Lindholmen Science Park

Ny forskning om lokalvalen i digitala medielandskapet

Dela

Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar höstens lokala och regionala valrörelser? Det ska Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park studera tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörns Högskola.

– Ett intressant och viktigt projekt som Medier & demokrati gläds över att kunna driva tillsammans med Mittuniversitetet och Södertörn, säger Martin Holmberg, programansvarig för det nationella forsknings- och innovationsprogrammet.

Vilka effekter det digitala medielandskapet har på svenska valrörelser finns färsk forskning på, men bara på nationell nivå. Inte sedan 2006 har luppen lagts över de lokala och regionala valen, vilket i sammanhanget var en annan tid. Sedan dess har bland annat följande utveckling påverkat den lokala nyhetsförmedlingen – och konsumtionen:

  • Mobilsurfandet har slagit igenom.
  • Nästan hälften av alla traditionella lokalredaktioner i Sverige har avvecklats, TV4 har lagt ner sina regionala nyhetssändningar samtidigt som nya former av hyperlokala medier har startat.
  • Inte minst har sociala medier – med Facebook i täten – etablerat sig som en vardagskanal för lokala nyheter och information.

Forskning om mediernas roll i valrörelser har nästan uteslutande handlat om riksdagsvalet. Men även i de lokala och regionala valen har medierna en viktig roll – fast hur vet vi mycket lite om. De lokala valen blir allt viktigare i takt med att väljarna i större utsträckning röstar på olika partier i de olika valen och lokala stridsfrågor förändrar maktförhållanden i kommuner och landsting. Frågan är vilken roll medierna har i detta och hur aktiva medierna är i sin granskning och i vilken grad de mest är språkrör för de etablerade partierna, säger Gunnar Nygren, professor vid Södertörns Högskola.

Just Gunnar Nygren och professorskollegan Lars Nord vid Mittuniversitet i Sundsvall genomförde den senaste studien av mediernas roll i de lokala och valrörelserna. Det var alltså 2006 och resulterade i boken Präktiga massmedier.

Mer info men vidgade klyftor?
I det nu aktuella forskningsprojektet, som finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse i Karlstad, ska bland annat följande frågor belysas:

  • Hur har de traditionella mediernas bevakning förändrats?
  • Vilken betydelse har de nya hyperlokala medierna?
  • Vilka skillnader kan vi se mellan olika typer av kommuner/landsting/regioner?
  • Vad betyder sociala medier i relation till traditionella medier med professionell journalistik?
  • Hur relaterar traditionella medier till de sociala mediernas plattformar?
  • Var finner medborgarna sitt underlag för ställningstagandet i de lokala/regionala valen?

– Medieutvecklingen ger väljarna enklare tillgång till information och dialog i fler kanaler.Samtidigt riskerar den mer fragmentiserade medieanvändningen vidga klyftor och minska den sociala sammanhållningen, säger Lars Nord.

ABC om lokalvalsprojektet

Parter: Lindholmen Science Park (Medier & demokrati), Mittuniversitetet och Södertörns Högskola.

Kärnfråga: Hur påverkar medielandskapets snabba förändringar höstens lokala och regionala valrörelser?

Projekttid: Maj 2018-mars 2019.

Resultaten: Presenteras i en akademisk slutrapport, i en rapport från Medier & demokrati, i seminarieform och vetenskapliga internationella tidsskrifter.

Finansiering: Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse med 1 458 000 kronor.

Kontakt

Gunnar Nygren
Professor, Södertörns Högskola
gunnar.nygren@sh.se
08-608 46 52

Lars Nord
Professor, Mittuniversitetet
lars.nord@miun.se
070-550 93 33

Martin Holmberg
Programansvarig Medier & demokrati, Lindholmen Science Park
martin.holmberg@lindholmen.se
031-764 70 61

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

 Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. Tillsammans driver medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner experimentell projektforskning för att ta fram och sprida nya kunskaper och innovationer. Samverkan sker med Lindholmen Science Parks utvecklingsmiljö som neutral bas.

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Beta Borås-projektet tar ett nytt steg1.4.2019 13:22:46 CESTPressmeddelande

Det uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet kring testredaktionen Beta Borås får en uppföljare. I april startar Beta Borås 2 som ännu skarpare ska driva innovation kring lokal samhällsjournalistik för målgruppen 25-35 år. – Hur man når den här åldersgruppen med relevant samhällsjournalistik är en av de viktigaste frågorna för hela mediebranschen just nu, säger Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning.

Nu startar AI Innovation of Sweden - ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation inom Artificiell Intelligens6.2.2019 16:30:00 CETPressmeddelande

Idag invigdes AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park tillsammans med de 40-tal partners som hittills bekräftats. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nationella centret, som genom samverkan och co-location ska accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens - AI.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum