Grafiska Företagen

Ny handbok för rekrytering inom grafisk industri

Dela

Grafiska Företagen har tagit fram en inspirationsskrift för att främja rekrytering och kompetensförsörjning inom den grafiska industrin. Här presenteras fakta och råd från såväl medlemsföretag som ledande rekryteringsexperter och trendbevakare.

I boken får läsaren bland annat handfasta tips för en lyckad rekryteringsprocess, Ungdomsbarometern avslöjar vad framtidens medarbetare efterfrågar och HR-experten Svante Randlert förklarar vad som krävs för att bli en drömarbetsgivare. Den innehåller även intervjuer med tre medlemsföretag som berättar hur de gör för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och locka nya medarbetare.

– Många av våra medlemsföretag anser att rekrytering är en utmaning och ännu fler vill ha vårt stöd inom strategisk kompetensförsörjning. Vi hoppas att den här handboken ska öka kunskapen och inspirera till nya idéer, säger Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen.

Ökat fokus på kompetensförsörjning

Inspirationsskriften är ytterligare ett led i Grafiska Företagens utökade satsning på rekrytering och kompetensförsörjning inom grafisk industri. För att stödja och kvalitetssäkra detta arbete har organisationen inrättat ett kompetensråd med medlemsrepresentanter.

Tillsammans med GS-facket utvecklas nu en branschvalidering med kravprofiler och kunskapstest för olika grafiska yrken. Ett annat partsgemensamt initiativ är kampanjen Grafx.se, som aktualiserats under våren 2018, med syfte att få fler unga intresserade av den grafiska industrin. Dessutom har Grafiska Företagen tagit fram en lathund för att stimulera prao och praktik hos sina medlemsföretag.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket20.12.2019 08:55:44 CETPressmeddelande

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord14.6.2019 13:46:57 CESTPressmeddelande

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum