Linköpings kommun

Ny intern säkerhetsorganisation

Dela

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny intern säkerhetsorganisation i Linköpings kommun. Syftet är att stärka säkerhetsarbetet genom en ny organisation i tre nivåer, ökat samarbete och nya tjänster.

– Det finns ett stort behov av att utveckla kommunens interna säkerhetsarbete. Vi behöver säkerställa att vi följer lagstadgade skyldigheter och externa krav. Den nya organisationen gör det möjligt för oss att se till att kommunens riktlinje för intern säkerhet efterlevs, att vi gynnar en sund säkerhetskultur och att det systematiska arbetsmiljöarbetet ges bättre förutsättningar, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Tre nivåer

Den nya säkerhetsorganisationen är uppdelad i tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ. Den strategiska nivån leds av säkerhetschefen tillsammans med säkerhetsstrategerna på Kommunledningsförvaltningen.

På den taktiska nivån finns säkerhetssamordnare, som är en helt ny funktion på varje förvaltning. Deras uppdrag är att vara kontaktperson och samordna säkerhetsarbetet på förvaltningen, samt ingå i kommunens nya säkerhetsforum.

På den operativa nivån finns säkerhetsombud som bland annat ansvarar för riskanalyser i den egna verksamheten. Funktionen har även funnits tidigare, men får ett förändrat uppdrag i och med den nya organisationen.

Planera, samordna och följa upp

– Målet med den nya säkerhetsorganisationen är att vi ska bli mer säkerhetsmedvetna och öka vår förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser, samt skydda egendom, människor och miljö. Dessutom ska vi bli bättre på att planera, samordna och följa upp säkerhetsarbetet, säger säkerhetschef Anders Fernemark.

– Våra medarbetare är en förutsättning för kommunens framgång, därför behöver vi ta vårt arbetsgivaransvar och investera i säkerhet så att alla kan känna sig trygga på arbetet. Vi upprättar en säkerhetsorganisation inom kommunen med syfte att stödja ansvariga chefer att aktivt och systematiskt undanröja hot, förebygga risker och genom en god planering minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet och egendom, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd med ansvar för personalfrågor.

Säkerhetsarbetet på skolorna stärks

Det förändrade läget i Linköping återspeglas också i skolorna. Just nu pågår en säkerhetsinventering av lokalerna på Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och skolmiljö. För att bättre kunna hantera den nya uppkomna situationen behöver skolorna också personal med kompetens att jobba med elever som har en tuff social situation och som är insatt i de förutsättningar och utmaningar som det innebär.

– Om det otänkbara händer måste skolan ha beredskap. Det finns i dag ett behov av kompetens kring säkerhet och krisberedskap. De signaler vi fått är att det här stödet är välkommet, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd med ansvar för utbildning.

Avtal med Lejonfastigheter

Kommundirektören får även ett uppdrag att teckna ett avtal med Lejonfastigheter om att köpa en säkerhetssamordnartjänst. Tjänsten ska ha ett samordningsansvar för riskhantering samt fysisk och teknisk säkerhet. Dessutom inrättas två nya tjänster på Säkerhetsenheten som ska jobba med bakgrundskontroller och administration, eftersom arbetet med kommunens krigsorganisation ställer nya krav på verksamheten.

Kostnaden för den nya säkerhetsorganisationen uppgår till totalt 10,5 miljoner kronor per år. Den nya säkerhetsorganisationen ska implementeras under 2022.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Ågatan 40
582 22 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Nytt stöd till servicenoder på landsbygden18.10.2022 15:39:42 CEST | Pressmeddelande

Kriget i Ukraina och efterföljande energikris har lett till en extraordinär situation med skenande varu-, bränsle- och elpriser. Det påverkar såväl privatpersoner som många branscher, och på landsbygden finns därtill en risk för att Linköpingsbornas tillgång till dagligvaruförsörjning i de identifierade servicenoderna försämras. Därför har kommunstyrelsen idag fattat beslut om ett extrastöd om totalt 500 000 kronor under 2022 till utpekade servicenoder i kommunens “Serviceplan för landsbygden”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum