Göteborgs stift

Ny Kyrkohandbok tas i bruk 20 maj

Dela

På Pingstdagen 20 maj 2018 tar Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. Biskop Susanne Rappmann kommer att medverka i högmässan i Göteborgs domkyrka för att högtidlighålla detta tillfälle. – Jag är glad över att vi äntligen får börja använda den nya kyrkohandboken, säger biskop Susanne. Det har varit en lång process och en lång väntan, men nu är vi framme.

I gudstjänster runt om i Svenska kyrkans församlingar tas den nya kyrkohandboken i bruk på Pingstdagen den 20 maj. Vid en högtidlig högmässas i Göteborgs domkyrka medverkar biskop Susanne Rappmann genom att celebrerar mässan. Predikar gör komminister Marie-Louise Bengtsson. 

I gudstjänsten i domkyrkan ges smakprov på en del av nya Kyrkohandbokens liturgiska musik och formuleringar i böner mm. Kören VIVA från Snöstorps församling, Halmstad, medverkar med sång. Efter gudstjänsten bjuds det på kaffe och tårta samt ett föredrag av Martin Berntsson, religionshistoriker, kring kyrkohandböckernas historia.

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger också möjlighet att fira gudstjänst på många olika sätt, med alla åldrar och med ett inkluderande språk.

– Handboken har under en tid använts på prov i många församlingar. För många blir det därför inte så stora förändringar, förklarar biskop Susanne. Men det är roligt att vi på söndag ändå får manifestera att vi tar den nya kyrkohandboken i bruk i hela Svenska kyrkan.

Det ryms både tradition och förnyelse i den nya kyrkohandboken; en hel del material finns kvar från den förra kyrkohandboken (från 1986) men det finns också helt nyskrivna texter/böner och musik.

– I Svenska kyrkan ryms det många fromhetsriktningar och traditioner. Gudstjänsten är till för alla och är dessutom något vi gör tillsammans. Därför är det viktigt att många får vara med och forma gudstjänsten, säger biskop Susanne.

Media inbjuds
Välkommen att bevaka ibruktagandet av Svenska kyrkans nya kyrkohandbok i Göteborgs domkyrka på Pingstdagen, söndagen den 20 maj kl 11.00.

Webbsändning från Uppsala
Högmässan i Uppsala domkyrka kommer att webbsändas den 20 maj kl 11.00, då ärkebiskop Antje Jackelén medverkar. Direktsändningen äger rum via https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken-20-maj och kan ses även i efterhand.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. De finns publicerade som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats

2018 års kyrkohandbok är den åttonde i ordningen för Svenska kyrkan. Den senaste togs i bruk 1986, dessförinnan år 1942.

Till kyrkohandbokens texter kan församlingar lokalt besluta att använda annan musik än den tryckta, vilket efterfrågades i remissvaren från församlingarna. Samtidigt som kyrkomötet hösten 2017 antog den nya kyrkohandboken fick kyrkostyrelsen också i uppdrag ta fram ytterligare kompletterande musik, som uppföljning till den tryckta kyrkohandboken.

Några nyheter i kyrkohandboken

  • Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.
  • Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".
  • Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.
  • Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.
  • En gemensam vigselgudstjänst för alla par.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum