Barncancerfonden

​Ny kombinationsbehandling i sikte för barn med den elakartade hjärntumören medulloblastom

25.11.2015 12:10 | Barncancerfonden

Dela

Forskare vid Karolinska Institutet har i en experimentell studie hittat ett nytt sätt att förhindra resistens mot cytostatika, exempelvis vid behandling av den vanligaste formen av elakartad hjärncancer hos barn, medulloblastom. Barncancerfonden har varit med och finansierat forskningen. De lovande resultaten bygger på en kombination av läkemedlet temozolomid och andra befintliga läkemedel som hämmar ett enzym med betydelse för DNA-reparation hos cancerceller.

Studien publiceras idag i tidskriften Nature Communications och är gjord i humana tumörceller och på möss och ger hopp om att avsevärt förbättra behandlingen av en svår cancerform. Detta är enligt forskarna särskilt värdefullt för barn, vars hjärnor fortfarande utvecklas och som därmed har störst risk att skadas av den strålbehandling som ofta används mot elakartade hjärntumörer.

– I och med att vi testat läkemedel som redan finns tillgängliga gör de nu publicerade resultaten att det är möjligt att relativt snabbt gå vidare med kliniska prövningar, vilket känns extra positivt, säger Malin Wickström, en av forskarna bakom studien.

I behandling av cancer ingår utöver kirurgi och strålning ofta olika former av läkemedel, så kallade cellgifter eller cytostatika. Ett problem är dock att tumörceller utvecklar olika strategier för att stå emot dessa cancerläkemedel, det vill säga blir resistenta mot behandlingen. En vanlig mekanism är ökad produktion av protein eller enzym som kan reparera DNA-skador orsakade av cellgifterna.

I den nu publicerade studien har forskarna därför experimentellt sökt vägar att hämma DNA-reparationsenzymet MGMT (O6-metylguanin-DNA-metyltransferas), som spelar en viktig roll vid resistens mot cytostatika. Forskarna såg bland annat att en cellsignalväg kallad Wingless och dess centrala signalmolekyl, beta-catenin, kunde styra produktionen av MGMT i cancercellen.

Genom blockering av Wingless/beta-catenin hämmas även MGMT-enzymet, vilket i sin tur förhindrar cytostatikaresistens. Detta var särskilt fallet med cancerläkemedlet temozolomid, som ofta används vid behandling av den vanligaste elakartade barnhjärntumören, medulloblastom.

– Genom att kombinera temozolomid med läkemedel som hämmar Wingless har vi kunnat motverka den resistens som tumören utvecklar, och därmed gjort cancerceller känsliga för den tumördödande effekten av temozolomid. Vår förhoppning är att resultaten ska leda fram en ny kombinationsbehandling med läkemedel och ge bättre förutsättningar för en mycket utsatt patientgrupp, säger John Inge Johnsen, docent och forskargruppsledare.

Både Malin Wickström och John Inge Johnsen är knutna till enheten för onkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Forskningen har finansierats med anslag från Barncancerfonden, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Stiftelsen för Strategisk forskning, Märta och Gunnar V. Philipsons Stiftelse, Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning, Dämman Fundation samt Erna and Olav Aakre’s Foundation for Cancer Research.

Publikation: “Wnt/β-catenin pathway regulates MGMT gene expression in cancer and inhibition of Wnt signalling prevents chemoresistance”, Malin Wickström, Cecilia Dyberg, Jelena Milosevic, Christer Einvik, Raul Calero, Baldur Sveinbjörnsson, Emma Sandén, Anna Darabi, Peter Siesjö, Marcel Kool, Per Kogner, Ninib Baryawno, John Inge Johnsen, Nature Communications, online 25 November 2015, doi: 10.1038/ncomms9904.


Mer information om hjärntumörer hos barn på Barncancerfondens webbplats


För frågor om studien, kontaktakta:
John Inge Johnsen, docent och gruppledare
Tel: 070-6640643
E-post: John.Inge.Johnsen@ki.se

Malin Wickström, forskarassistent
Tel: 070-3647737 eller 08-51777515.
E-post: Malin.Wickstrom@ki.se

För bilder på forskarna hänvisas till KI:s presstjänst

Nyckelord

Kontakter

Om

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i närmare 35 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Följ Barncancerfonden

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Barncancerfonden