Umeå kommun

Ny gång- och cykelbro i Sävar i samband med stationsbygget

Dela

En ny gång- och cykelbro, en längre mur mot spåren och förberedelse för en byggnad mot järnvägens stödmur. Det är tre önskemål som kommunstyrelsens planeringsutskott nu lämnar i sitt medskick till Trafikverket i planeringen av den nya stationen i Sävar.

– Planerna för stationen och stationsområdet i Sävar blir allt mer detaljerade, vilket också gör projektet mer konkret. Nu när vi vet exakt var stationen kommer att ligga handlar dialogen med Trafikverket mycket om att skapa och säkerställa möjligheter för olika nyckelfunktioner som väntutrymmen, vägar, gång- och cykelvägar, busshållplatser, med mera, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Grundläggande ingående parametrar i projektet är att skapa ett resecentrum som tillgodoser basfunktioner, bidrar till trygghet, hela resan-perspektiv och utveckling av centrumstråket, samt tydliga gränssnitt mellan kommunens och Trafikverkets anläggning.

Tidigt i planeringen av Norrbotniabanan identifierade kommunen svårigheter med att inrymma resecentrumfunktioner utan att anpassningar görs av järnvägsanläggningen. Trafikverket har därför efterfrågat medskick från kommunen gällande anpassningar och justeringar av järnvägsanläggningen till resecentrum och kulvertering av Öxbäcken.

I medskicket finns följande önskemål:

  • Möjlighet till en resecentrumbyggnad om cirka 200 kvadratmeter mot järnvägens stödmur och stationsingång. Byggnaden kan innehålla en toalett, en utökad vänthall, en klimatiserad cykelparkering, samt ytor för erforderliga teknikutrymmen
  • Justering av stödmur och slänter för att tåla laster av byggnad samt för att inrymma handikapp- och cykelparkeringar.
  • Öxbäcken kommer att kulverteras av Trafikverket. Kommunen har identifierat en kostnadseffektiv samordningsvinst genom att förlägga gång-och cykelkopplingen över Öxbäcken i samma konstruktion som Trafikverkets kulvertering.

De föreslagna medskicken utgår från det så kallade Huvudförslaget och är i linje med de övergripande planeringsinriktningarna. De gör också att resecentrumanläggningen kan anpassas, integreras och fungera tillsammans med järnvägens station.

En fördjupad analys av varianter på huvudförslaget med avseende på funktion, ekonomi, arbetsmiljö med mera ska göras under hösten 2022.

Läs mer om planerna för resecentrum och stationsområdet i Sävar.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum