Grafiska Företagen

Ny handbok för rekrytering inom grafisk industri

Dela

Grafiska Företagen har tagit fram en inspirationsskrift för att främja rekrytering och kompetensförsörjning inom den grafiska industrin. Här presenteras fakta och råd från såväl medlemsföretag som ledande rekryteringsexperter och trendbevakare.

I boken får läsaren bland annat handfasta tips för en lyckad rekryteringsprocess, Ungdomsbarometern avslöjar vad framtidens medarbetare efterfrågar och HR-experten Svante Randlert förklarar vad som krävs för att bli en drömarbetsgivare. Den innehåller även intervjuer med tre medlemsföretag som berättar hur de gör för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och locka nya medarbetare.

– Många av våra medlemsföretag anser att rekrytering är en utmaning och ännu fler vill ha vårt stöd inom strategisk kompetensförsörjning. Vi hoppas att den här handboken ska öka kunskapen och inspirera till nya idéer, säger Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen.

Ökat fokus på kompetensförsörjning

Inspirationsskriften är ytterligare ett led i Grafiska Företagens utökade satsning på rekrytering och kompetensförsörjning inom grafisk industri. För att stödja och kvalitetssäkra detta arbete har organisationen inrättat ett kompetensråd med medlemsrepresentanter.

Tillsammans med GS-facket utvecklas nu en branschvalidering med kravprofiler och kunskapstest för olika grafiska yrken. Ett annat partsgemensamt initiativ är kampanjen Grafx.se, som aktualiserats under våren 2018, med syfte att få fler unga intresserade av den grafiska industrin. Dessutom har Grafiska Företagen tagit fram en lathund för att stimulera prao och praktik hos sina medlemsföretag.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Nya kollektivavtal klara för grafisk industri - 6,5 procent på tre år31.3.2017 12:17:00Pressmeddelande

Efter en intensiv förhandlingsperiod har Grafiska Företagen idag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen löper på tre år med ett samlat avtalsvärde på 6,5 procent. Därmed är Grafiska Företagens samtliga kollektivavtal klara, d v s Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet. Så här kommenterar Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis förhandlingarna: - Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt under en lång rad av år. Nu nådde vi inte ända fram, men vi är nöjda med att det blev ett treårsavtal, det är bra för Sverige, industrin och vår bransch. Det är positivt för företagen att få förutsägbarhet tre år framåt vilket skapar förutsättningar att göra de effektiviseringar som behövs för att klara kostnadsläget. Vi har också fått igenom förbättringar i avtalen bl a avseende arbetstid. De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och löper ut den 31 mars 2020. För mer i

Grafiska Företagen säger ja till Opo:s förslag27.3.2017 17:05:00Pressmeddelande

Avtalsrörelsen har gått in i sin slutfas och igår den 26 mars överlämnade de opartiska ordförandena, Opo, ett förslag till Grafiska Företagen och de övriga parterna inom industrin. Opo föreslår en treårig avtalsperiod med ett samlat avtalsvärde på 5,9 procent. Parterna har haft ett dygn på sig att ta ställning och Grafiska Företagen har idag beslutat säga ja till förslaget. - Vår bedömning är att ett treårsavtal är mycket värt för våra medlemsföretag, därför har vi svarat ja idag även om vi tycker att nivån är för hög. Ett långt avtal skapar förutsägbarhet och tydliga spelregler, vilket har ett värde i sig, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen. Nu inväntar vi nästa steg och ser fram emot att ha nya avtal klara den 31 mars. Grafiska Företagen är en av parterna i Industriavtalet och de kollektivavtal som omförhandlas är Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket och Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer. För mer information kontakta: Ra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum