Linköpings kommun

Ny handlingsplan ska leda till en mer jämlik hälsa

Dela

Kommunstyrelsen fattar idag beslut om en ny handlingsplan för arbetet med folkhälsa. Syftet är att stärka det kommunövergripande arbetet, främja gemensamt lärande och öka engagemanget hos de kommunala förvaltningarna.

Det övergripande målet med Linköpings kommuns arbete med folkhälsa är att bidra till en jämlik hälsa hos befolkningen och en socialt hållbar samhällsutveckling. Den nya handlingsplanen ska stärka det kommunövergripande och långsiktiga arbetet med folkhälsofrågor. Särskilt fokus ligger på barn och ungas livsvillkor.

– Det känns väldigt bra att vi i Linköpings kommun nu tar ett samlat grepp över folkhälsofrågorna. Det är viktigt med en jämlik hälsa, vi måste motverka ojämlika livsvillkor bland Linköpingsborna, säger kommunalråd Mikael Sanfridson (S).

Ett annat viktigt område i handlingsplanen är arbetet med ANDT-frågor. Linköping har en aktiv roll i det regionala ANDT-nätverket och arbetar bland annat för att minska antalet vuxna och barn som utvecklar ett skadligt missbruk.

Folkhälsoarbetet genomförs redan idag i all ordinarie verksamhet genom många bra insatser. Det som saknas är ett systematiskt folkhälsoperspektiv. Därför tar kommunen nu ett samlat grepp för att på ett strategiskt och uthålligt sätt jobba med folkhälsa på alla kommunens förvaltningar.

Fakta:

  • I juni 2017 antog Kommunfullmäktige ”Deklaration om folkhälsa i Östergötland – avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland. Deklarationen grundar sig på Östgötakommissionens slutrapport.
  • Kommunens folkhälsoarbete grundar sig även på lagstiftning, internationella konventioner och politiska mål, såsom Agenda 2030, och nationella satsningar, till exempel Nationell kommission för jämlik hälsa.
  • Folkhälsoarbetet har flera beröringspunkter med hållbarhetsarbetet och därför ska även närliggande styrdokument beaktas i arbetet med folkhälsofrågor.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum