Lejonfastigheter AB

Ny idrottsanläggning byggs intill Berzeliusskolan

Dela

Snart får Linköping nya ytor för en variation av aktiviteter, idrott och möten mellan människor.

Lejonfastigheter bygger nya idrottshallar intill Vasahallen och Berzeliusskolan på uppdrag av Linköpings kommun. Det blir två fullstora hallar med plats för olika aktiviteter. Dessutom ska där ges plats för skolmåltidslokaler för Berzeliusskolan och Katedralskolan.

– De nya hallarna kommer att bli en attraktiv mötesplats som ska uppmuntra till fysisk aktivitet för alla. De blir en tillgång för hela staden och för alla våra innerstadsskolor, säger Anna Baggens Callenås, fastighetsutvecklare på Lejonfastigheter.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av funktionella lokaler för parasportutövare och gymnaster och har valt att låta deras idrotter hamna i fokus när vi med två hallar till vill skapa ett nytt sportcentrum. Tillgänglighetsanpassningen är viktig för att så många som möjligt av kommunens invånare ska kunna idrotta på sina villkor, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Lejonfastigheter påbörjar nu upphandling av byggnationen. Avtalsformen blir en samverkansentreprenad, så kallad partnering, där byggherren Lejonfastigheter planerar utförandet tillsammans med byggentreprenören.

– Det är ett komplext projekt både tekniskt och logistiskt. Därför är det bra att vi kan finna lösningar tillsammans för att skapa rätt produkt med rätt kvalitet till rätt pris, säger Anna Baggens Callenås.

Produktionen påbörjas under 2018 och anläggningen beräknas stå klar hösten 2020.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:           

Anna Baggens Callenås, fastighetsutvecklare på Lejonfastigheter, tel 013-20 56 30.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth, kultur- och fritidsnämndens ordförande, tel 013-20 47 98.

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentliga verksamheter i Linköpings kommun. Vi ansvarar för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.