Ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin

Dela

SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.

Sudret på Gotland, ett område där grundvattnet finns i små magasin
Sudret på Gotland, ett område där grundvattnet finns i små magasin

Nyheten vänder sig framför allt till handläggare på kommun och länsstyrelse och konsulter som arbetar med markanvändning och vattenförsörjning.

– Karttjänsten och den nya informationen kan till exempel användas för att bedöma i vilka delar av en kommun grundvattentillgången kan vara begränsad och jämföra detta med behoven hos befintliga eller planerade fastigheter, säger Calle Hjerne, hydrogeolog på SGU.

Grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning kan vara begränsad av olika skäl: till exempel av låg grundvattenbildning eller av att marken inte kan lagra så mycket vatten. Även uttagskapaciteten i brunnar kan i vissa fall begränsa tillgången. Beräkningarna bakom den nya informationen baseras därför på ett flertal geologiska underlag och skattningar av grundvattenbildning, torka samt olika antaganden.

– För att minska risken för överskattning har vi använt beräkningar som ger mycket försiktiga skattningar av grundvattentillgången. Men eftersom värden ändå bygger på beräkningar och antaganden kan det säkert ändå finnas platser där den verkliga tillgången är mindre än den beräknade, säger Calle Hjerne.

På grund av varierande detaljeringsgrad i underlag och osäkerheter anser SGU att informationen inte ska användas i större förstoring än skala 1:100 000. I praktiken innebär det ofta en möjlighet att bedöma grundvattentillgången för en grupp fastigheter i ett område. Däremot kan det bli svårt eller mycket osäkert att bedöma tillgången för en specifik fastighet eftersom tillgången kan variera stort, även inom ett ganska begränsat område. Motsvarande datamängd går att ladda ner som öppna data.

Den nya tjänsten har tagits fram inom ramen för regeringens särskilda grundvattensatsning 2018-2020.

För att göra bedömningar utifrån karttjänsten rekommenderas att ta del av metod och diskussion om osäkerheter, begränsningar och användning, vilket finns publicerat i en ny SGU-rapporten, se länk till rapporten nedan.

Kartvisare för Grundvattentillgång i små magasin

Läs rapporten Grundvattentillgång i små magasin

Öppna data och produktbeskrivning

Kontakter

Bilder

Sudret på Gotland, ett område där grundvattnet finns i små magasin
Sudret på Gotland, ett område där grundvattnet finns i små magasin
Ladda ned bild

Om

Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

Potentialen för kritiska metaller och mineral i nordisk berggrund lyfts i ny rapport från Nordiska ministerrådet16.9.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

SGU har tillsammans med motsvarande myndigheter i övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också på behov av nya undersökningar och forskning. De kritiska råmaterialen är i flera fall av central betydelse för den gröna energiomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum