Kompetensföretagen

Ny fakta om konsulter på arbetsmarknaden

Dela

Nöjda medarbetare, längre uppdrag och en ännu större andel utlandsfödda. Det är några av trenderna i den senaste upplagan av Kompetensföretagens konsultundersökning, som utförts våren 2019.

– Årets undersökning visar att skillnaden mellan konsulter och direktanställda blivit mindre tydliga, och att kompetensbranschen fortsätter att vara en dynamisk integrationsmotor på arbetsmarknaden. Branschen är dessutom uppskattad av både anställda och arbetsgivare, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

Andelen utlandsfödda medarbetare är dubbelt så stor i kompetensbranschen som på arbetsmarknaden i stort, och andelen fortsätter att växa. Av de utlandsfödda konsulterna kommer de flesta från Europa, ca 40 procent. Därefter är ursprung från Asien vanligast (23 procent), följt av Mellanöstern (20 procent) och Afrika (15 procent).

– Att hitta rätt kompetens – oavsett bakgrund, i och utanför Sverige – har blivit en allt viktigare del av kompetensföretagens erbjudande. Här har branschen ett unikt och efterfrågat kunnande, säger Patrik Eidfelt.

I dag har en typisk konsult 2-3 uppdrag som varar i 6-18 månader, därefter går de flesta vidare på arbetsmarknaden. Sedan förra mättillfället 2017 har det blivit mer ovanligt att en konsult stannar hos samma arbetsgivare i fem år eller mer. Siffror från SCB visar att samma mönster finns på den övriga arbetsmarknaden, där anställda byter arbetsgivare i allt högre takt.

– Konsulter samlar snabbt på sig värdefull erfarenhet från olika arbetsplatser och yrkesroller, och är i regel mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Patrik Eidfelt.

Två tredjedelar av konsulterna skulle mycket eller ganska sannolikt rekommendera sitt arbete som konsult till en vän eller bekant, 42 respektive 25 procent. Konsulter med gymnasieexamen som högsta formella utbildning är mest benägna att rekommendera sitt arbete till andra. 

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs vartannat år av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

 .................................................................

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Under 2018 satte våra medlemmar drygt 260 000, varav 70 000 utrikes födda, personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med nästan 700 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.  www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Bra att korttidsarbete omfattar hela tjänstesektorn3.4.2020 12:04:32 CESTPressmeddelande

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa ett nytt system med korttidsarbete. I de ursprungliga skrivningarna av lagen omfattades inte hela tjänstesektorn. I beslutet som klubbas av riksdagen är detta ändrat och såväl konsulter, bemanningsföretag, vård- och omsorgsföretag, utbildningsföretag, upphandlad trafik och statliga bolag omfattas nu av systemet. Almega och de förbunden har varit pådrivande bakom detta och välkomnar beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum