Umeå kommun

Ny handlingsplan ska förebygga våld

Dela

Umeå kommun har antagit en handlingsplan mot våld. Syftet är att synliggöra det arbete som görs för att förebygga våldsbrott och att öka kunskapen hos yrkesverksamma för att upptäcka förekomst av våld i ett tidigare skede.

Handlingsplanen har tagits fram i samverkan med UmeBrå för att ytterligare stärka deras samordningsuppdrag i att förebygga våld i Umeå kommun. Den beskriver hur man på olika nivåer kan arbeta för att både förebygga våld och främja tidig upptäckt av våld.

– Våld i hemmet är något som pågår runt om i världen hela tiden, dessvärre också i Umeå. Det är något som vi måste sätta stopp för. Kommunen har på olika sätt arbetat med att minska antalet fall av våldsbrott och den här handlingsplanen är en viktig del i detta arbete, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

I handlingsplanen tas ett helhetsgrepp mot våldsbrotten i Umeå kommun. Den beskriver målsättningarna med det kommungemensamma arbetet och innehåller prioriterade områden för det som ska genomföras under perioden 2020–2022. Arbetet utgår från kommunens mål kring social hållbarhet och jämställdhet, samt det arbete som redan pågår mot våld inom olika områden. Kommunens olika verksamheter ska ta en aktiv roll i utvecklingsarbetet och tillsammans ta fram en långsiktig strategi för att förebygga och minska olika typer av våld.

De övergripande målen med handlingsplanen är att:

  • Minska våldet i Umeå kommun. Det handlar om att så långt det är möjligt förebygga våld för att reducera antalet våldstillfällen.
  • Öka kunskapen kring våld hos yrkesverksamma i kommunen för att öka tidig upptäckt, erbjuda tidiga stöd- och hjälpinsatser samt minska mörkertalen.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum