Business Region Göteborg AB

Ny kompetens efterfrågas i fordonsindustrin

Dela

Den höga kompetensnivån i Västra Götaland ligger bakom fordonsindustrins snabba tillväxt i regionen. Men när branschen ställer om förändras kompetensbehoven. Det ökar kraven på att fler människor kan utveckla nya specialistkunskaper. Det framgår av en ny studie från Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Fordonsindustrin i Västra Götaland upplever en sällan skådad högkonjunktur. De senaste åren har flera tusen nya jobb tillkommit i branschen. Många företag har expanderat kraftigt och flera har fortsatta expansionsplaner.

Men med digitalisering, elektrifiering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra trender står fordonsindustrin inför en omställning som ställer höga krav på kompetens för att möta marknadens behov.

Det är den klart tydligaste slutsatsen man kan dra av studien som är baserad på intervjuer med drygt 20 olika företag inom den västsvenska fordonsindustrin.

Företagen vittnar om att konkurrensen om kompetensen ökar mellan fordonstillverkare, leverantörer och konsultbolag och att man dessutom i större utsträckning efterfrågar samma arbetskraft inom telekom och IT-sektorn. Särskilt inom produktionsteknik beskrivs bristen på kompetens som skriande stor.

Flertalet företag anser dessutom att det utbildas för få inom teknik, både på gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Om regionens kunskapsbas inte underhålls över tid riskerar flaskhalsar att uppstå i branschen vilket hämmar möjligheterna att växa.

Även bostadssituationen i regionen uppges genomgående som ett hinder för företagen att locka till sig kompetens utifrån, dels den generella bristen på bostäder men man saknar även lösningar för medföljande familjer. Vidare efterfrågas bland annat internationella skolor. Ett särskilt hinder för internationell rekrytering är Migrationsverket som av många företag uppges vara långsamt och byråkratiskt.

De intervjuade företagen föreslår ett antal åtgärder för att möta utmaningarna runt kompetensförsörjningen. Samverkan kring rekrytering och marknadsföring av regionen kan öka, samverkansprojekt som stöttar teknikutveckling bör fortsätta och man borde ytterligare kunna organisera dialogen mellan företag, högskolor och andra utbildningsorganisationer. Insatser för att öka teknikintresset hos unga efterfrågas liksom satsningar på bostäder, kommunikationer och infrastruktur.

– Fordonsbranschen är glödhet i regionen. Frågan om kompetensförsörjning är viktig inte bara ur ett regionalt perspektiv, utan är lika mycket en nationell angelägenhet sett i ljuset av den betydande andel av svensk export och tillväxt som branschen står för, säger Per Österström, gruppchef för transporter och fordon på Business Region Göteborg.

– För att vara en framgångsrik industriregion behöver växande sektorer försörjas med kompetens så att inte tillväxten hämmas. De regioner som klarar av detta på ett bra sätt blir mer tåliga och konkurrenskraftiga på lång sikt, säger Hans Fogelberg, regionutvecklare vid Västra Götalandsregionen.

Syftet med Business Region Göteborgs och Västra Götalandsregionens studie är att kartlägga, analysera och skapa ett underlag för dialog och samverkan kring fordonsbranschens kompetensbehov i dag och i framtiden samt ge förslag på olika åtgärder för att möta kompetensbehovet. IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört kartläggningen i samarbete med Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Studien presenteras på ett seminarium på Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, fredagen den 16 juni klockan 08.00 till 10.00 dit media är välkomna. Anmäl medverkan här.

I Business Region Göteborgs nya digitala magasin Kontext diskuteras olika aspekter av den stora förändringsprocess som fordonsbranschen genomgår.

Information om Västra Götalandsregionens handlingsprogram för hållbara transporter finns att ta del av här.

Kontakt:

Business Region Göteborg, Per Österström, gruppchef transporter och fordon

per.osterstrom@businessregion.se 031-367 61 28

Västra Götalandsregionen, Joakim Boström Elias, analytiker

joakim.bostrom@vgregion.se 0700-82 26 21

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Pressinbjudan: Hur står sig Göteborgsregionens företag inom AR/VR?15.2.2019 10:47:25Pressmeddelande

Business Region Göteborg har tillsammans med Visual Arena har gjort en kartläggning av företagen som arbetar inom augmented reality och virtual reality i Göteborgsregionen. Rapportstudien visar att vi har ett kluster av över 100 företag som är verksamma inom AR/VR och drivande industrier är Life Science, Automotive & Engineering. I studien beskrivs ekosystemet och de senaste trenderna inom detta område.

Regeringsuppdrag ger Göteborgsregionen fler besök av internationella beslutsfattare9.1.2019 14:45:29Pressmeddelande

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen Smart City Sweden gemensamt med andra regioner och aktörer, kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer. Business Region Göteborg kommer att ansvara för besöksverksamheten i Göteborgsregionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum