Skogssällskapet

Ny fältchef och fastighetschef vässar skogsförvaltningen och investeringsstödet i Baltikum

Dela

Iveta Desaine, som jobbat som skogsförvaltare för Skogssällskapet i Lettland sedan 2010, blir nu fältchef i landet. Samtidigt blir Maris Sloka ansvarig för inköp, försäljning och byten av Skogssällskapets och kunders fastigheter i de tre baltiska länderna.

Iveta Desaine kommer som fältchef att ansvara för den operativa verksamheten och driva vidareutvecklingen av Skogssällskapets förvaltningstjänster i Lettland. Skogsförvaltning utifrån kundens mål är, precis som i Sverige, huvudtjänsten.

– Den största utmaningen för oss är att hjälpa varje kund att nå sina personliga mål. Jag tror inte på en sanning i skogsskötseln, så därför är rak och ärlig kommunikation med kunden jätteviktigt, säger Iveta.

Skogssällskapet äger 13 500 hektar mark i Baltikum, den absoluta merparten ligger i Lettland och är klassad som skogsmark. Den jordbruksmark som Skogssällskapet sedan tidigare äger är på väg att avyttras, något som Maris Sloka kommer att arbeta med.

– Vi kommer att sälja 2 500 hektar jordbruksmark i östra Lettland, vilket är i stort sett hela vårt innehav av jordbruksmark i landet, och istället investera i mer skogsmark, berättar Mats Magnusson, en av de ansvariga för Skogssällskapets fastigheter i Baltikum.

– Iveta och Maris är stora tillgångar för verksamheten i Baltikum, och med de här förändringarna får vi möjlighet att utveckla förvaltningsverksamheten i Lettland och fastighetstjänsterna i hela Baltikum, säger Per Bergenheim, VD för Skogssällskapets Baltikumbolag.

Skogssällskapet har funnits i Baltikum i 15 år, och under den perioden har mycket hunnit hända. Obrukad mark har satts i produktion, bidrag från EU har införts – och avskaffats. Skötsel och förädling av skog fortsätter att vara Skogssällskapets fokus i de baltiska länderna, med målet en hållbar utveckling av skog och mark.

– Skogssällskapet finns i Baltikum för att bidra positivt till skogssektorn och till samhällena vi verkar i. Genom att skapa lönsamma affärer bidrar vi till att skogsmark blir mer värdefull, och träden vi planterar kommer i framtiden att producera råvara till ländernas industrier. Vi skapar arbetstillfällen och vi bidrar till kunskapsutveckling om skog och naturvård. Och vi bejakar en biologisk mångfald i skogen – där det är spännande att se att arter som är sällsynta och hotade i Sverige i vissa fall finns i mycket större mängd i Baltikum, säger Mats Magnusson.

Mer att läsa:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden29.11.2018 11:24:14Nyheter

Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum