AF Gruppen Sverige

Ny HMS- och kvalitetschef i AF Gruppen Sverige

Dela

AF Gruppen välkomnar Åsa Tenggren som HMS- och kvalitetschef. Hon kommer närmast från Serneke där hon var ansvarig för KMA-avdelningen på Serneke Bygg.

Åsa kommer att leda utvecklingen av AF Gruppen Sveriges HMS-arbete (Hälsa, Miljö och Säkerhet) och kvalitet, hennes främsta fokus blir att ge förutsättningar för de svenska bolagen i AF-familjen att ytterligare utveckla säkerhetsarbetet så att ingen skadas på en AF-arbetsplats.

-Det som lockade mig till AF Gruppen var den starka säkerhetskulturen som är en viktig grund för att skapa säkra arbetsplatser men även det djupa engagemanget i frågorna från koncernledning och chefer, säger Åsa Tenggren.

-Jag är mycket glad över att Åsa valt att bidra i vårt viktiga arbete med HMS-frågor på AF. Vi har en kompromisslös inställning till säkerhet och ett systematiskt och målmedvetet arbete med hälsa som jag är övertygad om att Åsa kommer att stärka än mer framåt, säger Andreas Rydbo, vd för AF Gruppen Sverige.

Statistik från Sveriges Byggindustrier visar att det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. Personfaktorer som ålder och attityd och inställning till säkerhet påverkar, men även vilken säkerhetskultur som präglar arbetsplatsen.

-Vi är självklart stolta över att ha lyckats minska skador med frånvaro från arbetet från 1,3 till 0,6 per miljon arbetade timmar* men vi är också väldigt ödmjuka för att detta är ett arbete som ständigt måste fortgå. Vi är aldrig bättre än vår senaste oönskade händelse, berättar Andreas Rydbo.

AF gruppen arbetar aktivt med alternativa arbetsuppgifter om någon skulle skadas. Detta innebär att den skadade erbjuds alternativa arbetsuppgifter och kan fortsätta vara en resurs trots skada. Forskning visar att en återgång i arbetet i många fall bidrar positivt till individens tillfrisknande.

- Varje medarbetare är värdefull för AF även om man råkat ut för en skada. Vi gör det möjligt för medarbetaren att snabbt komma tillbaka till laget och tillfälligt byta arbetsuppgifter. Det visar både omtanke för individen och en ansvarfull företagskultur som jag vill vara en del av, säger Åsa Tenggren.

*H1-värdet avser frekvens av allvarliga personskador. H1- värdet definieras som antal allvarliga personskador eller personskador med frånvaro, per 1 miljon arbetade timmar. Värdet inkluderar även personskador hos underentreprenörer. Ovan redovisad statistik rör perioden 2016–2018.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

AF Gruppen Sverige består av AF Bygg Göteborg, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, HMB, Kanonaden Entreprenad och Pålplintar. Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 4 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen.

Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Energi & Miljö, Offshore och Sverige. Bolaget omsätter 18,8 miljarder NKR (2018) och är noterat på Oslo Børs.

www.afgruppen.se

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum