Försäkringskassan

Ny lag ska stoppa brottsliga assistansbolag

Dela

Idag, den 1 november, träder en lagändring i kraft som innebär att Försäkringskassan inte kommer betala ut ersättning för assistans om den utförts av ett assistansbolag som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den assistansberättigade kommer meddelas i tid för att hitta en ny utförare.

— Syftet är att strypa pengaflödet till oseriösa och kriminella aktörer. Det innebär också en trygghet för den enskilde eftersom den inte riskerar att hamna i händerna på sådana, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Problemen med brottsliga eller oseriösa aktörer har funnits en längre tid i assistansbranschen och är något som Försäkringskassan uppmärksammat lagstiftarna på. Lagändringen är ett sätt att åtgärda en lucka i det tidigare regelverket och kommer bidra till arbetet att stoppa brottsligt utnyttjande av socialförsäkringarna. Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt tidigare regelverk, även om utbetalning sker efter det datumet.

Efter lagändringen får Försäkringskassan och kommunerna också en skyldighet att informera IVO när en enskild antas bedriva assistansverksamhet utan tillstånd. IVO får också större befogenheter att begära in information i tillsynsärenden. Enligt lagändringen får IVO också skyldighet att informera kommuner och Försäkringskassan när ett tillstånd återkallas.

— För den assistansberättigade är det självklart oerhört viktigt att det inte blir ett avbrott i assistansen, så därför kommer de få en skälig tid på sig att hitta en ny utförare. Vi har informerat de som påverkas direkt i och med att de idag använder bolag utan tillstånd, och när situationen uppstår i framtiden kommer vi höra av oss och meddela att de måste byta, säger Andreas Larsson.

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 202128.6.2022 09:00:17 CEST | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum