WhistleB, Whistleblowing centre

Ny EU-lag stärker skyddet för visselblåsare – skärpta krav på företag att underlätta visselblåsning

Dela

En ny EU-lag som stärker skyddet för visselblåsare ökar pressen på företag att installera en säker visselblåsarkanal, säger WhistleB.

Igår klubbades EU:s nya visselblåsarlag igenom; EU Whistleblower Protection Directive. Nya gränsöverskridande bestämmelser kommer att skydda visselblåsare som larmar om brott mot EU:s lagar, främst inom penningtvätt, företagsbeskattning, dataskydd, skydd av EU:s ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet samt miljöskydd och kärnvapensäkerhet.

–        Efter att ha arbetat med visselblåsartjänster i 25 år är vi otroligt glada över att lagen äntligen klubbas igenom. Visselblåsare är en källa till ovärderlig, svåråtkomlig information med potential att rädda ett företag från en ekonomisk och varumärkesmässig katastrof. Vi har länge förespråkat att visselblåsare ska skyddas från repressalier efter att ha gjort det rätta, säger Karin Henriksson, grundare och delägare på WhistleB, Whistleblowing Centre.

De nya direktiven kommer att ha en enorm genomslagskraft. Alla privata företag med fler än 50 anställda, företag som verkar inom finansbranschen samt företag som är extra känsliga för penningtvätt eller finansiering av terrorism måste följa de nya bestämmelserna inom två år. Det gäller även verksamheter som arbetar inom offentlig rätt.

Den nya lagen ställer krav på företag och organisationer att etablera en säker kanal för intern rapportering. Kanalen måste dessutom garantera visselblåsarens anonymitet. Vidare måste alla inlämnade rapporter hanteras inom en viss tidsperiod och enligt en viss process. Lagen förbjuder uttryckligen alla former av repressalier och introducerar flera skyddsåtgärder som ska förhindra detta, något som företagen måste implementera in sin interna uppförandekod.  

–        Den nya lagen innebär att även visselblåsare som väljer att larma utanför företaget i fråga är skyddade. Vårt råd är därför att företag ska göra allt de kan för att uppmuntra och underlätta intern rapportering. Det är trots allt bättre att hantera felaktigheter internt än att riskera att känslig information hamnar in offentlighetens ljus. Det är alltså viktigare än någonsin att erbjuda en säker och användarvänlig visselblåsartjänst, säger Gunilla Hadders, grundare och delägare på WhistleB, Whistleblowing Centre.

WhistleB har publicerat en artikel som beskriver vad företag kan göra redan idag för att förbereda sig inför den nya lagen. Företag bjuds också in till att delta i WhistleBs webbsändning om vad den nya lagen EU Whistleblower Protection Directive innebär för dem.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

WhistleB, Whistleblowing centre
WhistleB, Whistleblowing centre
Klarabergsviadukten 70
10724 Stockholm

+46 70 214 88 73http://www.whistleb.com

WhistleB is a cutting edge whistleblowing service, a third party solution for organisational whistleblowing. With over 20 years of experience in ethics and compliance, our support team and customisable plans now serve users across the globe. Adapting to the most current legal compliances, we contribute to foster transparent, fair and safe workplaces.

The WhistleB whistleblowing service enables a whistleblower to report on a suspected misconduct in a secure and anonymous manner. The Case management tool and the WhistleB expert advice facilitates correct and efficient case management in the countries where you operate.

The WhistleB service is available to its users from anywhere, at any time. We are committed to market leading security and data privacy. It is our top priority to protect and safeguard the anonymity of a whistleblowers, and to ensure the confidentiality, integrity, availability and privacy of all customer data.

The legal basis for the WhistleB service is compliant with present data protection laws and the EU General Data Protection Regulation. WhistleB complies with ISO 27001, information security.

WhistleB – whistleblowing made trustworthy

Följ WhistleB, Whistleblowing centre

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleBs tjänst: ett litet steg för ert företag, men ett stort steg för näringslivet21.1.2020 16:18:14 CETPressmeddelande

2019. Året då världen firade 50-årsdagen av mänsklighetens första steg på en annan planet. Det var också året då en ung svensk tonåring startade en global rörelse för att bekämpa klimatförändringarna. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska.

Hur visselblåsning inom idrotten stöder rättvist, säkert och lagligt spel9.8.2019 13:46:07 CESTPressmeddelande

Oavsett om vi är utövare, ledare, åskådare, sponsorer eller supportrar, så berör idrottsvärlden många människors liv på ett eller annat sätt. På idrottsarenan bygger barn självkänsla, lag skapar band som leder till långvariga vänskapsförhållanden och ärligt spel lärs ut, som kan övergå till nytta för samhället. Och ändå är idrotten en sektor som inte är fri från oetiskt beteende. Vi har läst om skandaler i samband med uppgjorda matcher, korruption, sexuella trakasserier, dopning och ojämlikhet, från mutor vid tilldelning av värdskap för högprofilerade internationella evenemang till barn som farit illa i en lokal klubb. I den här bloggen tittar vi på hur visselblåsning verkligen behövs för att hålla idrotten fläckfri och säker.

How whistleblowing in sports supports fair, safe and legal play9.8.2019 13:42:16 CESTPress release

Whether we play, lead, spectate, sponsor or support, the world of sports touches many people’s lives in one way or another. In the sports arena, children establish self-esteem, teams build bonds that lead to long-lasting friendships and a sense of fair play is learnt that can spill over to societal good. And yet, sport is a sector that is not free of unethical behaviour. We have read about scandals related to match-fixing, corruption, sexual harassment, doping and inequality, from bribery in the awarding of high-profile international event hosting to a child being abused in a local club. In this blog we look at how whistleblowing is invaluable to keeping sports clean and safe.

Cómo la denuncia de irregularidades en los deportes apoya el juego limpio, seguro y legal9.8.2019 13:35:28 CESTPress release

Hay muchas maneras diferentes de participar en el mundo del deporte, e independientemente de si se participa jugando, dirigiendo, observando, patrocinando o apoyando, el mundo del deporte afecta la vida de muchas personas de una manera u otra. En el estadio deportivo, los niños desarrollan su autoestima, los equipos fortalecen amistades y se aprende un sentido de juego limpio que, con el tiempo, puede hacer el bien a la sociedad. Aun así, el sector deportivo está expuesta a los efectos de los comportamientos poco éticos. Hemos leído sobre escándalos relacionados con partidos predeterminados, corrupción, acoso sexual, dopaje y desigualdad. Hemos leído las noticias acerca de todo esto, desde sobornar a los anfitriones de grandes eventos internacionales, hasta el abuso de niños en los clubes locales. En este blog discutimos cómo la denuncia de irregularidades es invaluable para mantener los deportes limpios y seguros.