Fastighetsägarna

Ny handbok ska göra inomhusmiljön bättre

Dela

Fastighetsägarna släpper en nyutgåva av boken God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare. Boken är framtagen i samarbete med branschrepresentanter och riktar sig främst till mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med sin grundliga genomgång av regelverk och av tekniken som påverkar inneklimatet samt med konkreta checklistor och tips fungerar handboken som en branschguide för hur man skapar en god inomhusmiljö.

Handboken utkom för första gången för tio år sedan och har i denna nyutgåva uppdateras med regel- och teknikförändringar, en genomgång av Fastighetsägarens egenkontrollansvar, samt förslag på åtgärder, tips och checklistor för att åstadkomma och bibehålla god inomhusmiljö.

– Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus, därför är en god inomhusmiljö förstås oerhört viktigt. Vår förhoppning är att handboken ska fungera som en tydlig guide för hur man som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening aktivt kan arbeta med att skapa ett bättre inomhusklimat, säger Mikael Johansson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna som lett arbetet med att ta fram den nya handboken.

Handboken tar utgångspunkt i olika faktorer som är viktiga för en god inomhusmiljö, såsom luftkvalitet, ljud, ljus och termiskt klimat. I boken redogörs för hur exempelvis ventilationssystem, byggnadsmaterial och belysning men även brukarbeteende påverkar inomhusklimatet, samt regler, branschriktlinjer och fastighetsägarens egenkontrollansvar.

– Inomhusmiljö omfattas av en mängd lagar och regler. Genom att vi har konkreta förslag på åtgärder, tips och checklistor i handboken hoppas vi kunna underlätta för fastighetsägare att jobba ännu mer aktivt för att skapa och bibehålla goda inomhusmiljöer, säger Mikael Johansson och fortsätter.

– Utöver att fungera som en guide för fastighetsägare kan boken även användas som en allmän introduktion eller uppslagsbok i inomhusmiljöfrågor. Vi har haft förmånen att ha hjälp av en mycket kunnig referensgrupp i arbetet med den nya handboken och vi är mycket nöjda med slutresultatet, avslutar Mikael Johansson.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Missad chans att göra investeringsstödet mer socialt träffsäkert19.12.2019 10:53:37 CETPressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om förändringar i förordningen om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Som villkor för stöd ska hyresvärden vika minst 12,5 procent av det antal bostäder som stöd utbetalas för åt unga vuxna eller hushåll i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Kommuner ges möjlighet att själva välja fördelning mellan dessa grupper. Det utgör en förbättring i förhållande till dagens förordning, men regeringen missar en viktig chans att förbättra den sociala bostadspolitiken, menar Fastighetsägarna.

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CETPressmeddelande

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.

Inget ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholm stad10.12.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Hyresgästföreningen anser inte att privata fastighetsägare i Stockholm stad ska få samma hyresjustering som de kommunala bostadsbolagen under 2020. Det innebär att Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare. Därmed blir det inget ramavtal för huvudstadens privata fastighetsägare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum