Pole Position Production

Ny forskning visar att ljud kan påverka tillit och åksjuka i självkörande fordon

Dela

Unika ljudkoncept kan öka tilliten och minska åksjuka i självkörande fordon. Det påvisades nyligen i Sound Interaction in Intelligent Cars (SIIC), bilindustrins första forskningsprojekt om ljuddesign för självkörande bilar.

Ljudproduktionsbolaget Pole Position Production har tillsammans med Volvo Cars och
forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden kartlagt hur ljud kan påverka tillit och
åksjuka i självkörande fordon, två stora utmaningar kopplade till framtidens självkörande
fordon. Projektet har delfinansierats av FFI, ett samverkansprogram mellan svenska staten
och fordonsindustrin.
– Forskning visar att en maskin kör säkrare än en människa men passageraren måste även
känna tillit till själva fordonet. Vi vet också att de aktiviteter som möjliggörs tack vare
autonom körning, som att jobba, att läsa en bok eller använda sociala medier, kan medföra
åksjuka. I ett självkörande fordon, där passagerare till och med kan sova, framträder ljud
som ett intressant medium för att påverka dessa två känslor eftersom du per definition inte
har några öronlock som du kan stänga, säger Fredrik Hagman, Sound designer, Team Active
Sound Experience, Volvo Cars.
Under projektet har testdeltagarna fått en simulerad upplevelse av att färdas i ett
självkörande fordon. Ett flertal ljudkoncept designades och användes i testmiljöerna för att
påverka testdeltagarnas upplevelser. Bakom ljudkoncepten ligger Pole Position Production
med lång erfarenhet av att designa fordonsljud för film och spel.
– Precis som i spel handlade det här om att guida en användare genom ett skeende med
hjälp av ljud och precis som i våra ordinarie projekt har vi löpande designat ljuden utifrån
testresultaten. Vi testade flera olika ljudkoncept. Från syntetiska ljud till mer naturliga ljud
och från intensiva ljud till mindre intensiva. Bäst resultat fick vi med syntetiska ljud som låg
ganska nära bilens naturliga ljud för acceleration, inbromsning etc., säger Max Lachmann,
grundare och vd, Pole Position Production.
Testerna visade att ljuden som designats i projektet hade en tydligt positiv effekt på
deltagarnas upplevelse av tillit. Deltagarna uppgav att de litade mer på bilen samt upplevde
den som intelligentare.
– De upplevelserna grundade sig i att fordonet kommunicerade till användaren om sina
intentioner men även om vad den uppfattade av sin omgivning, det vill säga både
intentionsljud och perceptionsljud. Vi kunde se att transparens kring den informationen
ökade tilliten. Liknande resultat har dokumenterats när användare har kunnat följa sin resa
via skärmar inuti bilen eller mottagit talade meddelanden, men ingen har kunnat visa på en
förstärkt känsla av tillit genom att använda ljud på sättet vi har gjort. Resultaten som vi har
fått fram kommer högst sannolikt att ha en påverkan på framtida design, säger Johan
Fagerlönn, Senior Researcher, RISE Research Institutes of Sweden.

Även åksjuka påverkades positivt av ljud. Under testerna fick deltagarna utföra en
arbetsuppgift medan de befann sig i testmiljön och löpande uppge graden av åksjuka.
Testerna visade en avsevärd långsammare ökning av åksjuka när fordonet använde
intentionsljud.
– Jag är överväldigad av de resultat vi fick kring åksjuka. Med de ljudkoncept som togs fram
under projektet såg vi en tydlig effekt över tid. Nu har vi proof of concept att ljud har denna
effekt i fordon. Det är vi först i världen med, säger Fredrik Hagman.

Nyckelord

Kontakter

För mer information vänligen kontakta:
Linus Anderberg, COO Pole Position Production
Linus@pole.se, +46 73 535 55 22

Bilder

Länkar

Om

Pole Position Production
Pole Position Production
Kungsgatan 84
100 12 Stockholm

http://pole.se

Pole Position Production är ett Stockholmsbaserat ljudproduktionsföretag med kunder överhela världen. Företaget har över 35 års erfarenhet av musikproduktion samt 15 års erfarenhet av fältinspelningar och ljuddesign och erbjuder tjänster som ljudinspelning,ljuddesign, komposition, postproduktion, mixning och implementering för film,spel och industri. För mer information vänligen besök www.pole.se