WhistleB, Whistleblowing centre

Ny EU-lag stärker skyddet för visselblåsare – skärpta krav på företag att underlätta visselblåsning

Dela

En ny EU-lag som stärker skyddet för visselblåsare ökar pressen på företag att installera en säker visselblåsarkanal, säger WhistleB.

Igår klubbades EU:s nya visselblåsarlag igenom; EU Whistleblower Protection Directive. Nya gränsöverskridande bestämmelser kommer att skydda visselblåsare som larmar om brott mot EU:s lagar, främst inom penningtvätt, företagsbeskattning, dataskydd, skydd av EU:s ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet samt miljöskydd och kärnvapensäkerhet.

–        Efter att ha arbetat med visselblåsartjänster i 25 år är vi otroligt glada över att lagen äntligen klubbas igenom. Visselblåsare är en källa till ovärderlig, svåråtkomlig information med potential att rädda ett företag från en ekonomisk och varumärkesmässig katastrof. Vi har länge förespråkat att visselblåsare ska skyddas från repressalier efter att ha gjort det rätta, säger Karin Henriksson, grundare och delägare på WhistleB, Whistleblowing Centre.

De nya direktiven kommer att ha en enorm genomslagskraft. Alla privata företag med fler än 50 anställda, företag som verkar inom finansbranschen samt företag som är extra känsliga för penningtvätt eller finansiering av terrorism måste följa de nya bestämmelserna inom två år. Det gäller även verksamheter som arbetar inom offentlig rätt.

Den nya lagen ställer krav på företag och organisationer att etablera en säker kanal för intern rapportering. Kanalen måste dessutom garantera visselblåsarens anonymitet. Vidare måste alla inlämnade rapporter hanteras inom en viss tidsperiod och enligt en viss process. Lagen förbjuder uttryckligen alla former av repressalier och introducerar flera skyddsåtgärder som ska förhindra detta, något som företagen måste implementera in sin interna uppförandekod.  

–        Den nya lagen innebär att även visselblåsare som väljer att larma utanför företaget i fråga är skyddade. Vårt råd är därför att företag ska göra allt de kan för att uppmuntra och underlätta intern rapportering. Det är trots allt bättre att hantera felaktigheter internt än att riskera att känslig information hamnar in offentlighetens ljus. Det är alltså viktigare än någonsin att erbjuda en säker och användarvänlig visselblåsartjänst, säger Gunilla Hadders, grundare och delägare på WhistleB, Whistleblowing Centre.

WhistleB har publicerat en artikel som beskriver vad företag kan göra redan idag för att förbereda sig inför den nya lagen. Företag bjuds också in till att delta i WhistleBs webbsändning om vad den nya lagen EU Whistleblower Protection Directive innebär för dem.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

WhistleB, Whistleblowing centre
WhistleB, Whistleblowing centre
Klarabergsviadukten 70
10724 Stockholm

+46 70 214 88 73http://www.whistleb.com

WhistleB is a cutting edge whistleblowing service, a third party solution for organisational whistleblowing. With over 20 years of experience in ethics and compliance, our support team and customisable plans now serve users across the globe. Adapting to the most current legal compliances, we contribute to foster transparent, fair and safe workplaces.

The WhistleB whistleblowing service enables a whistleblower to report on a suspected misconduct in a secure and anonymous manner. The Case management tool and the WhistleB expert advice facilitates correct and efficient case management in the countries where you operate.

The WhistleB service is available to its users from anywhere, at any time. We are committed to market leading security and data privacy. It is our top priority to protect and safeguard the anonymity of a whistleblowers, and to ensure the confidentiality, integrity, availability and privacy of all customer data.

The legal basis for the WhistleB service is compliant with present data protection laws and the EU General Data Protection Regulation. WhistleB complies with ISO 27001, information security.

WhistleB – whistleblowing made trustworthy

Följ WhistleB, Whistleblowing centre

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleB chooses Helsinki for global customer service centre expansion.21.5.2019 08:06:06 CESTPress release

WhistleB co-founder, Finnish-born Karin Henriksson has selected Helsinki for next investment as its hub for customer service excellence. “As more companies implement the WhistleB whistleblower system, customer satisfaction must remain front-and-centre, says Karin Henriksson.” The fast-growth global company invites relationships-focused professionals that are attentive to customer needs and have an international outlook to get in touch.

New EU law makes it more pressing than ever for companies to set up whistleblower channels, says whistleblower system provider, WhistleB.17.4.2019 13:56:44 CESTPress release

Yesterday, the new EU Whistleblower Protection Directive was approved. This means that new EU-wide rules will be passed to protect whistleblowers who report breaches of EU law in the areas of anti-money laundering and corporate taxation, data protection, protection of the Union's financial interests, food and product safety and environmental protection and nuclear safety.