Formas

Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser

Dela

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

Resultaten från forskningsprojekten kommer att få stor betydelse för många olika samhällsaktörer och för hur samhället ställer om i en mer hållbar riktning. MSB och Formas planerar att redovisa och tillgängliggöra projektens resultat under senare delen av 2021 eller början av 2022. Några av frågorna som forskningsprojekten ska besvara är:

  • Vem kan man lita på när det gäller hanteringen av covid-19?
  • Hur ska de statliga krisstöden fördelas bäst för att ha effekt?
  • Vad kan covid-19 lära oss om att skydda redan utsatta grupper i en kris?
  • Kan gröna ytor i staden skydda mot psykiska påfrestningar?
  • Hur påverkar hemmakontoren kommunernas avfallshantering?
  • Kan en kris få ett stort samhällsbärande system som transportsystemet att ställa om?

Unikt att forska om pågående kris
Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera framtida samhällskriser kan bli bättre med utgångspunkt i den pågående pandemin.

– Det är ganska unikt att starta så många forskningsprojekt under en pågående kris. Nu har vi en chans att ta fram värdefull kunskap som vi har nytta av redan i denna krishantering, men också öka vår motståndskraft för helt andra framtida kriser, säger Sara Brunnberg, forskningschef på MSB och fortsätter:

– Det som Sverige gör nu väcker också internationellt intresse. Forskningens resultat kommer att kunna användas och komma till nytta i många andra länder.

– Det är viktigt att vi lär oss av den svåra tid som samhället går igenom, säger John Tumpane, chef för avdelningen för miljö på Formas.

– För oss på Formas har det goda samarbetet med MSB kring den här utlysningen varit väldigt givande. Tillsammans når vi ut bredare i forskarsamhället och får vidgade perspektiv på de forskningsfrågor som adresseras. Vi behöver fortsätta att samarbeta över myndighetsgränser och sektorsgränser för att lyckas med en hållbar omställning och återhämtning av samhället.

Mer om projekten
De 20 projekten kommer att pågå under maximalt ett år och bygger på antingen tidigare eller pågående projekt eller på helt nya idéer.

Majoriteten av forskningsprojekten rör samhällsvetenskap och/eller humaniora. I fokus står bland annat kommunikationsinsatser och informationsvägar, social hållbarhet, samhällsbyggande, klimat, livsmedel, samhällsskydd och beredskap under den pågående pandemin.

Projekten ska bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och enligt ansökningarna kommer tonvikten i forskningen att ligga på:

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Projekt som får medel
Se beviljade projekt på Formas webbplats

Om samarbetet och processen
MSB och Formas tog tidigt under covid-19-pandemin kontakt angående en gemensam satsning, och på rekordtid genomfördes utlysningen ”Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19”.

Utlysningen gjordes inom samarbetet kring de tre nationella forskningsprogram som Formas är värd för och MSB engagerad i gällande klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Den ligger inom flera av MSB:s forskningsområden.

Hela 103 ansökningar bedömdes enskilt av en internationell panel med 17 forskare och samhällsexperter. Vid ett digitalt panelmöte diskuterades sedan de 35 ansökningar som rankats högst i den första bedömningen. Det var viktigt att fokus för projekten skulle vara kunskap för att hantera framtida kriser i samhället. De projekt som får medel rankades högt både på vetenskaplighet och samhällsrelevans.

Kontakt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
+46 (0)10-240 44 44 E-post: kommunikation@msb.se

Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas
Sara Jonasson, forskningssekreterare, Formas
+46 (0)8–775 40 63, E-post: sara.jonasson@formas.se

Kontakter

Bilder

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

Välkommen storsatsning på klimatet17.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Med dagens forsknings- och innovationsproposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen forskningsrådet Formas möjlighet att storsatsa på det nationella forskningsprogrammet om klimat. Ett tydligt medskick är att låta forskning om biologisk mångfald och ekosystem ingå i programmet. Samtidigt får Formas i uppdrag att starta ett nytt forskningsprogram kring hav och vatten. Ytterligare satsningar är att forskningsprogrammet inriktat på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor nu får långsiktig finansiering och att det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande får uppdrag att satsa på forskning kring såväl social bostadspolitik som klimatanpassning, landsbygdsutveckling och regional planering. – Det är mycket glädjande att Formas får förtroendet att med ännu större kraft utveckla och förstärka forskningen kring de stora samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör. Det natio

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum