E.ON Sverige AB

Ny innovation kan förändra hela energimarknaden

Dela

Nu lanserar E.ON en innovation som tar vara på den energi som redan finns i våra städer. Systemet kopplar samman och balanserar olika aktörers energibehov med varandra, där en aktörs energiöverskott kan komma till nytta hos en annan. Först ut blir Medicon Village Science Park i Lund. − Vi tror att vår uppfinning kan förändra den globala marknaden för uppvärmning och kyla i städerna, säger Fredrik Rosenqvist, chef för Business Innovation på E.ON.

Erik Jagesten, fastighetschef Medicon Village, Fredrik Rosenqvist, chef E.ON Business Innovation och Mats Leifland, VD Medicon Village.
Erik Jagesten, fastighetschef Medicon Village, Fredrik Rosenqvist, chef E.ON Business Innovation och Mats Leifland, VD Medicon Village.

Det blir enklare för kunden och bättre för miljön när energin används effektivare. Systemet, som heter ectogrid™*, kombinerar systemtanken från fjärrvärme och fjärrkyla samt värmepumpars höga verkningsgrad på ett innovativt sätt som resulterar i en energilösning med närmast obefintliga energiförluster. Nätet har en låg och flexibel systemtemperatur, vilket gör att det också används som ett gigantiskt termiskt batteri. Det gör det lättare att själv använda och lagra lokalt producerad el från till exempel solceller.

– Genom att energibehoven balanseras tas energin tillvara maximalt och det sammankopplade området behöver betydligt mindre tillförd energi, säger Per Rosén som utvecklat systemet och arbetar som specialist på E.ONs avdelning Business Innovation.  

Ytterligare en del av innovationen ligger i en digital molnlösning. Genom att använda algoritmer och data kopplat till bl.a. användare, säsong, väder, lokal energiproduktion och elbilsladdning tar molnlösningen ett integrerat grepp över ett områdes alla energibehov och optimerar energiflöden utefter all tillgänglig flexibilitet. Systemet hjälper de som är anslutna att vara goda grannar när de använder energi. För kunden innebär det större frihet, bättre miljöprestanda och lägre kostnader.

Först ut i världen med att använda den nya tekniken är Medicon Village Science Park i Lund med fler än 120 olika verksamheter inom forskning, innovation och företagande på en bruttoyta av 114 000 m2. En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i verksamheten minskar hela områdets energibehov drastiskt. Med de kostnadsbesparingar Medicon Village gör tack vare ectogrid™ skapas bättre förutsättningar för att pengar går tillbaka till forskning och innovation. Byggnationen sker etappvis med start under hösten 2017 och 2020 beräknas samtliga byggnader att vara anslutna till systemet. Redan efter första etappen kommer systemet att generera lägre energikostnader.Demonstrationsprojektet vid Medicon Village finansieras med stöd av Energimyndigheten.

– Vi som kund får en produkt som ger oss större kontroll över energisystemet och till ett mer fördelaktigt energipris. Vår affärsidé är att ta oss an utmaningar på innovativa sätt och det gäller även för hur vi förbättrar vår energianvändning ur miljö- och kostnadssynpunkt, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

*Fotnot: Namnet ectogrid är inspirerat av, vad som inom ekologi kallas ektoterma eller växelvarma djur, som anpassar sin kroppstemperatur efter den omgivande miljön.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Rosenqvist, chef Business Innovation E.ON Energilösningar AB

E-post: fredrik.rosenqvist@eon.se . Tel: +46 72 216 4039

Erik Jagesten, Fastighetschef Medicon Village

E-post: erik.jagesten@mediconvillage.se. Tel: +46 70 520 6760

Kontakter

Bilder

Erik Jagesten, fastighetschef Medicon Village, Fredrik Rosenqvist, chef E.ON Business Innovation och Mats Leifland, VD Medicon Village.
Erik Jagesten, fastighetschef Medicon Village, Fredrik Rosenqvist, chef E.ON Business Innovation och Mats Leifland, VD Medicon Village.
Ladda ned bild
Genom att balansera behovet av värme och kyla i de olika fastigheterna, minskas behovet av tillförd energi i Medicon Village.
Genom att balansera behovet av värme och kyla i de olika fastigheterna, minskas behovet av tillförd energi i Medicon Village.
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum