effektivt hantera sin personliga och sin familjs ekonomi. Vårt mål att hjälpa konsumenter globalt att ta bättre finansiella beslut och med hjälp av sin personliga finansiella data spara tid, kostnader och erhålla förutsättningar för en bättre långsiktig avkastning. Det uppfyller vi genom att erbjuda konsumenter en lättanvänd och automatiskt uppdaterad personlig balansräkning som tillsammans med algoritm- och kommande AI-baserade tjänster skapar förutsättningar för att erhålla bättre priser och villkor för pensioner, kapitalförvaltning och lån. Driftio finns som gratis-app via iOS på App Store och Android på och Google Play och på www.driftio.se.