Försäkringskassan

Ny lag ska stoppa brottsliga assistansbolag

Dela

Idag, den 1 november, träder en lagändring i kraft som innebär att Försäkringskassan inte kommer betala ut ersättning för assistans om den utförts av ett assistansbolag som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den assistansberättigade kommer meddelas i tid för att hitta en ny utförare.

— Syftet är att strypa pengaflödet till oseriösa och kriminella aktörer. Det innebär också en trygghet för den enskilde eftersom den inte riskerar att hamna i händerna på sådana, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Problemen med brottsliga eller oseriösa aktörer har funnits en längre tid i assistansbranschen och är något som Försäkringskassan uppmärksammat lagstiftarna på. Lagändringen är ett sätt att åtgärda en lucka i det tidigare regelverket och kommer bidra till arbetet att stoppa brottsligt utnyttjande av socialförsäkringarna. Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt tidigare regelverk, även om utbetalning sker efter det datumet.

Efter lagändringen får Försäkringskassan och kommunerna också en skyldighet att informera IVO när en enskild antas bedriva assistansverksamhet utan tillstånd. IVO får också större befogenheter att begära in information i tillsynsärenden. Enligt lagändringen får IVO också skyldighet att informera kommuner och Försäkringskassan när ett tillstånd återkallas.

— För den assistansberättigade är det självklart oerhört viktigt att det inte blir ett avbrott i assistansen, så därför kommer de få en skälig tid på sig att hitta en ny utförare. Vi har informerat de som påverkas direkt i och med att de idag använder bolag utan tillstånd, och när situationen uppstår i framtiden kommer vi höra av oss och meddela att de måste byta, säger Andreas Larsson.

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober22.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering1.9.2021 09:09:39 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också då förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum