Sveriges Allmännytta

Ny marknadsrapport: Vad händer med hyrorna – och varför?

Dela

Idag släpper Sveriges Allmännytta en ny marknadsrapport om hyresmarknadens utveckling under 2000-talet. Den visar att den långsiktiga hyresutvecklingen inte går i takt vare sig med samhällsekonomins utveckling i stort eller med bostadsbolagens kostnadsutveckling. Hyresjusteringarna behöver ta mer hänsyn till de lokala förhållandena och därmed bli mer varierade över landet.

Syftet med marknadsrapporten "Vad händer med hyrorna - och varför?" är att förmedla kunskap, men också att peka på utmaningar och möjligheter.
Syftet med marknadsrapporten "Vad händer med hyrorna - och varför?" är att förmedla kunskap, men också att peka på utmaningar och möjligheter.

– Med rapporten vill vi öka kunskapen om hyresmarknaden, hyresförhandlingarna och samtidigt lyfta trender i hyresutvecklingen och deras effekter, säger Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta.

Rapporten visar att spridningen av de årliga hyresjusteringarnas nivå har minskat betydligt under en längre tid. Sedan 2011 finns tendenser till att vissa procentsatser får genomslag i hela Sverige, oavsett befintlig hyresnivå och den lokala pris- och kostnadsutvecklingen. Allmännyttan och privata fastighetsägare följer ungefär samma hyresutveckling.

– 2020 landade hyresjusteringen för de flesta av landets orter på 1,7 till 2,1 procent. Detta trots att det finns stora skillnader mellan dem. Mer hänsyn till hur det ser ut lokalt måste tas om hyresrätten fortsatt ska vara en attraktiv boendeform överallt, säger Susanna Höglund.

Sett till hela 2000-talet har hyresutvecklingen hos både mindre och större företag utvecklats på en nivå som ligger mellan konsumentprisindex och faktorprisindex för flerbostadshus. De senaste tio åren har hyresutvecklingen mattats av i förhållande till båda måtten. Mellan 2015 och 2017 motsvarade hyresutvecklingen vare sig inflationen eller faktorprisindex.

– Detta är viktigt att belysa, då en sådan utveckling inte är långsiktigt hållbar när behovet av såväl nyproduktion som renovering är stort. 2018 och 2019 kunde ett trendbrott skönjas och vi hoppas att den trenden håller i sig, säger Susanna Höglund.

För att långsiktigt kunna upprätthålla en god boendestandard och fastighetsförvaltning så måste den generella hyresnivån gå i takt med bostadsbolagens kostnader och utvecklingen lokalt. Ett nedslag i rapporten visar att 2015 till 2019 ökade driftskostnaderna hos allmännyttiga hyresvärdar i genomsnitt med cirka 2,4 procent per år. Betydligt mer än de årliga hyreshöjningarna, där genomsnittet är cirka 1,2 procent per år.

– Hyresutvecklingen måste ge bostadsbolagen ett långsiktigt ekonomiskt utrymme att upprusta och utveckla befintliga flerbostadshus, så att de fortsatt kan hålla en konkurrenskraftig standard och leva upp till hyresgästernas förväntningar, säger Susanna Höglund.

Mer om rapporten

Läs en längre nyhet på sverigesallmannytta.se

Ladda ner rapporten.

För mer information, kontakta:

Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta, 08­–406 55 08, susanna.hoglund@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Bilder

Syftet med marknadsrapporten "Vad händer med hyrorna - och varför?" är att förmedla kunskap, men också att peka på utmaningar och möjligheter.
Syftet med marknadsrapporten "Vad händer med hyrorna - och varför?" är att förmedla kunskap, men också att peka på utmaningar och möjligheter.
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00https://www.sverigesallmannytta.se/

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 


Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Digitalt seminarium 13 oktober - Sveriges Allmännytta presenterar en ny marknadsrapport: ”Vad händer med hyrorna – och varför?”7.10.2020 13:16:53 CESTPressinbjudan

Hyressättningen av bostäder är en aktuell och omdiskuterad fråga. Det har i närtid släppts flera rapporter, skrivits många debattinlägg och startats tre statliga utredningar. Med marknadsrapporten vill Sveriges Allmännytta med fakta, statistik och analys bidra till att öka kunskaperna om hur hyressättningen runt om i landet ser ut och fungerar.

Budgetpropositionen: Flera bra förslag, men det krävs mer21.9.2020 12:40:18 CESTPressmeddelande

Nytt stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus, flera satsningar på åtgärder i utsatta bostadsområden, en utredning om BIDs (Business Improvement Districts) och höjt anslag till investeringsstöd för hyresbostäder. – Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag som är positiva för hyresrätten, men det krävs fler åtgärder, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum