Uppsala kommun

Ny marköverenskommelse möjliggör Uppsalapaketet

Dela

Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har ingått en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor.

SLU:s campus i Uppsala. Foto: Mark Harris/SLU
SLU:s campus i Uppsala. Foto: Mark Harris/SLU

Bakgrunden till överenskommelsen är det avtal om ”Uppsalapaketet” med bland annat bostadsutveckling och kollektivtrafik i Uppsalas södra stadsdelar som ingåtts mellan kommunen, regionen och staten. För att kunna förverkliga denna utveckling har Uppsala kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus gemensamt tagit fram och enats om ett förslag där flera intressen balanseras och som lägger grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av Ultuna.

Uppsala kommun kommer att köpa mark som idag ägs av staten och förvaltas av SLU. I huvudsak omfattar köpet mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån.

– Jag är väldigt glad att vi har hittat en lösning där vi bevarar mer åkermark än i tidigare planer. På det här sättet säkrar vi naturmiljön och SLU:s forskning samtidigt som delar av området kan utvecklas med bostäder och en modern kollektivtrafik. Det här är ett viktigt steg för att genomföra Uppsalapaketet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Ultunaområdet planeras för minst 4 900 bostäder och flera verksamhetslokaler, bland annat för företagssatsningen Green Innovation Park. På den östra sidan av Fyrisån söder om Nåntuna planeras cirka 2 300 nya bostäder. Överenskommelsen mellan kommunen och SLU omfattar även mark för friluftslivet och för en ny bro över Fyrisån för framtida kollektivtrafik och för gång- och cykeltrafik.

Överenskommelsen innefattar även att Akademiska Hus och SLU till stor del byter mark med varandra. Kortfattat innebär det att SLU förvärvar fältet i södra Ultuna av Akademiska Hus samtidigt som Akademiska Hus förvärvar mark omedelbart väster om centrala Ultuna samt ett mindre markområde i nordöstra Ultuna.

– Vi har kommit fram till en överenskommelse som fungerar för oss samtidigt som vi tar ett ansvar för Uppsalas utveckling. Det kommer att bli en stor förändring men vi bedömer att vi har behållit den unika mark som vi behöver för att bedriva undervisning och forskning idag. För att se över våra framtida behov kommer vi att behöva vi gå in i ett campusutvecklingsarbete, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

– Vi är väldigt glada över att teckna en avsiktsförklaring som ska främja såväl Campus Ultunas som Uppsalas framtid. Genom markbytet kommer vi tillsammans med lärosätet att kunna skapa ett än mer sammanhållet campus, där SLU kan utvecklas samtidigt som vi säkrar att området vid Green Innovation Park kan få ett ökat inslag av samverkansmiljöer och näringslivsetableringar, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Beslut om godkännande av intentionsavtalet har tagits i kommunstyrelsen och i SLU:s styrelse. Det krävs också beslut i Akademiska Hus styrelse, vilket tas under våren. Överenskommelsen kommer därefter att behandlas av regeringen och ett formellt beslut väntas under hösten 2020.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

SLU:s campus i Uppsala. Foto: Mark Harris/SLU
SLU:s campus i Uppsala. Foto: Mark Harris/SLU
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Kommunen inför 1-kronas parkering i centrum2.4.2020 18:31:52 CESTPressmeddelande

Vid dagens krisledningsnämnd fattades beslut inom främst näringslivet och handel, i syfte att underlätta i den mycket svåra situation som uppstått efter covid-19. Enligt en mätning från Uppsala Citysamverkan har kundunderlaget i centrum minskat med nästan hälften under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. För att bemöta utvecklingen har Krisledningsnämnden därför beslutat att införa stora lättnader i parkeringsavgifterna inne i centrum.

Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset27.3.2020 16:19:24 CETPressmeddelande

Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs även om att säkra bemanningen inom prioriterade verksamheter och att kommunanställda i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta hemifrån.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum