Svenska kyrkan

Ny forskningsrapport om sexuella trakasserier

Dela

En ny forskningsrapport, #Vardeljus-uppropet, visar på vikten av det arbete som Svenska kyrkan gjort under 20 år för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt synliggörs strukturella problem kring gränssättning, till exempel för vad som anses vara tillåtet. Rapporten är en kvalitativ analys av #metoo-uppropet inom Svenska kyrkan.

#vardeljus-uppropet undertecknades av 1382 kvinnor inom Svenska kyrkan (skärmbild från www.vardeljus.blog).
#vardeljus-uppropet undertecknades av 1382 kvinnor inom Svenska kyrkan (skärmbild från www.vardeljus.blog).

Fil. dr. Gunilla Carstensen vid Stockholms universitet har i studien analyserat nära 400 berättelser som delades av anställda kvinnor inom Svenska kyrkan under #metoo-uppropet 2017, med hashtaggen #vardeljus.

– Det är glädjande att rapporten visar att 20 års arbete inom Svenska kyrkan för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp har gett resultat. Samtidigt visar den på brister och att det inte är tillräckligt, säger Erik Gyll, handläggare för rättighetsfrågor och genus, kyrkokansliet i Uppsala.

Analysen av berättelserna lyfter några övergripande perspektiv:

  • Tidsperspektivet – den som har utsatts är oftast i början av sin yrkesbana och händelserna sätter djupa spår som finns kvar länge.
  • Den som kränker är oftast en överordnad och väletablerad person i kyrkan. Personlig anknytning och beroendeställning är tydliga faktorer för den som utsatts.
  • Formerna spänner över hela fältet, från subtila och diffusa verbala kränkningar till våldtäkt eller försök till våldtäkt.
  • En omgivning som tonar ner, tystar ner eller agerar passivt. Vissa utsatta blir inte trodda av chefer, och inga åtgärder vidtas för att följa upp anmälan.

– Rapporten tydliggör också att kyrkans kram- och förlåtelsekultur kan göra det svårt att dra gränsen mellan professionellt och privat/personligt. Gråzoner och jargong gör att gränserna för vad som anses vara tillåtet flyttas, säger Erik Gyll.

Arbetsmiljöarbete
Forskningsrapporten ger förslag på åtgärder och rekommendationer för Svenska kyrkans fortsatta arbete för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Carstensen påpekar bland annat att ett ”förebyggande fysiskt och psykiskt arbetsmiljöarbete kan motverka och förebygga sexuella trakasserier och övergrepp”.

Det kan exempelvis handla om utbildning kring jämställdhet och normkritik både för blivande kyrkoarbetare, anställda i Svenska kyrkan och ideella medarbetare.

Carstensen visar även på behovet av fortsatt analys av #vardeljus-berättelserna och att ta ansvar för dem, men också att andra grupper än anställda i Svenska kyrkan behöver synliggöras.

Kyrkomötesuppdrag om #metoo
Utöver den kvalitativa forskningsrapporten har kyrkokansliet i Uppsala verkställt ett uppdrag från kyrkomötet 2018: Uppföljning av #metoo och #vardeljus (KmSkr 2018:6). Även denna rapport ger förslag på åtgärder som Svenska kyrkan bör vidta nationellt i arbetet mot sexuella övergrepp och trakasserier.

Till exempel behöver det goda arbete som redan utförs systematiseras, och nya strategier utvecklas. Ett förslag är att använda Jämställdhetsmyndighetens handbok för ett våldspreventivt arbete. Rapporten pekar även på vikten av att synliggöra ålders- och könsmaktsordning, men även andra diskrimineringsgrunder och hur de samspelar med risker för övergrepp och trakasserier.

Förslagen i båda rapporterna kommer enligt plan att behandlas av kyrkostyrelsens arbetsutskott i ett samlat ärende efter sommaren.

Ta del av Forskningsrapporten #Vardeljus-uppropet här (pdf, 28 sidor).
Ta del av Kyrkomötesrapporten Uppföljning av #metoo och #vardeljus här (pdf, 61 sidor).

Mer information:

Nyckelord

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, Act Svenska kyrkan (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm.

070-546 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Bilder

#vardeljus-uppropet undertecknades av 1382 kvinnor inom Svenska kyrkan (skärmbild från www.vardeljus.blog).
#vardeljus-uppropet undertecknades av 1382 kvinnor inom Svenska kyrkan (skärmbild från www.vardeljus.blog).
Ladda ned bild
#vardeljus-uppropet undertecknades av 1382 kvinnor inom Svenska kyrkan. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
#vardeljus-uppropet undertecknades av 1382 kvinnor inom Svenska kyrkan. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

BAKGRUND/FAKTA
Hösten 2017 bröts tystnaden om sexuella övergrepp i arbetslivet under #metoo-rörelsen, när kvinnor i bransch efter bransch världen över berättade om sina erfarenheter. Inom Svenska kyrkan skrevs Uppropet #vardeljus under av 1382 anställda kvinnor.

Hösten 2018 fick fil. dr. Gunilla Carstensen vid Stockholms universitet i uppdrag att göra en kvalitativ forskningsanalys av innehållet i berättelser i #vardeljus-uppropet, samt kvalitativa intervjuer. Syftet är att identifiera möjliga utvecklingsområden och forskningsfrågor relaterat till arbetsliv, kyrka och genus. Rapporten består av en analys av närmare 400 berättelser samt av Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Extra bidrag till församlingar för coronarelaterade insatser22.9.2020 13:56:00 CESTPressmeddelande

Svenska kyrkan har nu fördelat extra bidrag till 25 församlingar och pastorat, till lokala insatser för socialt utsatta grupper med anledning av coronasituationen. Pengarna kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som i juli beslutade om ett tillfälligt bidrag till civilsamhällets organisationer, för att hjälpa samhällets mest utsatta under coronapandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum