Järfälla Kommun

​Ny fördelning av pengar ska förbättra skolresultat i Järfällas för- och grundskolor

Dela

Mer pengar till för- och grundskolor med barn och elever som behöver mer stöd. Så vill Järfälla kommun uppnå goda skolresultat. Detta gör kommunen genom att förändra den socioekonomiska ersättningsmodellen till skolorna redan nästa år, 2017.

Den nya ersättningsmodellen bygger på en modell framtagen av Statistiska centralbyrån (SCB). Den mäter utmaningarna på en skola utifrån elevsammansättningen, till exempel andel elever från studieovana hem. Detta ligger sedan till grund för ersättningen till för- och grundskolor. Den nya modellen är uppbyggd med en skala för ersättningsnivåerna som har flera steg jämfört med den tidigare modellen som hade fyra tröskelnivåer. Förändringen ska göra det enklare för enheterna att förutse vilken ersättning de kommer att få och därmed kunna arbeta långsiktigt.

Enligt skollagen ska kommunerna fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I Järfälla delas socioekonomisk ersättning ut som ett komplement till skolpengen, tidigare kallades detta ”viktad peng”. Sedan 2013 har Järfälla 60 miljoner kronor budgeterade i socioekonomisk ersättning för grundskolan och 4 miljoner för förskolan.

– En likvärdig skola kräver olika resurser för olika elever. Idag spelar föräldrarnas utbildningsbakgrund, ekonomi, och om man är ny till svenska språket en mycket stor roll för elevers chanser att klara skolan. Det kan vi inte acceptera – alla barn ska få det stöd de behöver för att lyckas i skolan, säger Eva Ullberg (S), ordförande för Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun.

Mer information

Minna Avrin, Barn- och ungdomsdirektör
minna.avrin@jarfalla.se, 08-580 290 65

Eva Ullberg (S), kommunalråd, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
eva.ullberg@jarfalla.se, 070-002 33 92

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum