LARO Sund

Ny LARO-mottagning (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) öppnar i Malmö för att motverka oroväckande missbrukstrend

Dela

Under flera decennier har opioidmissbrukets oroväckande utbredning varit i fokus när man granskar våra hälsoproblem i samhället, och även om man i mångt och mycket har kunnat göra framsteg här i Europa, och därmed duckat den epidemiliknande utveckling vi sett på andra sidan Atlanten, så är nivån fortfarande oroväckande hög; särskilt i Sverige där vi näst intill toppar statistiken kring narkotikarelaterade dödsfall inom EU. Laro Sund kommer inom kort att öppna en ny mottagning i Malmö för att utvidga sin verksamhet och kunna nå ut till fler med sin behandling.

Enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige så hade vi 959 narkotikarelaterade dödsfall år 2017, vilket innebär att endast Estland är värre inom Europa enligt statistik från EU:s narkotikabyrå. Man får såklart ha i åtanke att vi i Sverige de senaste åren har blivit bättre vad gäller rapporteringen av dessa dödsfall, men siffrornapekar ändå onekligen på en infekterad tand i vårt samhälle.  

Det har knappast gått någon förbi att heroin och liknande opioider har starka beroendeframkallande egenskaper och är farligt enkla att börja missbruka, även om det kanske initialt har hjälpt avsevärt mot smärta eller andra problem. Det som är betydligt svårare är hur man tar sig ur missbruket på ett säkert och effektivt sätt, både ur ett individuellt och samhällsövergripande perspektiv. Som svar på denna frågeställning har läkemedelsassisterad behandling, förkortat LARO, utvecklats och blivit allt mer vedertagen på senare år och är idag Socialstyrelsens främsta rekommendation för att behandla ett opioidmissbruk.

Behandlingen har mött kritik för att det kan anses som motsägelsefullt att försöka behandla opioidmissbruk med just långtidsverkande opioider: t.ex. metadon och buprenorfin. Det är dock bland de mest effektiva metoder vi har att tillgå i dagsläget just för att de kan stilla de grava abstinensbesvär som uppstår utan nedtrappning, utan att skapa samma euforikänsla som t.ex. heroin, vilket gör återfall så sannolikt.

Den stora skaran LARO-patienter är stabila och har ett välfungerande liv med exempelvis jobb” säger Gisela Nilsson Wong, som är verksamhetschef på Laro Sund i Helsingborg som i dagsläget jobbar för att patienterna ska kunna få bästa möjliga balans i livet och klara sin vardag väl. Laro Sund kommer inom kort att öppna en ny mottagning i Malmö för att utvidga sin verksamhet och kunna nå ut till fler med sin behandling. Specifikt för LARO sund är att de arbetar med tvärproffesionella team bestående av läkare, traumaterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, socionom och undersköterska. Deras traumaterapeut är specialiserad på EMDR.

Radio P4 har gjort ett inslag där patienten Jesper berättar att hans liv vände genom behandlingen på LaroSund. Lyssna på inslaget via följande länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7286781

Nyckelord

Kontakter

För mer information eller frågor vänligen kontakta.

Malmö mottagningen
Telefonnummer: 040 - 12 49 00
E-post: malmo@larosund.se

Helsingborg mottagningen
Telefonnummer: 042 - 12 49 00
E-post: info@larosund.se

Bilder

Länkar

Om

Laro Sund är en Laro mottagning med hjärtat i Helsingborg och Malmö. Mottagningen har mångårig erfarenhet av behandling och rehabilitering inom psykiatri och opiodberoende. Laro Sund har en god tillgänglighet till deras duktiga specialistläkare, personalen har mångårig erfarenhet av behandling och rehabilitering inom psykiatri och missbruksvård. Laro Sund har som ambition att ge en kvalitativ rehabilitering som är individuellt anpassad efter dina behov, förutsättningar och önskemål. För mer information besök vår hemsida www.larosund.se

Malmö mottagningen
Djäknegatan 23, Malmö
Telefonnummer: 040 - 12 49 00
E-post: malmo@larosund.se

Helsingborg mottagningen
La Cours gata 6, 252 31 Helsingborg
Telefonnummer: 042 - 12 49 00
E-post: info@larosund.se

Följ LARO Sund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.