Svenska kraftnät

Ny marknadsplats ökar kapaciteten i Stockholmsregionens elnät

Dela

Den 1:a december öppnar en helt ny marknadsplats för effektflexibilitet i Stockholmsregionen - sthlmflex. Den nya marknaden är unik i sitt slag, öppnar för nya aktörer att delta och gör det lönsamt att planera och vara flexibel med elanvändningen. Framförallt blir sthlmflex ett viktigt inslag för att minska den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i regionens elnät.

sthlmflex är nästa stora kliv i utvecklingen av ett smart, modernt energisystem där fler aktörer kan delta. Till skillnad från den vanliga elhandeln, där elproducenter och elhandlare säljer el, får nu elanvändare och elproducenter, företag och hushåll alla möjlighet att erbjuda effektflexibilitet mot betalning när efterfrågan på eleffekt orsakar flaskhalsar i näten. På så sätt kan effekt frigöras när elanvändningen slår i taket, till exempel under kalla vinterdagar.

– Lanseringen av den nya marknadsplatsen handlar om att förbereda oss för en framtid där vi kommer att behöva ett mer dynamiskt elsystem samtidigt som det ska bidra till att vi bättre kan möta elektrifieringen av Stockholmregionen, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

– Intresset för att vara med är väldigt stort från industrier, elproducenter, fastighetsägare och aggregatorer. Vi bedömer att den koordinerade samverkan och den nya marknadsplatsen kan frigöra effekt motsvarande vad hela Södermalm använder, säger Bengt Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.

Bakgrunden till initiativet är den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i Storstockholms elnät. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elförbrukningen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretag rekordinvesterar i nyetableringar och upprustningar av kablar, ställverk och annan utrustning, men innan allt är färdigbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket.

Den första fasen är ett FoU-projekt som drivs av Svenska kraftnät tillsammans med regionnätsföretagen Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Koordineringen och flexibilitetsmarknaden i Storstockholm är den första av sitt slag att testas och har potential att bli den största i landet om den sedan blir permanent.

– Det som gör sthlmflex unikt är att det sker i Sveriges största region med 26 kommuner, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. De tillgängliga flexibilitetsresurserna i regionen kommer för första gången kunna avropas där trycket på elnäten är som störst, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg Vattenfall Eldistribution.

Kontakt för media
Jesper Liveröd, presskontakt Ellevio 070-92 99 623
Agneta Molinder, pressekreterare Vattenfall Eldistribution 073-08 55 107
Svenska kraftnäts presstjänst 010-475 80 10

Om sthlmFlex
Projektet SshlmFlex drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Den inledande testperioden pågår mellan 1 december 2020 till 31 mars 2020, då förbrukningen under de så kallade höglastmånaderna är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Förhoppningen är marknaden med effektflexibilitet ska etableras permanent därefter.

Inom FoU-projektet levereras marknadsplattformen av NODES och elnätsföretagens beslutsstödsverktyg av E.ON.

Marknaden omfattar hela Stockholmsregionen med totalt 26 kommuner.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 700 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum