Diskrimineringsombudsmannen

Ny forskningsöversikt om hur sexuella trakasserier kan förebyggas i arbetslivet

Dela

DO presenterar idag en ny och aktuell forskningsöversikt över forskning inriktad på främjande och förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Förhoppningen är att översikten ska ge vägledning och ny kunskap samt bidra till reflektioner och diskussioner som är till nytta för arbetstagare, HR-personal och arbetsgivare.

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att kontinuerligt arbeta med så kallade aktiva åtgärder, det vill säga främjande och ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering, inklusive sexuella trakasserier, och att främja lika rättigheter och möjligheter. Lagen slår fast att sexuella trakasserier ska förhindras och att detta är arbetsgivarens ansvar. I DO:s forskningsöversikt ”Förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet" – Vad visar aktuell forskning?” presenteras nu aktuell forskning på området.

Resultaten från forskningsartiklarna visar att det är viktigt att skapa ett nolltoleransklimat. Sexuella trakasserier kan få fritt spelrum om arbetsplatsen har ett klimat som ger utrymme för olika typer av sexualiserade skämt, jargong, tafsande, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, och anspelningar. Att skapa en kultur som bygger på ömsesidig hövlighet och respekt är därför en nödvändig komponent i att förebygga sexuella trakasserier.

Forskningen visar också att arbetsgivare kontinuerligt behöver undersöka hur ledarskapet i organisationen fungerar. Ett aktivt, öppet och inkluderande ledarskap kan bidra till ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

– Aktiva chefer som agerar även på vaga signaler om sexuella trakasserier bidrar till att medarbetare vågar rapporter incidenter. Det handlar om att skapa en kultur, där inte bara offer utan också kollegor som bevittnat sexuella trakasserier vågar berätta, säger Ann Frisell Ellburg, ansvarig utredare för DO:s forskningsöversikt.

Arbetet med forskningsöversikten visar att det inte finns så mycket forskning om det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i Sverige.

– Det har gjorts en hel del studier över förekomsten av sexuella trakasserier, men för att kunna motverka sexuella trakasserier skulle det behövas forskning om hur sexuella trakasserier kan förebyggas på arbetsplatser, säger Ann Frisell Ellburg.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

HD passar frågan om rätten till en domstolsprövning av rättighetskränkningar vidare till lagstiftaren21.12.2021 12:05:18 CET | Pressmeddelande

Högsta domstolen, HD, har avslagit DO:s överklagande för den man som nekades en flygresa med flygbolaget Braathens Regional Aviation. Enligt HD har bolaget nu gjort ett sådant medgivande av diskriminering som gör att en prövning av frågan inte är nödvändig. Samtidigt skriver domstolen i ett mycket ovanligt tillägg att de frågeställningar som är aktuella i målet är av sådant slag att de bör hanteras av lagstiftaren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum